HAiLife-hankkeen loppuseminaarissa keskusteltiin datan vastuullisesta käytöstä ja EU-sääntelystä

HAiLife-hankkeen loppuseminaari pidettiin 4.10. Tapahtuma kantoi nimeä Data ja tekoäly liiketoiminnassa – vastuullisuus, sääntely ja mahdollisuudet.
Katri Korhonen, asiantuntija, Sitra, Päivi Karkkola, johtava asiantuntija, Traficom, Pasi Vuorio, Chief Product Officer, Lastbot Inc. 4.10.2023 klo. 12.30-15.30. Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaa, Council of Oulu Region, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto

Loppuseminaarin kantava teema oli vastuullisen datan ja sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnassa. Vastuullisuudesta oli puhumassa Sitran Katri Korhonen, EU- ja kansallisesta sääntelystä Traficomin Päivi Karkkola, ja tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista LastBot Inc. -yritykseltä Pasi Vuorio. Tapahtumassa myös esiteltiin HAiLife-hankkeen aikana koottu Tietopankki yrityksille. Tietopankkiin voit tutustua HAiLife-hankkeen sivuilta.

Tapahtuman avasi projektipäällikkö Marguerite Guibert, jonka jälkeen hän toivotti tervetulleeksi ensimmäisen puhujan, Katri Korhosen. Hän toimii tulevaisuustalo Sitrassa asiantuntijana Kilpailukykyä datasta -projektissa. Katri rakentaa ymmärrystä datan hyödyntämisestä ja jakamisesta innovaatioekosysteemeissä ja hän myös kehittää työkaluja sekä tuottaa tutkimustietoa. Katrilla on yli kymmenen vuoden kokemus projektihallinnosta ICT-sektorilla sekä kuluttajatuotteiden parissa.

Katrin puheenvuoron aikana käsiteltiin sitä, miksi data on tärkeää, mitä reilu, kestävä tai vastuullinen datatalous ylipäätään on, mitä datavastuu tai vastuullisuusdata käsittää, sekä pohdittiin erilaisia tulevaisuudenkuvia kestävän datan käytöstä. Dataa kertyy joka tapauksessa joka paikasta ja joka paikkaan, ja datatalous on tällä hetkellä muita toimialoja merkittävästi nopeammin kasvava ala, joten siihen keskittyminen on tärkeää. On kuitenkin harjoitettava datavastuullisuutta, joka kattaa datan jakamisen esimerkiksi avoimen datan palveluissa, yksilön oikeuksien huomioimisen, sekä datan käytön energiankulutuksen. Puheensa lopuksi Katri antoi neuvoja datatalouteen pyrkiville yrityksille selkeiden tärppien muodossa, ja esitteli datavastuun nousevia aiheita, kuten EU-regulaatiota ja energiatehokkuutta.

Toisena puhujana seminaarissa oli Päivi Karkkola, jolla on lähes kymmenen vuoden kokemus Traficomin viranomaisdatan hyödyntämisestä ja tietosuojasta. Tällä hetkellä hän työskentelee datasääntelyn kansallisen toimeenpanon parissa. Päivin kattava Datasta liiketoimintaa – sääntelyn antamat mahdollisuudet ja reunaehdot –esitys sisälsi katsauksen EU:n uuteen data- ja digisääntelyyn, tietosuojaan ja kansalliseen sääntelyyn. EU:n datasääntelyyn ja yleisemmin datastrategiaan kuuluu olennaisesti viisi lakia: datanhallinta-asetus (Data Governance Act, DGA), digimarkkina-asetus (Digital Markets Act, DMA), digipalveluasetus (Digital Services Act, DSA), datasäädös (Data Act, DA) ja tekoälyasetus (Artificial Intelligence Act, AIA). Osa säädöksistä on tullut voimaan vasta aivan viime aikoina, tai niitä vasta viimeistellään, ja niiden kansalliset sovellukset ovat yhä kesken. Päivi kävi osaa säädöksistä tarkemmin läpi, mutta esitteli myös säädösten mahdollistamaa datan käyttöä, kuten avoindata.fi-palvelua.

Viimeisenä puhujana tapahtumassa oli Pasi. Hän on Oulusta kotoisin oleva sarjayrittäjä, kehittäjä ja digitaalinen arkkitehti, jolla on yli 25 vuoden kokemus ohjelmistotuotteiden rakentamisesta. Hänen viimeisin yrityksensä, LastBot Inc, perustuu generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen erilaisten ihmisen ammattien automatisoinnissa. Yli 1000 tunnin käytännön tutkimus- ja kehitystyön jälkeen Pasi on yksi kokeneimmista suurten kielimallien asiantuntijoista Euroopassa. Hänen esityksensä keskittyi tekoälyyn, ja sen tarjoamiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin pk-yrityksiin keskittyen. Pasi käsitteli myös data- ja tekoälysäädösten merkitystä liiketoiminnassaan. Pasi kävi läpi sellaisia tekoälysovelluksia, joista hänen mielestään on hyötyä liiketoiminnassa yrityksille jo tällä hetkellä, ja lisäksi pohti tekoälyn tulevaisuutta suomalaisessa yritysmaailmassa. Hän käytti omaa LastBot Inc. startup-yritystään esimerkkinä kehittyneempänä tekoälysovelluksena. LastBot tarjoaa tekoälysovellusta markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun.

Asiantuntijat onnistuivat ylläpitämään kuuntelijoiden mielenkiinnon läpi tapahtuman, ja saatu yleisöpalaute oli hyvin positiivista. Tapahtumassa esitettiin hyviä kysymyksiä, ja puheenvuorot tallennettiin. Löydät tallenteet hankkeen Tietopankista, jonne ne on jaettu sopivien teemojen alle.

Viimeksi päivitetty: 8.11.2023