Japanilainen Shimizu Corporation ja Oulun yliopisto yhteistyöhön kehittämään yhteiskunnasta joustavampaa, osallistavampaa ja kestävämpää 

Oulun yliopisto ja Japanin johtava arkkitehti-, insinööri- ja rakennusalan yritys - Shimizu Corporation ovat sopineet uudesta tutkimus-, kehitys- ja koulutusyhteistyöstä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia tuotteita ja palveluita, joilla voidaan lähitulevaisuudessa kehittää rakennetun ympäristön älykästä asumista ja käyttöä. Yhteistyössä edistetään 5G/6G-teknologian hyödyntämistä rakennetussa ympäristössä. 
The MoU was signed by Jouko Niinimäki, the Rector of the University of Oulu and Kazuyuki Inoue, the President of Shimizu Corporation.
Yhteistyöasiakirjan allekirjoittivat Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja Kazuyuki Inoue, Shimizu Corporationin toimitusjohtaja.. Kuva: Shimizu Corporation / Ayako Suzuki

Osapuolet sopivat aloittavansa ideakilpailun, jossa keskitytään tutkimaan 5G/6G-teknologian uusia mahdollisuuksia tehdä yhteiskunnasta joustavampi, osallistavampi ja kestävämpi. Ideakilpailun osallistujien - ensisijaisesti Oulun yliopiston opiskelijoiden - odotetaan ymmärtävän 5G/6G:n nykyisiä haasteita ja tulevia mahdollisuuksia, luovan ideoita, jotka osoittavat polkuja tulevaisuuden oppimiseen, työskentelyyn ja terveellisiin elämäntapoihin asumisen, logistiikan, energian ja hyvinvoinnin aloilla. Yhteistyöasiakirja (Memorandum of Understanding, MoU) allekirjoitettiin Tokiossa 31.8.2022.

Seuraavan sukupolven langattoman verkon ja murroksellisten 6G-teknologioiden uskotaan tulevan käyttöön vuoden 2030 paikkeilla, ja mullistavan useita liiketoiminnan aloja, kuten toimitilajohtamisen ja arkkitehti-, insinööri- ja rakennustekniikan alat. Tutkijat ja yritykset ympäri maailman etsivät keskeisiä soveltamiskeinoja ja avainteknologioita. Shimizun Corporationin ja Oulun yliopiston yhteistyöhankkeessa kilpailukykyisimpiä ideoita etsitään opiskelijoiden ideakilpailun ja poikkitieteellisten kehittämiskurssien avulla alkavan lukuvuoden ajan. Ideakilpailuehdotusten arviointiin osallistuu myös professori Akihiro Nakao Tokion yliopistosta (Engineering School of the University of Tokyo). Hankkeen viimeinen vaihe järjestetään Japanissa vuoden 2023 heinäkuussa. Siellä opiskelijaryhmien voittajaideoita ja prototyyppejä esitellään Shimizu Corporationin yritysinnovaatioyksikölle ja muille yhteistyökumppaneille.

”Osana kansainvälistä tiedeyhteisöä tuotamme uuteen tieteelliseen tietoon perustuvia ratkaisuja ja koulutamme tulevaisuuden tiennäyttäjiä älykkäämmän ja kestävämmän maailman rakentamiseksi. Odotamme hedelmällistä ja pitkäikäistä yhteistyötä tämän arvostetun ja tutkimusta suuresti painottavan rakennetun ympäristön alueella toimivan yrityksen kanssa”, toteaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Japani ja Suomi ovat hiljattain tehostaneet yhteistyötään ICT-alalla. Suomi on ollut 6G-tutkimus- ja kehitystyön kärjessä maailmanlaajuisesti siitä lähtien, kun Oulun yliopistolla aloitettiin maailman ensimmäinen suuren mittakaavan 6G-tutkimusohjelma, 6G Flagship, vuonna 2018.

"Maailma on monien suurten haasteiden edessä, ja rakennusalan on oltava osa ratkaisua. Pyrimme kohti joustavampaa, osallistavampaa ja kestävämpää yhteiskuntaa, ja olemme innoissamme siitä, että saamme Oulun yliopiston lahjakkaat tekijät mukaan", sanoo Kazuyuki Inoue, Shimizu Corporationin toimitusjohtaja.

Oulun yliopiston ja Shimizu Corporationin ideakilpailut ja innovaatiokurssit ovat osa Oulun yliopiston tuotantotalouden koulutusta, ja niistä vastaa professori Harri Haapasalo. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään Smart Campus -palveluja ja 5G/6G-resursseja. Mentoreiden avulla kokeillaan monitieteellistä ja radikaalia suunnitteluajattelua. Yhdessä luotuja prototyyppejä voidaan soveltaa lähitulevaisuudessa ja keskipitkällä aikavälillä (3–5 vuoden päästä).

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 7.9.2022