HAiLife - Ihmistieteiden datasta uutta liiketoimintaa

Hanke tukee ICT-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ihmistieteiden dataa monipuolisesti osana nykyistä ja uutta liiketoimintaa. Järjestämme yrityksille datatalouteen ja tekoälyyn liittyviä asiantuntijaseminaareja, joissa pohditaan erityisesti ihmistieteiden datan käytön mahdollisuuksia liiketoiminnassa.

Rahoittajat

Oppimistieteen opiskelijat vuorovaikutteisen oppimisen tutkimustilassa Oulun yliopistolla.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - EAKR

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tuemme yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ihmistieteiden dataa tarjoamalla tietoa datan käyttömahdollisuuksista sekä tutkimusympäristön datan keräämiseen

HAiLife tukee ICT-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ihmistieteiden dataa monipuolisesti osana nykyistä ja uutta liiketoimintaa. Hanke kokoaa ja tuottaa helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa ja tukimateriaalia kohdeyritysten hyödynnettäväksi. Esiselvitys kartoittaa myös yritysten tarvetta jatkaa liiketoimintainnovaatioiden kehittämistä hankkeessa muodostetun verkoston kanssa ja valmistelee jatkotoimenpiteet, joilla ihmistieteiden liiketoimintainnovaatioiden yhteiskehittäminen mahdollistetaan jatkossa. 

Hanketta toteuttaa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET, joka on erikoistunut hyödyntämään tutkimusteoreettista tietoa mm. teknologiatuetuista oppimisprosesseista. Hankkeen yrityksille suunnattujen osallistavien työpajojen toteutusympäristö on Oulun yliopiston LeaF - tutkimusinfrastuktuuri, jossa voidaan tutkia ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta eri menetelmin. LeaFin monipuoliset tilat, laitteet ja menetelmällinen osaaminen soveltuvat tutkimuksen ja yrityselämän käyttöön. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Projektin toimenpiteet

 LeafEvent

Asiantuntijaseminaarit

29.9.2022 | Ihmistieteiden datasta liiketoimintaa?
2.12.2022 | Ihmistieteiden datasta ja tekoälystä aineksia liiketoiminnalle
2.2.2023    | Data ja tekoäly asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa
28.3.2023  | Webatti: Miten tekoäly mullistaa ICT-alaa?
29.3.2023  | Human AI Synergy - rakentamassa yhteistyötä yritysten ja tutkijoiden välille
Tulevien seminaarien teemoja:
  • Ihmistieteiden datan vastuullisuus ja tietosuoja-asetukset
  • HAiLife - tietopankin julkaisu ja jatkotoimet

Tietopankki

What human data?

Ylläolevasta linkistä pääset videoon, jossa käydään läpi mitä ihmistieteiden data on, mihin sitä esimerkiksi voi käyttää, ja mitä LeaF-infrastruktuurilla on annettavana datan keräämiseen. Alta löydät materiaalia ja linkkejä eri sisältöihin, jotka voivat olla hyödyllisiä ihmistieteiden dataa käytettäessä tai sen käyttämistä pohdittaessa.