Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen (Äly-TKI)

Äly-TKI

Hankkeessa kehitetään OuluHealth-ekosysteemiin ainutlaatuinen ja turvallinen terveys- ja hyvinvointipalveluiden TKI-ympäristö, joka edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa kestävän kehityksen päämääriä huomioimalla.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - EAKR

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki

Rahoituksen määrä

574 055 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Digitaalisen kehityksen tarve on korostunut pandemian aikana terveys- ja hyvinvointialalla. Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi tarvitaan panostusta myös terveys- ja hyvinvointialan innovointiin. Hankkeessa kehitetään OuluHealth-ekosysteemiin ainutlaatuinen ja turvallinen terveys- ja hyvinvointipalveluiden TKI-ympäristö, joka edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa kestävän kehityksen päämääriä huomioimalla.

Rakentuva TKI-ympäristö toimintamalleineen ja palveluineen edistää digitalisaatiota ja tuloksena syntyy yritysten ja palveluntuottajien tarpeita tukeva toiminnallisuus osaksi OuluHealth Labsia. TKI-ympäristöön kehitetään uutta toiminnallisuutta, joka palvelee digitaalisten teknologioiden, langattomien, virtuaali- ja mobiiliratkaisujen sekä data-analytiikan kehittämistarvetta. TKI-ympäristön avulla vauhditetaan yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. Lisäksi luodaan uutta kyvykkyyttä ja toimintamalleja moderniin datapohjaiseen innovointiin, palvelukehitykseen ja tiedolla johtamiseen.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia REACT-EU-rahoituksella Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta rakennerahasto-ohjelmasta. Lisätietoja REACT-EU-rahoituksesta.

Hanke saa toimijoiden omarahoituksen lisäksi rahoitusta Oulun kaupungin kehittämisrahastosta.

Projektin tulokset

Hankkeella vahvistetaan yritysten digitalisaatiosiirtymää ja datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä sekä tuetaan yritysten tuotteiden ja palvelujen testausta ja innovaatiokumppanuutta. Hanke luo täysin uutta osaamista ja valmiuksia OuluHealth-ekosysteemin TKI-ympäristöön ja alueen tutkimusyhteisöön. Ajasta ja paikasta riippumattomien digitaalisten terveyspalveluiden kehittäminen tukee merkittävästi hoidon saatavuutta, ihmisten yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa koko maakunnan alueella. Hankkeeseen osallistetaan useita eri kohderyhmiä, sukupuoli, ikä, koulutustaso ja asiantuntemus huomioiden. Hanke edistää ihmisten hyvinvointia edistämällä ennakoivien, ennaltaehkäisevien ja yksilöllisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja niiden parempaa saavutettavuutta.

#ÄlyTKI #AlyTKI #REACTEU