Euroopan psykiatriyhdistyksen palkinto Tuomas Majurille

Euroopan psykiatriyhdistys on myöntänyt Oulun yliopiston tutkijatohtori Tuomas Majurille arvostetun kansainvälisen tutkimuspalkinnon.
Tutkijatohtori Tuomas Majuri
Tutkijatohtori Tuomas Majuri (kuva Juha Sarkkinen).

27-vuotias Tuomas Majuri saa palkinnon tutkimusartikkelistaan, jossa hän selvitti nuorena psykoosiin sairastuneiden henkilöiden pitkän aikavälin ennustetta ja sitä, miten sairauden puhkeamisikä vaikuttaa ennusteeseen. Skitsofrenia ja muut psykoosit ovat vakavia mielenterveyden häiriöitä, joiden pitkän aikavälin ennusteesta on ollut aiemmin saatavilla vain vähän tutkimustietoa.

Euroopan psykiatriyhdistys palkitsee vuosittain parhaiden psykiatrian alan tieteellisten julkaisujen kirjoittajat viidessä eri kategoriassa. Majurin kirjoittama artikkeli ”Effect of onset age on the long term outcome of early onset psychoses and other mental disorders: a register based Northern Finland Birth Cohort 1986 study" valittiin Euroopan psykiatriyhdistyksen parhaaksi vuonna 2023 julkaistuksi tutkimusjulkaisuksi Lasten- ja nuorisopsykiatria -kategoriassa. Artikkeli on julkaistu psykiatrian alan arvostetussa European Child & Adolescent Psychiatry -lehdessä.

Palkittu tutkimus perustuu Pohjois-Suomen vuoden 1966 ja 1986 syntymäkohortteihin, joissa tutkittavia on seurattu raskausajalta lähtien. Tutkimus osoitti, että henkilöillä, jotka ovat sairastuneet psykoosiin 18–22-vuotiaana, on huonompi pitkäaikaisennuste verrattuna nuorempana sairastuneisiin. Artikkelin käsikirjoitus on ollut yhtenä osatyönä Majurin keväällä julkaistussa väitöskirjassa, jossa hän selvitti psykoosiin sairastuneiden henkilöiden pitkän aikavalin ammatillista, sosioekonomista ja kliinistä ennustetta.

”Nämä tutkimustulokset ovat todella mielenkiintoisia ja uusia. Aikaisemmin on ollut käsitys, että mitä nuorempana psykoosiin on sairastunut, sitä huonompi on ennuste. Tuomaksen tutkimustulokset valottavat psykoosin sairastumisiän merkitystä aivan uudesta näkökulmasta, kun hän on analysoinut sairastumisikää hienojakoisemmin. Tulokset korostavat sitä, että meidän tulisi hoitojärjestelmässä ja kuntoutuksessa kiinnittää erityistä huomioita varhaisaikuisuudessa sairastuneisiin ihmisiin”, sanoo Majurin väitöskirjatyön ohjaaja ja myös yksi palkitun artikkelin kirjoittajista, dosentti Erika Jääskeläinen Oulun yliopistosta.

Kyseessä on merkittävä saavutus psykiatrian alalla, sillä aiemmin palkinnon on saanut vain kolme suomalaista tutkijaa. Palkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa Oulun yliopiston tutkijalle.

"Tämänkaltaisen kunnianosoituksen saaminen nuorella iällä ja tutkijauran varhaisessa vaiheessa on suuri kunnia. Palkinnon saaminen korostaa meillä Oulussa tehtävän tutkimuksen merkitystä ja motivoi psykiatrisen tutkimuksen tekemiselle jatkossakin. Kiitokset kaikille tutkimustyötäni tukeneille ja työssäni mukana olleille tahoille tämän mahdollistamisesta", Majuri sanoo.

Tutkimustyönsä ohella Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikassa osastolääkärinä työskentelevä Majuri vastaanottaa 2000 euron suuruisen palkinnon Euroopan psykiatriyhdistyksen kokouksessa Budapestissa huhtikuussa.

Palkittu tutkimusjulkaisu: Majuri, T., Haapea, M., Nordström, T. et al. Effect of onset age on the long-term outcome of early-onset psychoses and other mental disorders: a register-based Northern Finland Birth Cohort 1986 study. Eur Child Adolesc Psychiatry (2023). https://doi.org/10.1007/s00787-023-02279-5

Palkitut Euroopan psykiatriyhdistyksen verkkosivuilla

Lista aiemmin palkituista

Viimeksi päivitetty: 12.12.2023