Ehdota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon saajaa 30.9.2022 mennessä

Kuka on edistänyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Oulun yliopiston opinnoissa, tutkimuksessa, työympäristössä tai henkilöstön keskuudessa? Kuka tai ketkä ovat kehittäneet uusia, tasa-arvoa ja/tai yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja? Kuka on lisännyt tietoisuuttamme ja ymmärrystämme tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta? Entä onko joku kehittänyt foorumeita, yhteistyömuotoja tai muita työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskeskustelun parantamiseksi tai tuottanut uutta tietoa esimerkiksi sosiaaliseen mediaan?

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto on jaettu vuodesta 2009 alkaen, ja se jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön hyväksi. Palkinnon voi saada henkilö, henkilöstö- tai opiskelijaryhmä, yksikkö, hallintoelin tai yhdistys. Palkinto myönnetään erikseen opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle sekä henkilöstöön kuuluville.

Palkinto on kunniakirja, ja se luovutetaan YK:n päivänä 24. lokakuuta.

Perustellut, kirjalliset ehdotukset palkinnon saajaksi toimitetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan sihteeri Aino Lääkkölä-Pyyköselle (aino.laakkola-pyykonen@oulu.fi ) 30.9.2022 mennessä. Esitykset käsitellään yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa syyskuussa.

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua, ehkäistä syrjintää sekä ohjata puuttumaan epäkohtiin. Jokaista yliopistoyhteisön jäsentä kannustetaan omalla toiminnallaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Lue lisää:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulun yliopistossa
Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2023

Viimeksi päivitetty: 13.9.2022