Haku Monimediaisen luovan kerronnan opintokokonaisuuteen 1.5. –31.5.2024

Oulun yliopistossa järjestetään syyslukukaudella 2024 alkaen 25 opintopisteen opintokokonaisuus Monimediainen luovan kerronta. Opintojakso koostuu kahdesta syksyllä järjestettävästä viiden opintopisteen johdantokurssista ja keväällä 2025 järjestettävistä 15 opintopisteen erikoistumisjaksoista.

Haku Monimediaisen luovan kerronnan opintokokonaisuuteen 1.5. –31.5.2024

Oulun yliopistossa järjestetään syyslukukaudella 2024 alkaen 25 opintopisteen opintokokonaisuus Monimediainen luovan kerronta. Opintojakso koostuu kahdesta syksyllä järjestettävästä viiden opintopisteen johdantokurssista ja keväällä 2025 järjestettävistä 15 opintopisteen erikoistumisjaksoista.

Johdantokurssit tutustuttavat opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi johdantokursseilla tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Johdantokurssien lisäksi opiskelijalla on valittavanaan kolme erikoistumisjaksoa: Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen, Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittaminen tai Proosakerronta. Kussakin erikoistumisjaksossa perehdytään kyseisen median erityispiirteisiin kerronnan näkökulmasta sekä opetellaan käytännön harjoitusten kautta kerronnan toteuttamista valitussa välineessä.

Syksyn johdantokurssille otetaan 21 Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijaa ja 21 opiskelijaa Avoimen yliopiston kautta.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat hakevat opintokokonaisuuteen sähköisellä lomakkeella osoitteessa

https://forms.office.com/e/dFDg4Whd7v

Hakemukseen kirjoitetaan myös enintään 300 sanan mittainen motivaatiokirje. Haku alkaa 1.5.2024 ja päättyy 31.5.2024. Opintokokonaisuuteen hyväksytyille ilmoitetaan kesäkuun loppuun mennessä sähköpostitse.

Avoimen yliopiston kautta hakevat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/. Ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta alkaa 8.8.2024.

Lisätietoja: kasimir.sandbacka(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 15.3.2024