Joka viidennellä suomalaisen pörssiyhtiön johtoon kuuluvalla rikostuomio

Noin 20 prosenttia suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista ja hallituksen jäsenistä on tuomittu rangaistukseen tuomioistuimessa. Tutkijat suosittavat pörssiyhtiön johtotehtäviin valittavan rikostaustan selvittämistä ennen nimitystä.

Professori Juha-Pekka Kallunki
Professori Juha-Pekka Kallunki

Tulokset selviävät Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta, joka yhdistää aiempaa liiketaloustieteellistä ja kriminologista sekä uutta rikosoikeudellista tutkimusta yritysjohtajien rikostuomioista.

Tutkimuksen aineiston muodostavat suomalaisissa pörssiyhtiöissä vuosina 2000–2019 toimineet 2201 suomalaista toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä ja hallituksen puheenjohtajaa, joiden joukosta on tunnistettu rikostuomion saaneet henkilöt. Tuomioissa on huomioitu johtohenkilöiden täysi-ikäisinä ensimmäisissä oikeusasteissa saamat rikostuomiot vuodesta 1977 alkaen ennen johtohenkilöuran päättymistä. Tuomioiden lukumäärät on jaoteltu rikosten, henkilön sukupuolen ja yhtiön koon mukaan. Aineisto on saatu yhdistämällä Tilastokeskuksen rekisteriaineistot pörssiyhtiöiden tiedoista, yhtiöiden vastuuhenkilöistä ja käräjäoikeustuomioista.

Yritysten johtohenkilöt syyllistyvät useimmiten liikennerikoksiin, kuten rattijuopumukseen tai liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Aineistossa on myös johtohenkilöiden tekemiä henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia ja seksuaalirikoksia.

Johtohenkilön keskimääräinen ikä tuomiohetkellä on noin 39 vuotta, joka on verrattain korkea. Tuomitut ovat olleet rikoksentekohetkellä työurallaan jo pitkälle edenneitä henkilöitä, eivät nuoria aikuisia, joiden rikoksia selittäisi esimerkiksi harkintakyvyn ja elämänkokemuksen puute. Tutkijat myös havaitsivat, että rikostaustan omaavat johtohenkilöt työskentelevät pidempään pörssiyhtiöissä kuin ei-tuomitut.

Kaikista rikostuomioista 8,8 % on vankeusrangaistuksia ja 91,2 % sakkorangaistuksia. Aineiston toimitusjohtajista ja hallituksen jäsenistä 15,1 % on naisia, kun rangaistukseen tuomituista toimitusjohtajista ja hallituksen jäsenistä naisia on 5,1 %.

Tutkijat katsovat tämän ja aiemman tutkimuksen perusteella, että rikokseen syyllistyneillä henkilöillä on muuta väestöä suurempi riskinottohalu ja että johtohenkilön rikostausta voi lisätä paitsi yhtiön taloudellisia riskejä myös väärinkäytöksiä yhtiön toiminnassa.

Tutkimuksen johtajan professori Juha-Pekka Kallungin mukaan rikostausta on yhteydessä epärationaaliseen taloudelliseen riskinottoon ja mahdollisesti myös lisää väärinkäytösten riskiä yritystoiminnassa. ”Eettistä yrityskulttuuria ja kestävän liiketoiminnan arvoja on vaikea toteuttaa, mikäli yrityksen ylin johto ei omalla käytöksellään tue näitä tavoitteita. Koska rikostausta ja epätarkoituksenmukainen riskinotto tutkitusti korreloivat toistensa kanssa, rikostaustalla voi olla merkitystä myös yhtiön eettisen yrityskulttuurin ja kestävän liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta”, Kallunki sanoo.

Aiempien liiketaloustieteellisten, erityisesti ruotsalaisella aineistolla tehtyjen tutkimusten mukaan rikostaustan omaavat johtohenkilöt ovat valmiit ottamaan yhtiön toiminnassa epätarkoituksenmukaisia riskejä. Rikostaustan on osoitettu vähentävän kirjanpidon varovaisuuden periaatteen noudattamista ja lisäävän epäonnistuneista yrityskaupoista syntyvää liikearvon alaskirjaamista. Toimitusjohtajan rikostuomioiden on myös havaittu lisäävän sekä hänen henkilökohtaista että hänen johtamansa yhtiön aggressiivista, henkilötasolla jopa laitonta verosuunnittelua.

Aiemman kriminologisen tutkimuksen perusteella toisaalta tiedetään, että yhtiöissä tapahtuvia väärinkäytöksiä selittää muiden seikkojen ohessa tekijän kontrollihakuisuus ja tähän liittyvä kohonnut riskinottohalu kontrollintunteen ja pystyvyysuskomuksen säilyttämiseksi.

Pörssiyhtiöiden johtotehtäviin pyrkivien henkilöiden rikostaustaa ei selvitetä tai rikostaustan ei rekrytointivaiheessa katsota vaikuttavan johtohenkilön kykyyn hoitaa tehtäviään.

Tutkijat suosittavatkin, että pörssiyhtiön johtotehtäviin valittavan rikostausta selvitettäisiin ainakin yhtiön sisäisesti ennen nimitystä. Taustan selvittäminen on perusteltua paitsi mahdollisten oikeudellisten vastuuriskien myös eettisen ja kestävän liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta.

Tutkimuksen ovat tehneet professori Juha-Pekka Kallunki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta, yliopistonlehtori Heli Korkka-Knuts Helsingin yliopistosta, nuorempi apulaisprofessori Jenni Kallunki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta ja professori Mikko Aaltonen Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimus on julkaistu Oikeus-lehden numerossa 1/2023 (vain tilaajille). Aiheesta laajemmin Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogissa.

Aiheesta aiemmin julkaistuja tutkimuksia:

Do an Insider's Wealth and Income Matter in the Decision to Engage in Insider Trading?

Criminal Convictions and Risk Taking

The Association between Individual Audit Partners’ Risk Preferences and the Composition of their Client Portfolios

Executives’ Personal Tax Behavior and Corporate Tax Avoidance Consistency

Tax Noncompliance and Insider Trading

Do Defaulting CEOs and Directors Increase the Likelihood of Financial Distress of the Firm?

Viimeksi päivitetty: 30.3.2023