Kaksi opetussuunnitelmamuutosta luokanopettajaopiskelijoille

Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksessa tulee voimaan kaksi opetussuunnitelmamuutosta syksystä 2023 lähtien.

https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/opinto-oppaat#153

Opiskelijalle verkkosivujen opinto-opas-sivulle on lisätty luokanopettajille kaksi päätöstä, jotka vaikuttavat opiskelijoiden opintoihin.

Toinen päätös koskee lähinnä 2021 ja 2022 aloittaneita opiskelijoita, ja siinä on kyse opintojaksojen 407048A Moninaisuus kasvatuksessa 5 op ja 407043A Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja arviointi 5 op ajoitusmuutoksista.

Toinen päätös koskee lähinnä 2022 aloittaneita opiskelijoita sekä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet monialaiset opinnot sivuaineena syksyllä 2022. Se koskee monialaisten opintojen opintojakson 406051A Historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto/elämänkatsomustieto, 5 op osien jakamista omiksi opintojaksoiksi. 406051A opintojakson tilalle tulevat seuraavat opintojaksot:

  • KE00AJ18 Historia ja yhteiskuntaoppi, 3 op
  • 406023A Uskonto, 2 op
  • 406024A Elämänkatsomustieto, 2 op

Vaihtoehtoisuusperiaate säilyy edelleen. Eli Historia ja yhteiskuntaopin opintojakso on pakollinen ja Uskonnon ja Elämänkatsomustiedon osalta opiskelija voi valita toisen. Molemmat 2 op opintojaksot on mahdollista suorittaa, mikäli opiskelija näin tahtoo ja opinnoissa on tilaa.

Molemmat muutokset otetaan käyttöön syksystä 2023 alkaen.

Viimeksi päivitetty: 17.1.2023