Ehdota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon saajaa 1.10.2023 mennessä

Kuka on edistänyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Oulun yliopiston opinnoissa, tutkimuksessa tai työympäristössä? Kuka on lisännyt tietoisuuttamme ja ymmärrystämme tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta? Kuka on kehittänyt foorumeita, yhteistyömuotoja tai muita työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tai tuottanut uutta tietoa esimerkiksi sosiaaliseen mediaan?

Anna ehdotuksesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon saajaksi sunnuntaihin 1.10.2023 mennessä. Voit lähettää ehdotuksesi tiiviin perustelun kanssa sähköpostitse tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan sihteerille Taina Cookelle: taina.cooke@oulu.fi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta käsittelee esitykset lokakuun kokouksessaan.

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto on jaettu vuodesta 2009 alkaen, ja se jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistämiseksi. Palkinnon voi saada henkilö, henkilöstö- tai opiskelijaryhmä, yksikkö, hallintoelin tai yhdistys. Palkinto on kunniakirja, ja se luovutetaan marraskuussa.

Lue lisää Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Viimeksi päivitetty: 4.9.2023