Haku Monimediaisen luovan kerronnan opintokokonaisuuteen 1.5. –31.5.2022  

Oulun yliopistossa järjestetään syyslukukaudella 2022 alkaen 25 opintopisteen opintokokonaisuus Monimediainen luovan kerronta. Opintojakso koostuu 10 opintopisteen Johdatuksesta luovaan kerrontaan ja keväällä 2023 järjestettävistä 15 opintopisteen erikoistumisjaksoista.

Haku Monimediaisen luovan kerronnan opintokokonaisuuteen 1.5. –31.5.2022

Oulun yliopistossa järjestetään syyslukukaudella 2022 alkaen 25 opintopisteen opintokokonaisuus Monimediainen luovan kerronta. Opintojakso koostuu 10 opintopisteen Johdatuksesta luovaan kerrontaan ja keväällä 2023 järjestettävistä 15 opintopisteen erikoistumisjaksoista.

Johdanto luovaan kerrontaan tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi perusjaksossa tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Perusjakson lisäksi opiskelijalla on valittavanaan kolme erikoistumisjaksoa: Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen, Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittaminen tai Proosakerronta. Kussakin erikoistumisjaksossa perehdytään kyseisen median erityispiirteisiin kerronnan näkökulmasta sekä opetellaan käytännön harjoitusten kautta kerronnan toteuttamista valitussa välineessä.

Syksyn johdantokurssille otetaan 21 Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijaa ja 21 opiskelijaa Avoimen yliopiston kautta.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat hakevat opintokokonaisuuteen sähköisellä lomakkeella osoitteessa

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=muScnwFRo0qMdQ1ZNa1lJfIJXmVLAHdGk1t0GvO00-tUNjAxRFdZWk0wQlk3Rk1NUFdBRkpKTDdBVi4u

Hakemukseen kirjoitetaan myös enintään 300 sanan mittainen motivaatiokirje. Haku alkaa 1.5.2022 ja päättyy 31.5.2022. Opintokokonaisuuteen hyväksytyille ilmoitetaan 24.6.2022 mennessä sähköpostitse.

Avoimen yliopiston kautta hakevat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/. Ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta alkaa 11.8.2022.

Lisätietoja: kasimir.sandbacka(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 25.5.2022