Human AI Synergy kartoitti yliopistojen ja yritysten yhteistyömahdollisuuksia tekoälyn ja ihmistieteiden datan alalla

Human AI Synergy -tapahtuma järjestettiin LeaF tutkimusinfrastruktuurin tiloissa 29.3. Tapahtuman tarkoituksena oli yliopistotutkijoiden ja yritysten yhteistyön kartoittaminen. Yliopistolta siihen osallistuivat professori Sanna Järvelä, tutkijatohtori Joni Lämsä ja tutkijatohtori Eetu Pikkarainen. Marta Sobocinski joutui perumaan tapahtuman sairastapauksen vuoksi. Paikalla oli tutkijoiden lisäksi MeKiwi Oy, Alfasoft Oy ja Qridi Oy.

Sanna Järvelä avasi tilaisuuden puhumalla Hybrid Intelligence -profilaatiohankkeesta ja sen tuomasta huippuosaamisesta Oulun yliopistolle, sekä ainutlaatuisista mahdollisuuksista yrityksille. Professori Järvelän puheen jälkeen pidettiin tutustumisosio, jossa tutkijat kertoivat tutkimuksestaan ja yritykset kehitys- ja innovaatiotoiminnastaan sekä tarpeistaan. Näiden puheenvuorojen jälkeen yritykset ja tutkijat ymmärsivät paremmin, minkälainen yhteistyö voisi kenenkin kanssa olla mahdollista ja järkevää. Sen lisäksi Kaisa Still Innovaatiokeskukselta kävi läpi, minkälaista yhteistyötä yliopiston kanssa varsinaisesti voi tehdä.

Kun tutkijoiden ja yritysten yhteiset kiinnostuksenkohteet olivat selvillä, pidettiin tapahtuman työpajaosuus. Siinä yritykset kiersivät tutkijoiden luona ja kävivät n. 15 minuutin keskustelun mahdollisista yhteistyökuvioista. Keskustelua ei ohjattu, vaan luotettiin siihen, että yritykset ja tutkijat osaisivat itse löytää parhaiten molempia kiinnostavia aiheita. Keskustelun tarkoituksena oli löytää mahdollisia yhteistyötapoja ja -aiheita, mutta ei vielä varsinaisesti tehdä konkreettisia suunnitelmia.

Keskustelut sujuivat hyvin. Kaikkien yritysten ja tutkijoiden välillä ei ollut yhteistyömahdollisuuksia, mutta toisaalta myös sen toteaminen oli yksi hyväksyttävä vaihtoehto tapahtumalle, koska kyseessä oli nimenomaan yhteistyön kartoittaminen. Keskusteluista syntyi myös mahdollisia yhteistyökuvioita, joita lähdettiin kehittämään tapahtuman jälkeen tutkijoiden ja yritysten välille.

Tapahtumasta saatiin hyvää palautetta ja kehitysideoita sekä tutkijoilta että yrityksiltä. Keskusteluaikaa pidettiin lyhyenä, ja mahdollisissa tulevissa tapahtumissa se otetaan huomioon. Jatkossa pyritään myös varmistamaan mahdollisen seuraavan askeleen fasilitoiminen, eli kun yhteistyökumppanit ovat löytäneet toisensa, miten otetaan seuraava askel molempia tyydyttävällä tavalla.

Kokonaisuutena tapahtuma oli onnistunut – sekä yritykset että tutkijat saivat uutta tietoa ja verkostoituivat keskenään paremmin. HAiLife-hanke taas sai erinomaista kokemusta tällaisten työpajojen järjestämisestä ja kehitysehdotuksia jatkoa varten.

Viimeksi päivitetty: 6.11.2023