HAiLife - Ihmistieteiden datasta uutta liiketoimintaa

Hanke tukee paikallisten pienten ja keskisuurten ICT-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ihmistieteiden dataa monipuolisesti osana nykyistä ja uutta liiketoimintaa. Hanke järjestää yrityksille viisi osallistavaa asiantuntijavetoista seminaaria, joissa käsitellään datataloutta ja pohditaan erityisesti ihmistieteiden datan käytön mahdollisuuksia liiketoiminnassa.

Rahoittajat

Oppimistieteen opiskelijat vuorovaikutteisen oppimisen tutkimustilassa Oulun yliopistolla.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - EAKR

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tuemme alueen pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ihmistieteiden dataa tarjoamalla tietoa datan käyttömahdollisuuksista sekä tutkimusympäristön datan keräämiseen

HAiLife tukee paikallisten pienten ja keskisuurten ICT-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ihmistieteiden dataa monipuolisesti osana nykyistä ja uutta liiketoimintaa. Hanke kokoaa ja tuottaa helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa ja tukimateriaalia kohdeyritysten hyödynnettäväksi. Esiselvitys kartoittaa myös yritysten tarvetta jatkaa liiketoimintainnovaatioiden kehittämistä hankkeessa muodostetun verkoston kanssa ja valmistelee jatkotoimenpiteet, joilla ihmistieteiden liiketoimintainnovaatioiden yhteiskehittäminen mahdollistetaan jatkossa. 

Hanketta toteuttaa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET, joka on erikoistunut hyödyntämään tutkimusteoreettista tietoa mm. teknologiatuetuista oppimisprosesseista. Hankkeen yrityksille suunnattujen osallistavien työpajojen toteutusympäristö on Oulun yliopiston LeaF - tutkimusinfrastuktuuri, jossa voidaan tutkia ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta eri menetelmin. LeaFin monipuoliset tilat, laitteet ja menetelmällinen osaaminen soveltuvat tutkimuksen ja yrityselämän käyttöön. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Projektin toimenpiteet

LeafEvent

Asiantuntijaseminaarit

29.9.2022 | Ihmistieteiden datasta liiketoimintaa? | Ilmoittaudu

Millaista dataa ihmisten toiminnasta ja vuorovaikutuksesta voidaan kerätä?
Mitä datatalous mahdollistaa yrityksille?
Millaista tietoa aiheesta tarvitaan alueellamme?

Tervetuloa yritysten brunssitilaisuuteen, jossa näitä teemoja avataan asiantuntijavetoisesti. Tilaisuuden ohessa tutustumme LeaFin tiloihin, laitteisiin sekä menetelmälliseen osaamiseen, joka soveltuu tutkimuksen ja yrityselämän käyttöön. 

Muita tulevien seminaarien teemoja
  • Datan keruu-, analysointi- ja raportointimenetelmät
  • Dataa hyödyntävät liiketoimintamallit ja innovaatioesimerkit
  • Ihmistieteiden datan vastuullisuus ja tietosuoja-asetukset
  • HAiLife - tietopankin julkaisu ja jatkotoimet

Materiaalit ja linkit