Avoin diplomityöpaikka

Keskeisin maailmanlaajuinen pyrkimys matkalla kohti kestävän kehityksen mukaista maailmaa on CO2-päästöjen vähentäminen. Tämän toteuttamiseksi kehitämme esimerkiksi fossiilitonta energiantuotantoa, energian joustavaa varastointia, vähäpäästöistä metallien jalostusta ja kiertotaloutta. Näihin haasteisiin liittyen prosessimetallurgian tutkimusyksikössä on haettavana diplomityöntekijän tehtävä.

Tehtävä liittyy ’’Lämpöakku – teollisuuden sivuvirrat sähkön lämpövarastointi-materiaalina’’-hankkeeseen. Tavoitteena testata ja tuottaa uutta tietoa erilaisten teollisuuden sivuvirtamateriaalien lämpöteknisistä ominaisuuksista ja käyttäytymisestä lämpövaraston materiaalina.

Hakijalla tulisi olisi hyvä olla koulutustaustaa prosessitekniikalta, esimerkiksi metallurgialta tai geologialta, fysiikalta tai kemialta.

Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö tekee hyvin tiivistä kansainvälistä yhteistyötä metallurgisen teollisuuden ja alan huippututkimusyksiköiden kanssa. Yhtenä tutkimuksellisena pääpainoalueena on prosessien materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen pyrkien kohti matalampia ominaispäästöjä. Lisätietoa yksikön toiminnasta löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/teknillinen-tiedekunta/prosessimetallurgia

Tehtävät on tarkoitus täyttää 15.4.2024 alkaen. Tule mukaan kehittämään vihreän siirtymän teknologioita kansainvälisessä huippuryhmässä!

Vapaamuotoiset hakemukset (sisältäen CV:n ja opintosuoritusrekisteriotteen) on toimitettava 2.4.2024 mennessä professori Timo Fabritiukselle sähköpostitse: timo.fabritius@oulu.fi .

Lisätietoja avoimista tehtävistä antaa Professori Timo Fabritius (timo.fabritius@oulu.fi, puh. 040 5546 683) ja yliopisto-opettaja Pekka Tanskanen (pekka.a.tanskanen@oulu.fi, puh. 050 350 7101)

Viimeksi päivitetty: 19.3.2024