Duodecimin Nuori tutkija -palkinto professori Joonas Kauppilalle

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myönsi Nuoren tutkijan palkinnon 33-vuotiaalle Oulun yliopiston professori Joonas Kauppilalle. Poikkeuksellisen lahjakas ja aktiivinen kliinikkotutkija tekee kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tutkimustyötä ruokatorvi- ja mahasyöpien, refluksitaudin sekä lihavuuskirurgian saralla. Kauppila on Suomen päätutkija kansainvälisessä CovidSurg Collaborative -tutkimushankkeessa, jossa on tehty tärkeitä havaintoja koronaviruspandemian aikana tehtävien leikkausten riskejä vähentävistä tekijöistä.
Joonas Kauppila

Nuori Tutkija -palkinto jaettiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 140. vuosipäivän symposiumissa 19.11.2021.

Kauppila työskentelee Oulun yliopistollisessa sairaalassa gastroenterologiseen kirurgiaan erikoistuvana lääkärinä. Kesällä 2021 hänet nimitettiin Oulun yliopiston kliinisen epidemiologian osa-aikaiseksi professoriksi ja hänestä tuli yksi Suomen nuorimmista lääketieteen alan professoreista kautta aikojen.

Lääketieteen lisensiaatiksi Kauppila valmistui vuonna 2013. Väitellessään tohtoriksi vuonna 2014 hänellä oli jo 13 muuta vertaisarvioitua, kansainvälisessä tutkimussarjassa julkaistua artikkelia. Vuonna 2015 hänestä tuli syöpäbiologian dosentti 27-vuotiaana, ja hän oli siten nuorimpia lääketieteen alan dosentteja Suomessa.

Kauppila työskenteli Kuusamossa terveyskeskuslääkärinä ja päivystysalueen vastuulääkärinä vuosina 2014–2016 ja teki samanaikaisesti vapaa-ajallaan aktiivista tutkimustyötä. Tie vei seuraavaksi Ruotsiin, jossa hän työskenteli post doc -tutkijana ruokatorvisyövän kliinisen epidemiologian parissa Karolinska Institutetissa vuosina 2016–2019.

Omaa, ruokatorvi- ja mahasyöpiin, refluksitautiin ja lihavuuskirurgiaan keskittyvää tutkimusryhmää hän on vetänyt vuodesta 2019. Kauppila on julkaissut yli sata vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia.

Tärkeitä havaintoja ruokatorvisyövän ja lihavuuden leikkaushoidosta sekä koronapandemian ajan leikkausten riskejä vähentävistä tekijöistä

Kauppila on kansallisen ruokatorvi- ja mahasyöpäkohortin, FINEGO:n perustaja ja päätutkija ja Suomen päätutkija yhteispohjoismaisissa refluksitauti-, lihavuusleikkaus-, helikobakteeri- sekä ruokatorvi- ja mahasyöpäkohorteissa.

Yhdessä ruotsalaisryhmän kanssa tehdyssä ruokatorvisyövän leikkaushoidon tutkimusprojektissa Kauppila osoitti tähystysleikkauksen parantavan väestötasolla merkittävästi potilaiden eloonjäämismahdollisuuksia verrattuna avoleikkausmenetelmään.

Kauppilan havainnot pohjoismaisista aineistoista puoltavat myös lihavuuden leikkaushoidon tärkeyttä, turvallisuutta ja kansanterveydellistä merkitystä: Kauppila osoitti lihavuusleikkauksen pienentävän lihavien potilaiden pitkäaikaiskuolleisuutta väestötasolla Pohjoismaissa jopa 15 vuoden ajan verrattuna ei-leikattuihin lihaviin potilaisiin.

Lue lisää Nuoren tutkijan palkinnosta Duodecimin sivuilta.

Lue lisää Joonas Kauppilan viimeaikaisista tutkimusaiheista uutisistamme:

Sairastettu tai aktiivinen COVID-19-tauti yhteydessä vakaviin veritulppiin leikkauksen jälkeen

Maailmanlaajuinen tutkimus: Leikkausta edeltävä koronakaranteeni voi lisätä leikkauksenjälkeisiä keuhkokomplikaatioita

Tutkimus: Koronarokotteen antaminen ennen leikkausta vähentäisi leikkauskuolleisuutta

Koronapositiivisten potilaiden leikkaushoidon viivästyttäminen pienentää kuoleman riskiä

Viimeksi päivitetty: 19.11.2021