Eurooppa-yliopisto UNIC sai merkittävän jatkorahoituksen

Eurooppalainen korkeakouluverkosto UNIC on saanut Euroopan komissiolta 14,4 miljoonan euron rahoituksen. Neljäksi vuodeksi saatu jatkorahoitus mahdollistaa kymmenen yliopiston yhteistyön jatkumisen. UNIC-verkoston tavoitteena on edistää koulutusyhteistyötä sekä ratkoa jälkiteollisten jäsenkaupunkien haasteita.

Uusi rahoituskausi alkaa lokakuussa 2023. Jäsenyliopistot aloittavat tuolloin uuden vaiheen, jossa ne tiivistävät kaupunkiyhteistyötä sekä jatkavat koulutus- sekä tutkimusyhteistyön kehittämistä.

"UNIC on sitoutunut rakentamaan tulevaisuuden eurooppalaista yliopistoa, ja olemme iloisia saadessamme Euroopan komissiolta tukea seuraavaan vaiheeseen", toteaa kehittämispäällikkö ja Oulun yliopiston UNIC-projektipäällikkö Henna Määttä. Oulun yliopisto on ollut mukana verkostossa vuodesta 2020 lähtien.

Eurooppa-yliopisto UNIC on luonut kolmivuotisen toimintansa aikana runsaasti erilaisia uusia mahdollisuuksia opiskelijoille, tutkijoille, yliopistohenkilöstölle sekä kansalaisille ympäri Eurooppaa. UNIC on mahdollistanut korkeakoulujen liikkuvuuden lisäämisen hybridikampuksen ja kurssitarjonnan avulla, käynnistänyt yhteisen kaupunkisuunnittelun maisteriohjelman sekä tarjonnut siemenrahaa uusille tutkimusyhteistyöhankkeille.

UNICin vaikutuspiirissä on lähes 20 miljoonaa kansalaista, opiskelijaa, työntekijää ja tutkijaa jälkiteollisissa kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Verkoston seuraavassa vaiheessa jäsenyliopistot pyrkivät edistämään eurooppalaisen osaamisen kehittämistä yhteistyön, innovoinnin ja eri osapuolien osallistamisen keinoin. Tavoitteena on erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä parannusten aikaansaaminen.

"Koulutamme opiskelijoistamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja haluamme näyttää jatkossakin eurooppalaisille kaupungeille myönteistä mallia siitä, miten oppiminen, osallistava tutkimus, innovointi ja paikallinen yhteistyö voidaan yhdistää yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseksi," kertoo Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu.

Verkoston pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota jäsenilleen uusia mahdollisuuksia paitsi heidän kotiyliopistoissaan myös kaikissa verkoston 10 kumppaniyliopistossa. Tämä näkyy esimerkiksi liikkuvuusmahdollisuuksien kasvuna niin opiskelijoille, tutkijoille kuin henkilöstölle.

Uusi kaupunkiyhteistyön keskus jalkauttaa tutkimuksen kaupunkeihin

UNIC-verkoston ensimmäinen kansainvälinen maisteriohjelma alkaa syksyllä 2023. Uudessa yhteistutkinto-ohjelmassa ”Redesigning the Post-Industrial City” koulutetaan tulevaisuuden kaupunkiasiantuntijoita, joita tarvitaan vastaamaan murroksessa olevien kaupunkien ja yhteiskuntien monimuotoisiin haasteisiin sekä mahdollisuuksiin.

"UNIC tarjoaa opiskelijoille mahtavia mahdollisuuksia kansainvälistyä, oppia ja kehittyä! Erityisen mukavaa on, että UNICissa opiskelijat ovat olleet mukana alusta lähtien niin suunnittelussa kuin toteutuksissakin,” kertoo UNICin opiskelijaedustaja Viljami Viinikka Oulun yliopistosta.

UNICin uusi kaupunkiyhteistyön keskus UNIC Centre for City Futures tarjoaa jäsenyliopistoille yhden luukun periaatteella toimivan infrastruktuurin kaupunkiyhteistyöhön. Keskus on jatkuvassa vuorovaikutuksessa kaupunkien kanssa niiden haasteiden tunnistamiseksi sekä jalkauttaa osallistavan tutkimuksen ja oppimisen kaupunkeihin sekä yhteisöihin.

”Kyse on tutkimuksen ja koulutuksen impaktihakuisesta tosielämäyhteistyöstä”, kertoo yksi UNIC Centre for City Futures -keskuksen kehittäjistä, Engaged Research Officer Sari Hirvonen-Kantola Oulun yliopistosta.

Kaiken kaikkiaan UNIC toimii entistä kokonaisvaltaisemmin. UNICissa aloittaa teemalinjoja, eräänlaisia jälkiteollisten kaupunkien kysymyksiin erikoistuvia yksiköitä. Niiden teemat liittyvät muun muassa terveyteen ja hyvinvointiin, kestävään kehitykseen, muutosjoustavuuteen, digitalisaatioon, turvallisuuteen, osallisuuteen, yrittäjyyteen ja taiteisiin.

Eurooppa-yliopisto UNICiin kuuluvat yliopistot:

  • Deuston yliopisto, Espanja
  • Bochumin Ruhrin yliopisto, Saksa
  • University College Cork, Irlanti
  • Koçin yliopisto, Turkki
  • Liègen yliopisto, Belgia
  • Oulun yliopisto, Suomi
  • Erasmus University Rotterdam, Alankomaat
  • Zagrebin yliopisto, Kroatia
  • Lodzin yliopisto, Puola
  • Malmön yliopisto, Ruotsi

Euroopan komission tiedote

Tutustu Eurooppa-yliopisto UNICiin

Viimeksi päivitetty: 1.8.2023