Haku Monimediaisen luovan kerronnan opintokokonaisuuteen

Oulun yliopistossa järjestetään kevätlukukaudella 2021 alkaen 25 opintopisteen opintokokonaisuus Monimediainen luovan kerronta. Opintojakso koostuu 10 opintopisteen Johdatuksesta luovaan kerrontaan ja syksyllä 2021 järjestettävistä 15 opintopisteen erikoistumisjaksoista.

Oulun yliopistossa järjestetään kevätlukukaudella 2021 alkaen 25 opintopisteen opintokokonaisuus Monimediainen luovan kerronta. Opintojakso koostuu 10 opintopisteen Johdatuksesta luovaan kerrontaan ja syksyllä 2021 järjestettävistä 15 opintopisteen erikoistumisjaksoista.

Johdanto luovaan kerrontaan tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi perusjaksossa tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Perusjakson lisäksi opiskelijalla on valittavanaan kolme erikoistumisjaksoa: Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen, Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittaminen tai Proosakerronta. Kussakin erikoistumisjaksossa perehdytään kyseisen median erityispiirteisiin kerronnan näkökulmasta sekä opetellaan käytännön harjoitusten kautta kerronnan toteuttamista valitussa välineessä.

Kevään johdantokurssille otetaan 21 Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijaa ja 21 opiskelijaa Avoimen yliopiston kautta.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat hakevat opintokokonaisuuteen sähköisellä lomakkeella osoitteessa

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=muScnwFRo0qMdQ1ZNa1lJfIJXmVLAHdGk1t0GvO00-tUMk5XSFREV0xCNFhMOFBJMUdVQjAyQ081Qi4u

Hakemukseen kirjoitetaan myös enintään 300 sanan mittainen motivaatiokirje. Haku alkaa 3.12.2020 ja päättyy 24.12.2020. Opintokokonaisuuteen hyväksytyille ilmoitetaan 15.1.2021 mennessä sähköpostitse.

Avoimen yliopiston kautta hakevat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/.

Lisätietoja: kasimir.sandbacka@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 6.5.2021