Varhaiskasvatuksen opettaja, Kajaani ja Iisalmi

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta käynnistää syksyllä 2024 varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen, jonka lähiopintojaksot järjestetään Kajaanissa yhteistyössä Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien kanssa.

Koulutuksen jälkeen voit toimia varhaiskasvatuksen opettajana päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa.

Tutustu monimuotokoulutukseen

Opiskele varhaiskasvatuksen opettajaksi Kainuussa

  • Perehdyt pienen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
  • Voit opiskella myös varhaiskasvatustyön ohessa.
  • Monimuotototeutuksen ansiosta opiskelu on mahdollista omalta kotipaikkakunnaltasi käsin.
  • Lähiopetusjaksot pidetään Kajaanissa.
  • Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana esimerkiksi päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen opettaja, yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP)

Aloituspaikkoja

40

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti

Tutkinnon laajuus

180 opintopistettä

Opetustapa

Monimuoto
Lähiopetus Kajaanissa

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Opiskele verkossa ja lähiopetusjaksoilla

Syksyllä 2024 alkavan kandidaattikoulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta Kainuussa ja Ylä-Savossa sekä vastata alueiden suureen opettajatarpeeseen varhaiskasvatuksen alalla.

Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Opiskelu vaatii myös itsenäistä työskentelyä ja tarpeeksi aikaa opiskelulle. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen), joissa hyödynnetään Kainuun ja Ylä-Savon varhaiskasvatusyksiköitä mahdollisuuksien mukaan. Lähiopetusjaksot pidetään Kajaanissa.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Lisäksi kykenet analysoimaan ja soveltamaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Hakukelpoisuus tähän yhteistyökoulutukseen

Koulutukseen voi hakea yleisellä korkeakoulukelpoisuudella. Saat lisäpisteitä yliopistossa suoritetuista kasvatustieteen perusopinnoista (25 opintopistettä).

Tutustu varhaiskasvatuksen opintosisältöihin

Löydät varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Voit hakea myös jatkokoulutukseen

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi hakea maisteriohjelmiin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoihin.