Kainuussa käynnistetään varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan koulutuksia 2024

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta käynnistää varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan tutkintokoulutuksia yhteistyössä Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien kanssa syksyllä 2024.
Kuvituskuva

Haussa 2024 ovat seuraavat koulutukset:

Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP), 40 aloituspaikkaa.

Erilliset erityisopettajan opinnot, yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP), 20 aloituspaikkaa.

Haussa 2025 on seuraava koulutus:

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v), yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP), 20 aloituspaikkaa.

Valintaperusteet ja tiedot koulutuksista julkaistaan Opintopolku-palvelussa lokakuussa 2023.

Haku koulutuksiin maaliskuussa 2024 – vaatimuksena aiempia opintoja

Haku koulutuksiin järjestetään 3.3.–27.3.2024. Opinnot alkavat syksyllä 2024. Koulutukset järjestetään Oulun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti. Valitun opiskelijan tulee sitoutua näiden koulutusten suorittamiseen.

Koulutuksiin hakeutuminen vaatii mm. aikaisempia opintoja, joiden suorittaminen kannattaa opiskelijaksi hakevan aloittaa heti avoimessa yliopistossa.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta varten suositellaan suoritettavaksi kasvatustieteen perusopinnot 25 op. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriohjelmaan ja erillisiin erityisopettajan opintoihin vaaditaan erityispedagogiikan perusopinnot 25 op. Tarkemmat vaatimukset koulutuksiin julkaistaan syksyllä 2023 osana valintaperusteita.

Koulutukset järjestetään monimuotokoulutuksina. Koulutuksessa hyödynnetään muun muassa lähiopetusta, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutuksiin sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen). Koulutuksiin sisältyvät harjoittelujaksot pyritään järjestämään Kainuun ja Ylä-Savon oppilaitoksissa ja varhaiskasvatusyksiköissä.

Valitun opiskelijan on sitouduttava koulutuksen järjestäjän aikatauluttamaan lähi- ja etäopetukseen sekä varattava aikaa muulle itsenäiselle ja ryhmätyöskentelylle. Opetus järjestetään pääosin arkisin klo 8–16 välillä. Esimerkiksi lähiopetukseen osallistuminen ja harjoitteluiden suorittaminen on täysipäiväistä opiskelua. Koulutusten lähiopetus tapahtuu Kajaanissa.

Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä sähköpostitse: study.education@oulu.fi

Lisätietoja varhaiskasvatuksen opettajan (Kajaani ja Iisalmi) koulutuksesta

Viimeksi päivitetty: 25.10.2023