Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen (Äly-TKI)

Äly-TKI

Hankkeessa kehitettiin OuluHealth-ekosysteemiin ainutlaatuinen ja turvallinen terveys- ja hyvinvointipalveluiden TKI-ympäristö, joka sai nimekseen Oulu DataLab. Se edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä ja dataa hyödyntävien menetelmien sekä ratkaisujen käyttöönottoa. Tarjottavat palvelut edistävät digitalisaatiota kestävästi ja nopeuttavat alueen toipumista pandemiasta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki

Rahoituksen määrä

574 055 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Digitaalisen kehityksen tarve on korostunut pandemian aikana terveys- ja hyvinvointialalla. Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi tarvitaan panostusta myös terveys- ja hyvinvointialan innovointiin. Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen, eli Äly-TKI-hankkeella vauhditettiin alueen terveysalan digitalisaatiota.

Tässä OuluHealth-toimijoiden yhteishankkeessa toteutettiin merkittävä edistysaskel digitaalisessa kehityksessä ja datan hyödyntämismahdollisuuksien parantamisessa terveys- ja hyvinvointialan innovaatiotoiminnassa. Hankkeessa syntyi täysin uusi innovaatioalusta, Oulu DataLab kehittämisympäristö, luoden ainutlaatuisen ja turvallisen TKI-ympäristön terveyspalveluiden kehitykselle, testaukselle ja innovaatioyhteistyölle. Alustan avulla parannettiin erityisesti uusien dataratkaisujen kehittämistä, kokeiluja ja pilotointia sekä edistettiin yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota. Samalla vahvistettiin alueen dataosaamista ja luotiin datayhteistyötä edistävä toimintamalli palveluineen. Alusta palvelee digitaalisten teknologioiden, langattomien, virtuaali- ja mobiiliratkaisujen sekä data-analytiikan kehittämistarvetta.

Äly-TKI-hanke oli osa alueen laajempaa kehityskaarta ja vauhditti koronapandemiasta toipumista luoden yrityksille ja eri toimijoille uusia mahdollisuuksia innovaatiotoimintaan ja datan hyödyntämiseen.

Hanketta on rahoitettu osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia REACT-EU-rahoituksella Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta rakennerahasto-ohjelmasta. Lisätietoja REACT-EU-rahoituksesta.

Hanke sai toimijoiden omarahoituksen lisäksi rahoitusta Oulun kaupungin kehittämisrahastosta.

Projektin tulokset

Tuloksena datayhteistyötä edistävälle innovaatioalustalle syntyi kolme täysin uutta palvelua, jotka ovat saatavilla hankkeen jälkeenkin. Palvelut tarjoavat lisäarvoa ja data-asiantuntijat tukevat innovatiivisten dataa hyödyntävien palvelujen kehittämistä. Palvelut on suunnattu dataratkaisujen varhaisvaiheen työhön ja kehittämiseen. Niitä voivat hyödyntää yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä terveys- ja hyvinvointipalvelutuottajat. Datapalveluja ja -yhteistyötä varten hankittiin pilvipalvelin, jonka käytöstä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään energiatehokkaasti Oulun VTT:n rakennuksessa. Hankkeessa toteutettu Simuloitu data -palvelu mahdollistaa terveyden ja hyvinvoinnin simuloitua dataa kehitystyön tueksi opetustilanteista. Se on integroitu myös OuluHealth Labs -palvelukokonaisuuteen.

Hankkeen aikana tehtyjen kokeilujen myötä saatiin konkreettisia tuloksia ja toteutusvaihtoehtoja yritysratkaisujen tuottaman datan hyödyntämiselle. Dataan liittyvä kehittäminen edistää ihmisten hyvinvointia vauhdittamalla ennakoivien, ennaltaehkäisevien ja yksilöllisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja niiden parempaa saavutettavuutta. Yhteistyössä luodut ratkaisut eivät ainoastaan tukeneet yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota vaan myös nostivat dataan liittyvän innovaatiotoiminnan uudelle tasolle, tarjoten kestäviä vaikutuksia alueen terveys- ja hyvinvointialalle.

#ÄlyTKI #AlyTKI #REACTEU