Hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisellä edistetään yritysten kilpailukykyä Äly-TKI-hankkeessa

Koronapandemian aikana digitaalisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden käytön edistämisen ja kehittämisen tarve lisääntyi. Myös digitaaliteknologioiden ja langattomien ratkaisujen hyödyntäminen uusissa palvelurakenteissa on tulevaisuudessa välttämätöntä,

Oulun yliopiston koordinoimalla Äly-TKI-hankkeella kehitetään digitaalisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden innovaatiotoimintaa ja rakennetaan kehittämisympäristöjä vastaamaan yritysten ja toimijoiden tarpeisiin. Modernien datapohjaisten palvelujen kehittämistä edistetään ja uudenlaisia innovaatiopalveluja suunnataan alueen asiantuntijoille ja tutkijoille muun muassa osaamisen nostoa ja kyvykkyyden parantamista ajatellen. Etäkäytön, langattomien ratkaisujen, digitaaliteknologioiden ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen tukeminen, sekä niihin liittyvät innovaatiopalvelut ja -prosessit tehostavat näiden ratkaisujen käyttöönottoa.

”Digitaalisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden testaamista ja dataan pohjautuvaa innovaatiotoimintaa tulee tukea niin, että ne vastaavat alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin sekä edistävät yritysten kansainvälistymistä”, Äly-TKI-hankeen projektikoordinaattori Jarmo Pääkkönen Oulun yliopistosta kertoo.

Äly-TKI-hankkeessa kehitetään OuluHealth-ekosysteemiin turvallinen hyvinvointi- ja terveyspalveluiden TKI-ympäristö, joka edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä ja datan hyödyntämistä palveluissa. Tavoitteena on myös edistää ratkaisujen käyttöönottoa sekä huomioida kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeessa selvitetään ja selkeytetään hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämiseen liittyviä käytänteitä ja prosesseja. Mukana olevien TKI-järjestelmien ja eri tahojen kyvykkyyttä puntaroidaan osana yksilökeskeistä hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa muun muassa sote-tietojen toisiokäytön näkökulmasta laajalla Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Keskeisessä roolissa ovat yritykset, tutkijat ja kaikki alan toimijat, joiden innovaatiotoiminnan kulmakiviä hankkeella pyritään tukemaan. Yritysyhteistyö onkin keskeisessä roolissa ja sen kautta selvitetään TKI-ympäristön tarpeita digitalisaation ja datan hyödyntämiseksi. Hankkeessa rakennettavaa pilvipalvelua, datan hallinnan koukeroita ja saatavuushaasteita pyritään ratkomaan TKI-ympäristöä kehittävien toimijoiden ja yritysedustajien haastattelujen sekä yhteistyössä toteutettavien työpajojen avulla. TKI-toiminnallisuuksia myös testataan yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavien käytännön pilottien avulla.

”Hyvien ideoiden ja tuotteiden tutkimiseen, kehittämiseen ja innovoimiseen tarvittavat puitteet tulee rakentaa erityisesti yritysten tarpeita ajatellen”, Pääkkönen lisää.

Hanke luo täysin uutta osaamista ja valmiuksia OuluHealth-ekosysteemin TKI-ympäristöön ja alueen tutkimusyhteisöön. Innovaatiopalvelut ovat kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä ja yhteistyön kautta edistetään myös kansainvälistä näkyvyyttä.

Äly-TKI-hankkeessa toteutettavat työpajat suunnataan TKI-ympäristön ja -toiminnan vaatimusten ja määritysten kartoittamiseen ja hankkeen toimilla edistetään myös Oulun Innovaatioallianssin kärkiohjelmien tavoitteita.

Hanketta koordinoi Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Muut toimijat ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun kaupungin BusinessOulu-liikelaitos. Hanke toteutetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia ja rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke saa toimijoiden omarahoituksen lisäksi rahoitusta Oulun kaupungin kehittämisrahastosta.

Yhteistyön rakentamista edistetään marraskuun 15. päivän tapahtumassa Linnanmaan BusinessCornerissa. Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan: "OIA-viikon OuluHealth päivä: Data ennakoivan terveydenhuollon tukena"

Lisätietoa Äly-TKI-hankkeesta Oulun yliopiston verkkosivuilla

#ÄlyTKI #AlyTKI #SmartRDI_project #OuluHealth #REACTEU

Viimeksi päivitetty: 21.6.2022