Eurooppa-yliopisto UNICin tarjonta laajenee – luvassa lisää kursseja, tutkintoja ja tapahtumia

Eurooppalainen yliopistoverkosto UNIC laajentaa tarjontaansa. Kymmenen yliopiston rehtorit eri puolilta Eurooppaa allekirjoittivat UNICin uuden, kunnianhimoisen Joint Mission Statement -julistuksen Zagrebissa 27.1. Suunnitelma sisältää runsaasti erilaisia tapahtumia ja uutta tarjontaa niin opiskelijoille, tutkijoille kuin kansalaisillekin eri puolilla Eurooppaa. Päivitetty missio on osa 14,4 miljoonan euron jatkorahoitushakemusta, joka jätettiin Zagrebissa.
UNICin uusi Joint Mission Statement -julistus allekirjoitettiin Zagrebissa. Oulun yliopistosta kokoukseen osallistui vararehtori Tapio Koivu (toinen vas.).

Luvassa on esimerkiksi tehostettua liikkuvuutta hybridikampusten ja kurssitarjonnan kautta, erilaisia tutkinto-ohjelmia, pieniä opintokokonaisuuksia, seminaareja ja pyöreän pöydän keskusteluja. Erityisesti uusi suunnitelma keskittyy CityLabs- lippulaivaprojektiin, joka luo mahdollisuuksia tiedon vaihtoon ja keskusteluun yliopistojen ja niiden kotikaupunkien välillä. Uusi suunnitelma ulottuu vuoteen 2024 saakka. Myös UNICin nimi muuttui hieman. UNIC kantaa jatkossa nimeä European University of Cities in Post-Industrial Transition (aiemmin European University of Post-Industrial Cities).

Oulun yliopisto on mukana syksyllä 2020 toimintansa aloittaneessa Eurooppa-yliopisto UNICissa. Eurooppa-yliopistot ovat Euroopan komission aloite, joka tähtää koko Euroopan korkeakoulutuksen kehittämiseen, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen sekä merkittävään liikkuvuuden lisäämiseen. Korkeakouluverkostoissa tehdään tiivistä ja kunnianhimoista yhteistyötä. Tavoitteena on edistää tietoon perustuvaa taloutta, työllisyyttä ja hyvinvointia Euroopassa.

Vaikutuspiirissä lähes 20 miljoonaa eurooppalaista

UNICin aloitteet hyödyttävät lähes 20 miljoonaa kansalaista, opiskelijaa, työntekijää ja tutkijaa jälkiteollisissa kaupungeissa eri puolilla Eurooppaa. Tällä allianssin seuraavalla vaiheella pyritään edistämään tiedon kehittämistä ja yhdessä luomisen kehitystä yhteistyön, innovoinnin ja osallisuuden avulla yhteiskunnallisen vaikutuksen ja parannusten aikaansaamiseksi. Viimeisten kolmen vuoden aikana luodun perustan pohjalta laadittu "2.0" Mission Statement ja allianssin nimen muuttaminen korostavat UNICin uudistettuja tavoitteita tulevina vuosina: avata instituutioiden välisen oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen malleja, jotka ovat syvästi sitoutuneita erilaisiin jälkiteollisiin kaupunkiekosysteemeihin.

"Vuodesta 2020 lähtien ainutlaatuinen identiteettimme on jo luonut vankan perustan yhteiselle eurooppalaiselle allianssillemme, jonka avulla voimme syventää ja laajentaa kaupunkiemme tulevaisuuden muotoilua. Vaikutuksemme on siinä, että koulutamme opiskelijoistamme tulevaisuuden muutosagentteja. UNIC pyrkii luomaan eurooppalaisille kaupungeille myönteisen mallin siitä, miten oppiminen, sitoutunut tutkimus ja kaupunki-innovaatiot voidaan yhdistää yhteiskunnallisen vaikutuksen ja parannusten aikaansaamiseksi sekä auttaa Euroopan tulevaisuutta määrittelevissä suurissa muutoksissa", sanoo Rotterdamin Erasmus-yliopiston rehtori, professori Ed Brinksma.

”Oulun yliopisto tuli mukaan UNICin ensimmäiseen vaiheeseen viimeisenä, mutta viimeisen 2,5 vuoden aikana olemme ottaneet verkostossa vahvan roolin sekä saaneet aikaan vaikuttavia tuloksia. Kiitos tästä kuuluu erittäin osaavalle ja motivoituneelle tiimille sekä erityisesti tiedekunnille, jotka ovat innostuneesti lähteneet mukaan toimintaan”, sanoo UNIC kehittämispäällikkö Henna Määttä.

UNIC-allianssi on jo käynnistämässä uusia ohjelmia ja tarjontaa, jotka heijastelevat sen uudistettua tehtävää: joulukuussa 2022 käynnistettiin siemenrahasto yhteistoiminnallisille tutkimushankkeille ja pian julkistetaan UNIC Centre for City Futures -keskuksen perustuskirja. UNICin innovatiivinen hybridikampus luo perustan huipputason keskinäiselle vaihdolle, avaa Blended Intensive -ohjelmia, virtuaalikursseja ja yhteistutkintoja entistä laajemmalle opiskelijoiden, tutkijoiden ja kansalaisten yhteisölle.

"Odotan innolla yhteistyön syventämistä kaupunkiemme kanssa, jotta voimme aktiivisesti kuunnella ja pysyä ajan tasalla uusimmista tietolähteistä", sanoo Oulun yliopiston Engaged Research -vastuuhenkilö tohtori Sari Hirvonen-Kantola.

"Yhdessä tunnistettujen haasteiden integroiminen oppimiseen ja tutkimukseen mahdollistaa rikkaan ja vaikuttavan yhteistyön", Hirvonen-Kantola tiivistää.

Tietoja UNICista

European University of Cities in Post-Industrial Transition (UNIC) kokoaa yhteen kymmenen yliopistoa eri puolilta Eurooppaa edistääkseen tiedon kehittämistä ja yhdessä luomista yhteistyön, innovoinnin ja osallisuuden avulla yhteiskunnallisen vaikutuksen ja parannusten aikaansaamiseksi.

UNICin jäsenyliopistoja ovat:

Deuston yliopisto, Bilbao, Espanja

Ruhrin yliopisto Bochum, Bochum, Saksa

University College Cork, Cork, Irlanti

Koçin yliopisto, Istanbul, Turkki

Liègen yliopisto, Liège, Belgia

Oulun yliopisto, Oulu, Suomi

Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, Alankomaat

Zagrebin yliopisto, Zagreb, Kroatia

Lodzin yliopisto, Łódź , Puola

Malmön yliopisto, Malmö, Ruotsi

Lue lisää Eurooppa-yliopisto UNICista.

Viimeksi päivitetty: 3.2.2023