Opinto-oppaat

Opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat.

Opinto-opas 2020-2021

Yliopiston uusi opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen lähipalveluihin.

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonta lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu, ja se löytyy avoimen yliopiston verkkosivuilta https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/opetustarjonta.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaat

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaat löydät WebOodista ja Pepin opinto-oppaasta. WebOodin opinto-opas-valikosta löydät tiedekunnan sivuaineoppaan ja jokaisen tutkinto-ohjelman oman opinto-oppaan. Myös kurssikuvaukset löytyvät WebOodista.

Tutustu huolella tiedekunnan pysyväisohjeisiin , Pepin info/yleisoppaaseen ja oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaaseen ja tutkintorakenteeseen.

Kasvatustieteiden tiedekunnan valinnaiset opinnot löytyvät Pepin opinto-oppaasta "Sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet".

Pedagogiset opinnot Kasvatustieteiden tiedekunnassa opetussuunnitelmissa 2008 - 2020

Luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellisen tiedekunnan Opinto-oppaat löytyvät Pepistä.

Tutkintorakenteet vuonna 2020 alkaviin opintoihin

Tutkintorakenteet vuonna 2019 alkaviin opintoihin

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Kandidaatintutkinnon opinto-oppaat ja tutkintojen rakennekaaviot

Maisteritutkinnon opinto-oppaat ja tutkintojen rakennekaaviot

 

Application call 2.-23.11.2020

International Double Degree at the Master´s Level, Biochemistry

Interested into truly international studies? If yes, you should consider Molecular Medicine Double Degree line in Master´s Programme in Biochemistry, Master of Science.

In cooperation by

 • University of Oulu, Finland
 • University of Ulm, Germany

Application period: 2.-23.11.2020

Number of Study Places: 5

Student Selection: This admission is available for M.Sc. students that initiate their studies at the University of Oulu, according to the agreement between Medical Faculty of Ulm University, Germany and University of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, Finland.

 • The double degree is open for regular students at the FBMM studying in the national B.Sc./M.Sc. programme or in the international Master programme Biochemistry. If student is selected to Double Degree, then the track becomes automatically Molecular Medicine.
 • Applicants from the national B.Sc./M.Sc. programme Biochemistry must have completed their B.Sc. studies by the time of application.
 • Preference will be given to students that have initiated M.Sc. studies within 12 months before the end of the application period. Other applications may be considered if justified (e.g. sickness, parental leave etc.).

The selection process is comprised of two stages: 

 • Stage I: Application documents
 • Stage II: Interviews 

Stage I: Application documents, which are required for Biochemistry, Double Degree programme: 

 1. Copy of Bachelor’s (or higher) degree certificate in original language / Temporary (provisional) degree certificate
 2. Translation of Bachelor’s degree certificate if original document is not issued in English, Finnish or Swedish. Applicants graduating after the application deadline must send a degree certificate not later than 20.1.2021
 3. Copy of transcript of records of Bachelor’s (or higher) degree in original language
 4. Translation of transcript of records of BSc, MSc or doctoral degree if original document is not issued in English, Finnish or Swedish
 5. Curriculum Vitae
 6. Motivation Letter 

Stage II: Interviews 

The second stage of the selection will be an interview by zoom, skype or teams (or by telephone if other platforms are unavailable). Focus of the interview will be questions relating to motivation and career aspirations, and how the double degree will serve the future plans of the applicants. The interview will also be a test of the ability of the applicant to understand and communicate effectively in English. The interviews will typically be 30-40 minutes in length.

DETAILED SELECTION CRITERIA

Stage I: Applications (max. 40 points) 

The applications will be evaluated based on the following criteria: 

 1. The level and the relevance of the applicant's overall study record in the completed degree(s) as well as in the ongoing M.Sc. studies at the FBMM (0-25 points) 
 1. The quality of the applicant's CV and Motivation letter* (0-15points) 

Stage II: Interview (max. 30 points) 

The final selection is carried out based on the interview in English (0-30 points). A distance interview (zoom or equivalent) will be arranged for a minimum of 10 applicants. Focus of the interview will be the motivation and career aspirations, and how the double degree will serve the future plans of the applicant.

The minimum number of points 

The minimum number of points to be considered for the programme is 40. 

The maximum number of points 

The maximum number of points achievable is 70. 

Rules for the applicants with the same score 

A maximum of 5 students will be selected to the Molecular Medicine Double Degree track according to their ranking based on their overall academic background and their performance in the interview. In the case of overall equal points, the interview will be used to separate the candidates. 

Prerequisites for applicants

Applicants have to have previously completed a Bachelor of Science or Master of Science or a doctoral degree. Additionally, they have to be enrolled in an M.Sc. programme at the Faculty of Biochemistry and Molecular  Medicine and actively started their studies in the programme.

Please note that conditional admission is possible if the applicant receives the degree certificate from the previous degree after the application deadline. The final degree certificate must be submitted latest on 20.1.2021.

 

Application procedure in Oulu

 • Apply to be a potential double degree student at the University of Oulu at the latest 23.11. by 15.00 by sending an email to study.fbmm(a)oulu.fi
 • The application period is for Master studies starting in Ulm University in April 2021
 • All applications and the required documents have to arrive by the deadline, late applications are not considered.
 • Applicant must send the application with attachments to Academic Affairs Service Team of the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine either as a signed paper version street address: University of Oulu Kontinkangas campus, Aapistie 7A, 2nd floor, room K201 postal address: P.O. Box 5000, 90014 University of Oulu or as an attachment to email to address study.fbmm(at)oulu.fi
 • Kindly write in the envelope or in the subject field of the email “APPLICATION FOR SPECIALIZATION OF THE DOUBLE-DEGREE PROGRAMME IN BIOCHEMISTRY”.
 • Kindly remember to write in the attachments your name and identity number / social security number.
 • After processing the application, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine will send you an e-mail notification informing you of your application status.

 

Requests for rectification: https://www.oulu.fi/forstudents/node/55808

 

For further information, please contact:

 • Academic Affairs (email: study. fbmm(at)oulu.fi
 • Jari Heikkinen, Education Designer
 • Piia Rantakokko, Lead Specialist

Programme Leader

 • Helmut Pospiech

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opinto-oppaat

Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-ohjelmakohtaiset oppaat on julkaistu Oulun yliopiston Peppi opinto-oppaalla. Aiempien lukuvuosien yleis- ja tutkinto-ohjelmakohtaiset oppaat löytyvät WebOodista. Myös vanhempia opinto-oppaita pääsee selaamaan avaamalla ensin yhden WebOodi-opinto-oppaan.           

Huom. Vanhan tutkintorakenteen, eli ennen vuotta 2014 alkaneiden opintojen mukainen ohjeistus löytyy aivan tämän sivun loppuosasta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-ohjelmat ja rakennekaaviot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on yksi KTK-tutkintoon johtava tutkinto-ohjelma ja kuusi KTM-tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa (sisältäen kansainväliset maisteriohjelmat). Kaikki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) -tutkintoon johtavan koulutusohjelman tavoite on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekanismit ja prosessit. Ohjelmassa keskeistä on (1) antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista, (2) tutustuttaa opiskelijat erilaisiin yritysympäristöihin ja liiketoiminnan haasteisiin sekä (3) toteuttaa projekteja, joissa opiskelijat ratkaisevat liiketoiminnallisia ongelmia ja hyödyntävät osaamistaan.

KTK-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op), johon sisältyy kaikille yhteiset opinnot (35 op), pääaineen opinnot (120 op) ja sivuaineen opinnot (25 op). Tutkinnon pääaine on kauppatieteet, johon sisältyy opintoja taloustieteestä, rahoituksesta, laskentatoimesta, kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja markkinoinnista. Kaikki opiskelijat suorittavat samat pääaineen kurssit. Kauppatieteiden pääaineopinnot muodostavat neljä opintokokonaisuutta (moduulia), joiden tavoitteena on ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen. Moduulirakenne on kuvattu KTK-tutkinnonmoduulirakennekaaviossa (2020-2021).

Opetuksessa käytettävä kieli on pääosin suomi, noin neljäsosa opinnoista järjestetään englanniksi.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on Tuija Lämsä.

KTK-tutkintorakennekaavio 2021-2022
KTK-tutkintorakennekaavio 2021-2022, väyläopinnot suorittaneille
KTK tutkintorakennekaavio 2020-2021
KTK tutkintorakennekaavio 2020-2021, väyläopinnot suorittaneille
KTK tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTK tutkintorakennekaavio 2018-2019

Kauppatieteiden maisterin tutkinto-ohjelmat

Opiskelijat valitaan maisterivaiheen tutkinto-ohjelmiin joko kandidaattivaiheen lopussa järjestettävässä pääainehaussa tai erillisten maisterihakujen kautta (kauppakorkeakoulun ulkopuoliset hakijat). Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu oman pääaineen opintoja. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa. Maisterivaiheen opinnoissa kieli on pääosin englanti, opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Opintojen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutus sisältää neljä ydinteemaa: kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen teoriat ja konseptit, organisaatiosovellukset, johtajana toimimisen sekä oman näkemyksen kansainvälisenä johtajana.

KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2021-2022
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2020-2021
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

International Master´s degree programme in International Business Mangement

Laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa kansainvälisen tason tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laskentatoimen opintojen tarkoituksena on tuottaa opiskelijoilleen laajat valmiudet laskentatoimen moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Laskentatoimen tutkinto-ohjelmalla on läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla ja se kantaa hedelmää - ohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti. Laskentatoimen maisteriohjelmassa perehdytään sekä ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) että johdon laskentatoimeen (management accounting).

Laskentatoimen opintojen aikana voi suorittaa Tilintarkastustutkintojen edellyttämät opinnot (HT- ja JHT -tutkinnot).

KTM Laskentatoimi tutkintorakennekaavio 2021-2022
KTM Laskentatoimi +2 tutkintorakennekaavio 2021-2022
KTM Laskentatoimi tutkintorakennekaavio 2020-2021
KTM Laskentatoimi +2 tutkintorakennekaavio 2020-2021
KTM Laskentatoimi tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTM Laskentatoimi +2 tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTM Laskentatoimi rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

International Master´s degree programme in Financial and Management Accounting

Markkinoinnin maisteriohjelman painopisteenä ovat yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Markkinointi tieteenä tutkii markkinoiden toimintaa, kuten tuotteiden vaihdantaa, asiakas- ja partnerisuhteita ja markkinoiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Markkinoinnin opinnoissa voit kehittää asiantuntemustasi markkinoinnin peruskysymyksissä, kuten kampanjasuunnittelussa tai brändäyksessä, mutta myös perehtyä yritysten osto- ja logistisiin toimintoihin ja liiketoiminnan digitalisoitumiseen osana muuttuvaa globaalia markkinaa.

KTM Markkinointi tutkintorakennekaavio 2021-2022
KTM Markkinointi tutkintorakennekaavio 2020-2021
KTM Markkinointi tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTM Markkinointi tutkintorakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

International Master´s degree programme in Marketing

Rahoituksen maisteriohjelma tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksen tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa rahoitusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

KTM Rahoitus tutkintorakennekaavio 2021-2022
KTM Rahoitus tutkintorakennekaavio 2020-2021
KTM Rahoitus tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTM Rahoitus tutkintorakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

International Master´s degree programme in Finance

Taloustieteen maisteriohjelma antaa opiskelijalle vahvan taloustieteen teoria- ja menetelmäosaamisen. Taloustieteen opinnoissa uutta ymmärrystä rakennetaan aiemmin opitun pohjalta. Opintoihin kuuluu luentojen ohella laskuharjoituksia, harjoitustöitä ja esseitä. Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen on myös olennainen osa opintoja.

KTM Taloustiede tutkintorakennekaavio 2021-2022
KTM Taloustiede tutkintorakennekaavio 2020-2021
KTM Taloustiede tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTM Taloustiede tutkintorakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

International Master´s degree programme in Economics

Edellä mainittujen kauppatieteiden maisteriohjelmien vastuuhenkilö on Mari Juntunen.

Liiketoiminta-analytiikan maisteriohjelma tarjoaa sekä vahvan teoreettisen että menetelmällisen pohjan dataan perustuvalle analytiikalle ja sen sovelluksille. Ohjelma painottuu analytiikkaan päätöksentekoa ja liiketoiminnan ja talouden johtamista varten.  Siihen sisältyy luentojen ja ryhmä- ja itseopiskelun lisäksi harjoitteita ja laaja analytiikan projektityö.

Liiketoiminta-analytiikka maisteriohjelman vastuuhenkilö on Vekko Seppänen ja se toteutetaan kansainvälisenä maisteriohjelmana.

Liiketoiminta-analytiikan tutkintorakennekaavio 2021-2022

International Master´s degree programme in Business Analytics

Kansainväliset kaksoistutkinnot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan kansainvälisiä kaksoistutkintoja maisteriopintojensa aikana.

University of North Carolina at Greensboro (UNCG), Yhdysvallat

Kaksoistutkinto on tarkoitettu kaikkien pääaineiden KTM-opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kaksoistutkintoon kuuluu OyKKK:n kauppatieteiden maisterin tutkinnon opintojen lisäksi yhden lukuvuoden MBA-opinnot University of North Carolina at Greensborossa, Yhdysvalloissa. Suoritettuaan opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään sekä KTM- että MBA -tutkinnot. Ennakkotieto; Haku kaksoistutkintoon on auki seuraavan kerran syksyllä 2021 lukuvuoden 2022-2023 opintoihin Greensborossa. Haku koostuu sekä hakemuksesta että haastattelusta.

Tietoa UNCG kaksoistutkinnosta
Hakukuulutus 2021 (Call for applications)

HEC Management School, University of Liège, Belgia

Kaksoistutkinto on tarkoitettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen maisteritutkinnon opiskelijoille. Kaksoistutkinnossa maisterivaiheen 1. lukuvuosi opiskellaan Oulussa ja 2. lukuvuosi Liègessä, Belgiassa. Suoritettuaan Liège-Oulu kaksoistutkinnon opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään maisterin tutkinto molemmista yliopistoista. Kaksoistutkintoon haetaan rahoituksen maisteriopintojen 1. vuoden keväällä. Seuraava haku on auki tammi-helmikuussa 2022 lukuvuoden 2022-2023 opintoihin Liègessä.

KEDGE Business School, Ranska

Kaksoistutkinto on tarkoitettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteritutkinnon opiskelijoille. Ennakkotieto; Kaksoistutkinnossa maisterivaiheen 1. lukuvuosi opiskellaan Oulussa ja 2. lukuvuosi suoritetaan Bordeaux’n kampuksella Ranskassa, sisältäen mm. harjoittelun ja verkko-opintoina suoritettavan pro gradu -tutkielman. Suoritettuaan opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään maisterin tutkinto molemmista yliopistoista. Kaksoistutkintoon haetaan maisteriopintojen 1. lukuvuoden keväällä. Haku kaksoistutkintoon on auki seuraavan kerran keväällä 2022 lukuvuoden 2022-2023 opintoihin KEDGEssä.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun sisäiset haut

Alla kuvataan kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille kuuluvia sisäisiä hakuja.

Pääaineen vaihtaminen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää vuosittain mahdollisuuden pääaineenvaihdon hakemiseen. Haku on tarkoitettu kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla on voimassa oleva KTK- tai KTM-tutkinnon suoritusoikeus (tai molemmat).

Pääaineenvaihto lukuvuonna 2021-2022

1. hakuaika: alkaa maanantaina 23.8.2021 ja päättyy tiistaina 31.8.2021 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 3.9.2021 mennessä.
2. hakuaika: alkaa maanantaina 27.11.2021 ja päättyy keskiviikkona  5.12.2021 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 21.12.2021 mennessä.

Hakemus tulee palauttaa osoitteeseen study.business@oulu.fi hakuajan päättymiseen mennessä. Viestiin otsikoksi ” OyKKK / Pääaineen vaihtohakemus” .

Pääaineenvaihdon valintakriteerit 2021-2022 
Pääaineenvaihdon hakulomake

Vaihtaessasi pääainetta, muista päivittää henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) tutkintorakenteiden mukaisesti.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmasta maisterivaiheeseen siirtyminen

Nämä haut koskevat ainoastaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita, joilla on opinto-oikeus sekä kandidaatin (pääaine kauppatieteet) että maisterin tutkintoihin.

Hakeutumisväyliä on kaksi. Ensimmäinen Oulun yliopistossa KTK-tutkintoa suorittaville ja toinen Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun hyväksytyille opiskelijoille, joilla on jo suoritettuna vähintään yliopistotasoinen kandidaatin tutkinto (suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa) tai tradenomin (AMK) tutkinto.

1. Hakeutuminen maisterivaiheen pääaineisiin kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa

Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat KTK-tutkintoa (pääaine kauppatieteet) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Pääainehaku lukuvuonna 2021-2022

Kaikki syksyllä 2019 tai tätä aikaisemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat, joille ei ole vielä vahvistettu maisterivaiheen pääainetta, osallistuvat pääainehakuun elokuussa 2021. Pääaineisiin sijoittuminen perustuu kauppatieteiden perusopintojaksojen keskiarvoon ja opiskelijan esittämään prioriteettijärjestykseen. Opiskelijan tulee asettaa kaikki pääaineet prioriteettijärjestykseen.

Pääainehaussa käytettävä keskiarvo lasketaan kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden numeerisesti arvioitaville kursseille (11 kurssia, yhteensä 55 op). Opiskelijan ensimmäiselle prioriteetille asettaman pääaineen kurssien arvosanat huomioidaan painokertoimella 1.2, suorittamaton kurssi arvosanalla 0 ja hyväksiluetun kurssin arvosana sellaisenaan (mikäli kurssi on arvioitu asteikolla 1-5). Mikäli hyväksiluettu kurssi on arvosteltu toisessa yliopistossa arvosanalla ”hyväksytty”, sitä ei huomioida keskiarvoon

Haku alkaa tiistaina 10.8.2021 ja päättyy tiistaina 17.8.2021 klo 12.00. Valinnan tulos ilmoitetaan 31.8.2021 mennessä.

Hakuohje 2021-2022 (OyKKK) (Sisältää mm. hakumenettelyn, pääaineisiin valinnnan sekä pääainekohtaiset kiintiöt)
- Hakulomake (Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen avataan haun alkaessa)
Pääainevalinnan tilastot (17.9.2020)
- Kevään 2021  hakuinfon ja pääaine-esittelyjen materiaalit: Rahoitus, Markkinointi, Taloustiede, Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, Laskentatoimi, Business Analytics ja Hakuinfo
- Kevään 2021 pääainehakuinfon tallenne on katsottavissa osoitteessa: https://vimeo.com/542110179/d04c08c9c9

Pääainehakuun liittyvät kysymykset tulee lähettää osoitteeseen study.business(at)oulu.fi

2. Maisteriohjelmaan siirtyminen aiemman korkeakoulututkinnon perusteella

Haku on tarkoitettu kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille, joilla on suoritettuna vähintään yliopistotasoinen kandidaatin tutkinto (suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa) tai tradenomin (AMK) tutkinto ja jotka haluavat siirtyä suorittamaan uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaista KTM-tutkintoa (ts. siirtyminen maisteriohjelmaan).

Siirtyessään maisteriohjelmaan opiskelija luopuu kandidaatin tutkinnon (KTK) opinto-oikeudesta.

Siirtymistä haetaan OSAT-järjestelmässä. Valitse kohta LUOPUMINEN OPISKELUPAIKASTA.  Sieltä kohta 5 (Minulla on jo aiempi korkeakoulututkinto ja siirryn suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa (alempi opiskeluoikeus perutaan)). Kirjoita lisätiedot kohtaan mitä pääainetta haet maisterivaiheen opintojen pääaineeksi. Pääaineiden esittely sekä syksyllä 2021 alkavien opintojen tutkintorakenteet ovat nähtävissä tämän sivun alussa. HUOM! Pääaineen valitseminen tässä haussa on sitova! Kun pääaine vahvistetaan opiskelija saa ilmoituksen oman pääaineen oma-opettajasta.

Hakemukseen tulee liittää suoritetun alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä tulevaksi pääaineeksi valitun maisteritutkinto-ohjelman HOPS (ei tarvitse olla tässä vaiheessa omaopettajan hyväksymä).  Tutkintorakenteet ovat näkyvissä sivun alussa, täytä pääaineesi tutkintorakenne tähän HOPS lomakepohjaan.

Hakemuksia käsitellään kuukausittain (pl. kesäaika).

Opintosuunnitelma laaditaan siirtymisen jälkeen WebOodissa ja lähetetään hyväksyttäväksi maisterivaiheen omaopettajalle.

Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskeleminen (opinnot ennen vuotta 2014 aloittaneet)

Vanhan, kuitenkin korkeintaan lukuvuoden 2005–2006 pohjautuvan koulutusohjelmarakenteen mukaan voi opiskella siirtymäajan loppuun eli 31.12.2020 asti. Vanhalla opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jolle tutkinto-oikeus on myönnetty ennen vuotta 2014 (31.7.2014) ja joka ei ole siirtynyt uuteen koulutusohjelmarakenteeseen. Kesken kanditutkinnon uuteen KTK -tutkintorakenteeseen siirrettävällä säilyy vanha maisteritutkinnon pääaine. Halutessaan tähän voi hakea muutosta pääaineen vaihdollla.

Lukuvuoden alkaessa (1.8.2014) tai sen jälkeen myönnetyt tutkinto-oikeudet kuuluvat automaattisesti uuden koulutusohjelmarakenteen piiriin, eli uudet opiskelijat aloittavat suorittamaan opintojansa uusimman koulutusohjelmarakenteen mukaisesti.

Valmistuminen vanhan koulutusohjelmarakenteen mukaisesti

Valmistumiseen liittyvät asiat tulee hoitaa kuntoon marraskuun 2020 loppuun mennessä. Tutkintotodistusta kannattaa hakea hyvissä ajoin: kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen on oltava rekisterissä anomuksen viimeisenä jättöpäivänä. Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu löytyy Opiskelijalle sivustolta kohdasta valmistuminen.

Mitään vanhamuotoiseen tutkintoon sisällytettäviä suorituksia ei voi tehdä 31.12.2020 jälkeen.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutusohjelmat uudistuivat syksyllä 2014. Mikä muuttui:

Opinto-ohjaus pääaineittain

KTM-tutkinto:
Taloustiede /Economics: Mikko Vaaramo (mikko.vaaramo(at)oulu.fi)
Laskentatoimi /Accounting: Marjo Väisänen (marjo.vaisanen(at)oulu.fi)
Rahoitus /Finance: Mirjam Lehenkari (mirjam.lehenkari(at)oulu.fi)
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen /IBM: Tuure Haarjärvi (tuure.haarjarvi(at)oulu.fi)
Markkinointi /Marketing: Eeva-Liisa Oikarinen (eeva-liisa.oikarinen(at)oulu.fi)

KTK-tutkinto:
Kauppatieteet: Minna Ahokas (minna.ahokas(at)oulu.fi)

Koulutusohjelmauudistus ja siirtyminen uuteen rakenteeseen

Yleistä uudistuksesta ja siirtymisestä uuteen rakenteeseen
Siirtymisohje uuteen koulutusohjelmarakenteeseen 1.8.2014 alkaen
Kotiessee ohje
Koulutusohjelman vaihtohakemus
Esimerkki HOPS -pohja, KTK -tutkinto (pääaine kauppatieteet)
HOPS lomake KTM -tutkinto

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan Opinto-opas on Pepissä.

Aiemmin julkaistuja opinto-oppaita:

Humanistisessa tiedekunnassa on kolme tutkinto-ohjelmaa, jotka jakautuvat useisiin eri pääaineisiin:

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma (HIKUVIE)

 • Arkeologia
 • Informaatiotutkimus
 • Historia
 • Kulttuuriantropologia
 • Saamelainen kulttuuri
 • Tieteiden ja aatteiden historia

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma (KIEKI)

 • Englannin kieli
 • Saksan kieli ja kulttuuri
 • Kirjallisuus
 • Ruotsin kieli
 • Saamen kielet
 • Suomen kieli

Logopedian tutkinto-ohjelma (LOGO)

 • Logopedia

Lisäksi tiedekunnassa on mahdollista suorittaa kaksivuotinen tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA), joka kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteisiin.

Psykologia, PsK ja PsM

Psykologian tutkinto-ohjelma

Tutkintorakenne

Psykologian kandidaatti

Psykologian tutkinto-ohjelma käynnistyy ensimmäistä kertaa 1.8.2021. Opintojaksojen ajoituksiin voi tulla muutoksia. Opetusta voidaan järjestää suomen ja englannin kielellä.

Tuotantotalous

Opintojen rakennekaaviot aloitusvuoden mukaan

Tekniikan sivuaineet ja suositeltavat kokonaisuudet

Korvaavuuslistat (opintojaksot ennen vuotta 2015 ja nykyiset vastaavuudet)

Biokemia LuK

LuK -tutkinto biokemiasta

Biokemian LuK-opinnot kestävät kolme vuotta ja maisteriopinnot kaksi vuotta.

Kolmevuotinen biokemian LuK-tutkinto koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

LuK -tutkinto  
Biokemian perusopinnot  32 op
Biokemian aineopinnot  56 op
Kypsyysnäyte   0 op
Kemia  20 op
Biologia ja tilastotieto  18 op
Valinnaiset opinnot  48 op
Kieli- ja viestintäopinnot    6 op
Yhteensä vähintään 180 op

Tiedekunnan tavoitteena on tehdä korkealaatuista opetustyötä ja tutkimusta, jonka mahdollistaa erittäin kansainvälinen, asiantunteva tutkimushenkilökunta. Tiedekunnan yhteinen työskentelykieli on englanti, mutta LuK-tutkinnon opetus tapahtuu pääasiassa suomeksi lukuun ottamatta muutamia kursseja, jotka opetetaan englanniksi jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Opinnot on suunniteltu niin, että täysipäiväisesti opiskeleva opiskelija voi suorittaa LuK -tutkinnon kolmessa vuodessa. Pakolliset opinnot järjestetään opintojen alussa ja ne ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelijat valitsevat tulevaisuuden suunnitelmiensa kannalta olennaisia kursseja.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus lähteä opiskelemaan ulkomaille LuK -opintojen aikana kolmannen vuoden keväällä, jolloin ei järjestetä pakollisia kursseja. LuK -tutkinnon voi suorittaa myös kansainvälisellä opiskelijavaihdolla, jolloin opintoihin kuuluu pakollisia kieliopintoja kohdemaan mukaisesti helpottamaan sopeutumista vaihtopaikkaan. Opiskelija voi valita kumman tahansa LuK -tutkinnon ja hänellä on mahdollisuus vaihtaa vapaasti normaalista LuK tutkinnosta kansainvälisen opiskelijavaihdon sisältävään tutkintoon.

Suoritettuaan LuK-tutkinnon opiskelija voi jatkaa suoraan maisteriopinnoilla ilman erillistä hakua.

LuK-tutkinnon ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden syyslukukauden biokemian kurssit (luento-osat) järjestetään Linnanmaan kampuksella. Biokemian kurssien laboratorio-osuudet sekä kaikki muut biokemian kurssit järjestetään Kontinkankaan kampuksella.

Konetekniikka

Opintojen suunnittelu

Konetekniikan tutkinto-ohjelma kouluttaa kandidaatteja, diplomi-insinöörejä sekä näistä tekniikan tohtoreita. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa on kuusi opintosuuntaa: auto- ja työkonetekniikka, koneensuunnittelu, materiaalitekniikka, mekatroniikka ja konediagnostiikka, teknillinen mekaniikka sekä tuotantotekniikka. Näiden lisäksi konetekniikan kandidaatin tutkinnossa voit suuntautua kaivostekniikkaan, minkä jälkeen voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelmaan.

Opiskelija laatii WebOodiin opintojen (sekä kandidaattivaiheen, että diplomi-insinöörivaiheen) alussa HOPSin. HOPS kertoo mitä opintoja henkilökohtaiselle opintopolulle kuuluu. Opintojen suunnittelussa auttavat omaopettajat ja opintoneuvoja.

Tulevan lukukauden rakennekaaviot sekä kurssien ajoitus:

TkK Konetekniikka 2021-2022.pdf

DI Konetekniikka 2021-2022.pdf

Opintojen aikataulut 2020 aloittaneille opiskelijoille

TkK Konetekniikka 2020-2021

DI Konetekniikka 2020-2021

Opintojen rakennekaaviot 2019 aloittaneille opiskelijoille:

TkK Konetekniikka 2019-2020

DI Konetekniikka 2019-2020

Opintojen rakennekaaviot 2018 aloittaneille opiskelijoille:

TkK Konetekniikka 2018-2019

DI Konetekniikka 2018-2019

 

Konetekniikan kandidaatti voi siis valita DI -vaiheen opintosuunnaksi myös kaivostekniikan. Tässä tapauksessa valmistumisen yhteydessä haetaan siirtoa kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Syksyllä 2018 ja aiemmin aloittaneet konetekniikan kandidaatit, joilla on yhä opinto-oikeus koenetekniikan opintoihin, voivat hakeutua DI -opintoihin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmaan rakennustekniikan opintosuunnalle.

Lisätietoa sekä hakulomakkeet tutkinto-ohjelman vaihtoa varten konetekniikan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

 

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Erityispedagogiikan tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Tutkintorakenteet lukuvuonna 2020-2021 alkavissa opinnoissa

Erityispedagogiikka KK
Erityispedagogiikka KM
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja KM

Tutkintorakenteet 2017, 2018 ja 2019 alkaneissa opinnoissa

Erityispedagogiikka, KK
Erityispedagogiikka, KM
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityispedagogiikan maisteriohjelma, KM

(Pieniä muutoksia voi olla 2017 tai sitä aiemmin aloittaneilla opintojen ajoitukseen tai pedagogisten määrittelyyn liittyen. Kysy tarvittaessa lisää koulutussuunnittelijalta.)

Opetussuunnitelmien muutoksiin liittyvät rinnastustaulukot

Erityispedagogiikan kandidaattivaiheen rinnastustaulukko opsit 2017-2020 ja 2020-2021
Erityispedagogiikan maisterivaiheen rinnastustaulukko opsit 2017-2020 ja 2020-2021
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan rinnastustaulukko opsit 2019-2020 ja 2020-2021

Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisterivaiheen rinnastustaulukko ops 2015-2017 ja 2017-2018

Muuta tärkeää informaatiota

Logopedian ja erityispedagogiikan yhteistyöasiakirja

Luokanopettaja, KK ja KM

Luokanopettajien tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Tutkintorakenteet 2020-2021

Luokanopettaja, KK
Luokanopettaja, KM

Tutkintorakenteet 2017, 2018 ja 2019 alkaneissa opinnoissa

Luokanopettaja, KK
Luokanopettaja, KM
Luokanopettajaksi pätevöittävä maisteriohjelma, KM

Opetussuunnitelman uudistukseen liittyvät rinnastustaulukot sekä lo-koulutusten painotteisten opintojen tarjoaminen lukuvuosina 2017-2020

Luokanopettajan kandidaattivaiheen rinnastustaulukko ops 2017-2020 ja 2020-2021
Luokanopettajan maisterivaiheen rinnastustaulukko ops 2017-2020 ja 2020-2021
Siirtymäsäännökset luokanopettajan suuntautumisessa opsin 2020-2021 tullessa voimaan

Luokanopettajan kandidaattivaiheen rinnastustaulukko ops 2015-2017 ja 2017-2018
Luokanopettajan maisterivaiheen rinnastustaulukko ops 2015-2017 ja 2017-2018
Luokanopettajaksi pätevöittävän maisterikoulutuksen rinnastustaulukot ops 2015-2017 ja 2017-2018

Opetussuunnitelman siirtymävaiheessa huomioitavaa luokanopettajakoulutuksissa/ohjeita opintojen nopeuttamiseen lkv 2017-2018
Vanhan opetussuunnitelman mukaisten puuttuvien tekstiilintyön ja teknisen työn opintojen suorittaminen
Teknon painotteisten opintojen toteutuminen lukuvuosina 2017-2020
Teknon painotteisten opintojen toteutuminen eri vuosikurssien näkökulmasta
Taikan painotteisten opintojen toteutuminen lukuvuosina 2017-2020
Taikan painotteisten opintojen toteutuminen eri vuosikurssien näkökulmasta

Vuosikurssi-infot kevät 2021

2. vuosikurssin info, kevät 2021
3. vuosikurssin info, kevät 2021

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Musiikkikasvatuksen tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Tutkintorakenteet 2021 alkavissa opinnoissa

Musiikkikasvatus, KK
Musiikkikasvatus, KM

Tutkintorakenteet 2020-2021

Musiikkikasvatus, KK
Musiikkikasvatus, KM

Syventävien valinnaisten toteutus 2020-2024

Tutkintorakenteet 2017, 2018 ja 2019 alkaneissa opinnoissa

Musiikkikasvatus, KK
Musiikkikasvatus, KM

Mukon opintokäsikirja 2019

Rinnastustaulukot ja siirtymäsäännökset OPS 2017-2021

Musiikkikasvatuksen rinnastustaulukko KK
Musiikkikasvatuksen rinnastustaulukko KM

Siirtymäsäännökset 2021

Edellisten OPSien rakenteita

Musiikkikasvatus OPS 2015-2016 KK
Musiikkikasvatus OPS 2015-2016 KM

Tärkeitä dokumentteja!

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Varhaiskasvatuksen tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Tutkintorakenteet vuonna 2021 alkavissa opinnoissa

Varhaiskasvatus,Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma KK2021-2022

Varhaiskasvatus,Opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelma KM2021-2022

Tietoa varhaiskasvatuksen maisterivaiheen aloituksesta VakaKM2021

Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Lähipäivät 1000+ ryhmien osalta syksy 2021

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat erilliset opinnot 75 op

Tutkintorakenteet vuonna 2020 alkavissa opinnoissa

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma KK 2020-2021

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma KK VAKA 20G
Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelma KM 2020-2021

Tutkintorakenteet 2017, 2018 ja 2019 alkaneissa opinnoissa

Varhaiskasvatus, KK

Rinnastustaulukot ja siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännökset varhaiskasvatuksen kandidaattivaiheen työssäoppimisjaksoihin ennen opetussuunnitelmaa 2020
Varhaiskasvatuksen kandidaattivaiheen rinnastustaulukko OPS 2017-2019 = OPS 2020-2022
Varhaiskasvatuksen kandidaattivaiheen rinnastustaulukko OPS 2016-2017 = OPS 2017-2019
Siirtymäsäännökset 2020

Varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehdon työssäoppimisjaksot

Varhaiskasvatuksen kk-vaiheen pedagogiset harjoittelut ja niiden suorittamisen linjaukset

Syksyn 2020 infot

2.vsk:n info
3.vsk:n info
maisteri-info

Kevään 2021 infot

Opiskelijainfo kevät 2021

2.vsk info, ensimmäistä sivuainetta hakevat

3.vsk info, kandiksi valmistuvat

Maisteri- ja valmistumisinfo

Tietoa tulevista koulutuksista ja uusista tutkinnoista

 Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa alkaa syksyllä 2022 kasvatustieteen maisteri tutkintoon (varhaiskasvatus) johtava monimuotokoulutus.  Koulutuksesta valmistuu kasvatuksen, opettamisen, ohjauksen ja kehittämisen asiantuntijoita, erityisesti varhaiskasvatuksen pedagogisiin, hallinnollisiin ja johtamisen tehtäviin.  Hakuaika koulutukseen ja tarkempi kuvaus koulutuksesta päivittyvät opintopolkuun syksyllä 2021.  Vastaavan sisältöisen koulutuksen kuvauksen ja opintojen rakenteen löydät osoitteesta  https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/19301

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka on mahdollista suorittaa työn ohessa kahden vuoden aikana.  Opinnot sisältävät tiiviitä lähiopetusjaksoja, itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristöissä ja työelämälähtöisiä tehtäviä.  Lisätietoa koulutusesitteestä .

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin yksikössä annettavan opetuksen tavoitteena on, että sieltä valmistuvat ovat työssään osaavia ja vastuullisia arkkitehtuurikentän toimijoita. Opiskelijoille tarjoutuu jo opintojen aikana mahdollisuuksia osallistua erilaisiin suunnittelukilpailuihin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Arkkitehtuurin tekniikan kandidaatin tutkinnossa (180 op) opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tekniikan kandidaatin tutkinto sisältää kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnalle valmistavia opintoja sekä valinnaisia opintoja.  Kandidaatin tutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte eli kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakennekaavio 2020-21

Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakennekaavio 2019-20

Arkkitehdin tutkintoon johtava moduulirakenteinen maisteriohjelma (120 op) koostuu opintosuuntien moduuleista, täydentävistä ja syventävistä moduuleista sekä diplomityöstä. Kunkin moduulin (=’korin’) laajuus on 30 op ja sen sisältämät opintojaksot on integroitu yhden lukukauden mittaisiksi studiokursseiksi. Korien sisältämien opintojaksojen luennot ja harjoitustyöt tukevat toisiaan muodostaen siten yhden laajemman kokonaisuuden. Osa arkkitehdin tutkinnon kursseista on integroitu kansainväliseen maisteriohjelmaan (Master's Degree Programme in Architecture) ja ne opetetaan englanniksi. Diplomityö (30 op) on arkkitehdin tutkinnon päättävä henkilökohtainen opinnäytetyö, joka voi olla joko kuvallinen ja  suunnitelmapainotteinen tai kirjallinen ja tutkielmapainotteinen. Diplomityö on julkinen opinnäyte, jonka tekijä esittelee arkkitehtuurin yksikön yhteisessä diplomityöseminaarissa. Diplomityöseminaareja järjestetään kahdesti lukukaudessa.

Arkkitehtuurin maisteriohjelma sisältää kolme eri opintosuuntaa:

 1. Yhdyskuntasuunnittelun opintosuunta
 2. Rakennussuunnttelun opintosuunta
 3. Architectural Design –opintosuunta

Arkkitehdin tutkinnon rakennekaavio 2020-21

Arkkitehdin tutkinnon rakennekaavio 2019-20

Kemia

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2021-2022 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

 

Kemian tutkintorakenteet 2020-2021

LuK: kemisti, AO: kemia+fysiikka, AO: kemia+matematiikka

FM: Kemisti ,  Aineenopettaja    aineenopettaja 

Kemian tutkinto-ohjelman oppaita:

Opintojaksojen opetusajat nähtävissä WebOodissa. Myös opinto-opas on WebOodissa  (oodiopas). WebOodin tietoja voi katsella ilman sisäänkirjautumista.

Aikaisemmin opintonsa aloittaneiden opinto-oppaita liitteenä:

Lääketieteen tekniikka TtM

See full curricula in WebOodi (link above). 

Links to structures of the Master´s Programme in Biomedical Engineering (FMED, Master in Health Sciences) 

Study structure 2020 - 2022

Study structure 2019 - 2021

Study structure 2018 - 2020

Study structure 2017 - 2019 (Master´s Programme in Biomedical Engineering: Biomechanics and Imaging)

Hyvinvointitekniikka

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma / tutkinto-ohjelma

Opinto-opas 2016-2017

Opinto-opas 2015-2016

Opinto-oppaat 2014-2015

Opinto-oppaat 2013-2014

Opinto-oppaat 2012-2013

Opinto-oppaat 2011-2012

Opinto-oppaat 2010-2011

Opinto-oppaat 2009-2010

Opinto-opas 2008-2009

Opinto-opas 2007-2008 (osa lääketieteellisen tiedekunnan opasta)

Opinto-opas 2006-2007 (osa lääketieteellisen tiedekunnan opasta)

Opinto-opas 2005-2006 (osa lääketieteellisen tiedekunnan opasta)

Terveystieteet

Tutkintorakenteet 2020 alkavissa opinnoissa 

Tutkintorakenteet 2019 alkavissa opinnoissa

Tutkintorakenteet 2018 alkavissa opinnoissa

Tutkintorakenteet 2017 alkavissa opinnoissa

Opinto-oppaat 2016-2017

Opinto-oppaat 2015-2016

Opinto-oppaat 2014-2015

Opinto-oppaat 2013-2014

Opinto-oppaat 2012-2013

Opinto-oppaat 2011-2012

Opinto-oppaat 2010-2011

Opinto-oppaat 2009-2010

Opinto-oppaat 2008-2009

Opinto-opas 2007-2008
Opinto-opas 2006-2007
Opinto-opas 2005-2006

Hammaslääketiede

Prekliininen vaihe: 1.-2. lukuvuosi (DC1 - DC4)

Kaksi ensimmäistä vuotta hammaslääkärin opinnoissa järjestetään pääsääntöisesti lääkärikoulutuksen kanssa yhdessä. Tämä takaa riittävät lääketieteelliset perustiedot opintojen kliiniseen vaiheeseen. Kahtena ensimmäisenä lukuvuotena järjestetään myös hammaslääketieteeseen johdattavaa opetusta, jonka tavoitteena on syventää tietämystä kasvojen ja suun alueen normaalikehityksestä ja toiminnasta. Lisäksi opetuksessa annetaan perustietoa suun terveyden ylläpidosta ja suusairauksien hoidosta perus- ja erikoissairaanhoidossa.

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Haku kliiniseen vaiheeseen ajoittuu 2. lukuvuoden keväälle (DC4). Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Hammaslääketieteen kandidaatin arvo

Hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, myönnetään hammaslääketieteen kandidaatin arvo (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

Kahden ensimmäisen vuoden opintosuoritukset tarkistetaan kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä toisen lukuvuoden lopussa. Kandidaatin arvo kirjataan automaattisesti kaikille, joilla tässä vaiheessa on kaikki edellytettävät opinnot suoritettuna. Suoritettavaksi edellytettävät hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman kahden ensimmäisen vuoden opinnot voi tarkistaa hammaslääketieteen kliiniseen vaiheeseen siirtymisen hakulomakkeelta. Mikäli opiskelija suorittaa loppuun kahden ensimmäisen vuoden opinnot kevään hakuajan jälkeen, opiskelija ilmoittaa suorituksista study.medicine@oulu.fi osoitteeseen. Kandidaatin arvo kirjataan opintosuoritusten tarkastamisen jälkeen.

Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen

Jokaiselta 2012 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneelta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalta tarkistetaan rikosrekisteriote (rikostaustaote) kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä. Tarkastaminen perustuu 1.1.2012 voimaan tulleeseen ns. SORA -lakiin 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja -lainsäädäntö, kohta §43b). Rikosrekisteriotteiden tarkastuksesta tiedotetaan opiskelijoita erikseen. Lisätietoja tarkastuksesta: study.medicine@oulu.fi. Lisätietoja rikosrekisteriotteesta (rikostaustaote) ja otteen tilaamisesta Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Kliininen vaihe: 3. lukuvuosi- (DC5-)

Hammaslääkärin opintojen kliininen vaihe kestää 3,5 vuotta. Opetus etenee teoriaopintojen kautta työharjoitteisiin ja käytännön perusvalmiudet opetellaan fantom/simulaatio- ja pariharjoitteluna ennen varsinaista potilasharjoittelua. Opinnot koostuvat hammaslääketieteen teoriaopinnoista, fantom- ja simulaatioharjoittelusta, kliinisestä potilasharjoittelusta, syventävien opintojen tutkielmasta ja kypsyysnäytteestä sekä syventävästä harjoittelusta. 

Tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227) on tullut osittain voimaan keväällä 2017 ja sen opiskelijoita koskeva 48§ astuu voimaan 1.3.2018. Laki koskee tältä osin opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Säännös kieltää työnantajaa käyttämästä työntekijöitä/harjoittelijoita, joilla ei ole rokotussuojausta, sellaisissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa olevat asiakkaat tai potilaat ovat lääketieteellisin perustein arvioituna alttiita mahdollisten tartuntojen seuraamuksille. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän tai työharjoittelussa olevan on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

Tartuntatautilain 48§ mukaan opiskelijalla tulee olla:

 • rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotus influenssaa vastaan
 • rokotus hinkuyskää vastaan, jos hän hoitaa alle 12 kuukauden ikäisiä

Yhteistyökumppanimme - yliopistosairaala, muut keskussairaalat, terveyskeskukset ja terveydenhuollon alan yksiköt - tulevat kukin omalla tavallaan varmistamaan, että opetus ja harjoittelu sujuu lain vaatimusten mukaisesti. Opiskelija on velvollinen selvittämään kunkin harjoittelupaikan voimassaolevat käytännöt.

YTHS hoitaa asiaan liittyviä käytännön järjestelyjä yhdessä koulutussuunnittelijoiden ja kurssien isäntien kanssa. Tarvittavista rokoteohjelmista ja -aikatauluista annetaan erillisiä vuosikurssikohtaisia ohjeita lukuvuosien aloitus-infoissa.

Tutkintorakenteet

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Koulutusohjelmien opetussuunnitelmia kehitetään  vuosittain. Tärkeä osa kehitystyötä on opinto-oppaiden päivittäminen, johon kuuluu suoritettavien kurssien listaus. Kurssilistauksen yhteydessä kursseja voidaan esimerkiksi korvata toisilla, perustaa uusia, lakkauttaa tai yhdistää toisiinsa.

Pääsääntöisesti opiskelijat suorittavat tutkintonsa aloitusvuonna voimassa olleen opinto-oppaan mukaisesti. Opintojen edetessä on mahdollista, että alkuperäisessä opinto-oppaassa mainituille kursseille on tapahtunut edellä mainittuja muutoksia, eikä niitä enää järjestetä oppaassa mainitussa muodossa.  Parhaiten opetustarjonta löytyy koulutusalakohtaisesti tai hakutoiminnolla Weboodista.

Alla on yhteenvetoja opinto-oppaisiin tehdyistä kurssimuutoksista. Mikäli itselle suoritettavaksi kuuluvat kurssit askarruttavat, on syytä kääntyä omaopettajan tai koulutussuunnittelijan puoleen.

Osa kursseista on kokonaan poistunut koulutusohjelmasta. Ellei niille ole nimetty korvaavaa kurssia, niiden tilalle saa ottaa vastaavantasoisia aineopinto- tai syventäviä kursseja, mutta asiasta on ensin erikseen neuvoteltava opintoneuvojan ja koulutusohjelman vastuuprofessorin kanssa.

Alla olevista linkeistä löydät elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkintorakennekaaviot aloitusvuoden mukaan. Uudet opinto-oppaat löytyvät WebOodista ja vanhat tämän sivun alaosasta.

Opintojen rakennekaaviot 2020-2021

Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

Opinto-oppaat

Tietojenkäsittelytiede

Opinto-oppaat WebOodissa

Kesä 2021

Lisäksi tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun useilla kursseilla.

 

Opintojen rakennekaaviot

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti (LuK, 3+2)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (FM, 3+2)

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (FM, 2)

Software, Systems and Services Development in the Global Environment (GS3D), Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (MSc, 2)

European Masters Programme in Software Engineering (EMSE), double degree, Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (MSc)

Työvoima- ja muuntokoulutukset

Siirtyminen tutkintorakenteesta toiseen

Englannin kieli

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Voit opiskella englannin kieltä vain, jos sinulla on englannin kielen opinto-oikeus. Tämä tarkoittaa, että olet saanut opinto-oikeuden joko päääainekokeen tai sivuaineen lähtötasokokeen perusteella tai olet humanistisessa tiedekunnassa englannin kielen vaihto-opiskelijana.

Oppiaineen kuvaus: Englannin kieli - English 

Muista liittyä sähköpostilistoille Eng-students (englannin kielen opiskelijat) ja Verbapapa (opiskelijoiden ainejärjestö Verba).

 

Curriculum

A step-by-step guide for completeng a Bachelor's degree in English 

A step-by-step guide for completeng a Master's degree in English 

 

Alternative ways to complete courses

Instructions for writers of research papers and pro gradus

Tietotekniikka

Opintojen rakennekaaviot 2021-2022

Opintojen rakennekaaviot 2020-2021

Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

Opinto-oppaat:

Lääketieteen tekniikka DI

Opinto-opas WebOodissa

Opintojen rakennekaaviot 2021-2023

Opintojen rakennekaaviot 2020-2022

Opintojen rakennekaaviot 2019-2021

Opintojen rakennekaaviot 2018-2020

Opintojen rakennekaaviot 2017-2019

Lääketiede

Prekliininen vaihe: 1.-2. lukuvuosi (C1 - C4)

Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan lääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö hyväksyy. HOPS ohjausta antaa lukuvuoden koulutussuunnittelija.

Kliininen vaihe: 3.-6. lukuvuosi (C5 - C12)

Kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksenä on, että lukukausien opetukseen tulee osallistua siinä järjestyksessä kuin opetus on sijoitettu tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Edellisen lukukauden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukukausien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen. HOPS ohjausta antaa lukuvuoden koulutussuunnittelija.

Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Lääketieteen kandidaatin arvo

Lääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan myöntää lääketieteen kandidaatin arvo (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 32§)

Kahden ensimmäisen vuoden opintosuoritukset tarkistetaan kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä toisen lukuvuoden lopussa. Kandidaatin arvo kirjataan automaattisesti kaikille, joilla tässä vaiheessa on kaikki edellytettävät opinnot suoritettuna. Suoritettavaksi edellytettävät lääketieteen tutkinto-ohjelman kahden ensimmäisen vuoden opinnot voi tarkistaa lääketieteen kliiniseen vaiheeseen siirtymisen hakulomakkeelta. Mikäli opiskelija suorittaa loppuun kahden ensimmäisen vuoden opinnot kevään hakuajan jälkeen, opiskelija ilmoittaa suorituksista study.medicine@oulu.fi osoitteeseen. Kandidaatin arvo kirjataan opintosuoritusten tarkastamisen jälkeen.

Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen

Jokaiselta 2012 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneelta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalta tarkistetaan rikosrekisteriote (rikostaustaote) kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä. Tarkastaminen perustuu 1.1.2012 voimaan tulleeseen ns. SORA - lakiin 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja -lainsäädäntö, kohta §43b). Rikosrekisteriotteiden tarkastuksesta tiedotetaan opiskelijoita erikseen. Lisätietoja tarkastuksesta: study.medicine@oulu.fi. Lisätietoja rikosrekisteriotteesta (rikostaustaote) ja otteen tilaamisesta Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227) on tullut osittain voimaan keväällä 2017 ja sen opiskelijoita koskeva 48§ astunut voimaan 1.3.2018. Laki koskee tältä osin opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Säännös kieltää työnantajaa käyttämästä työntekijöitä/harjoittelijoita, joilla ei ole rokotussuojausta, sellaisissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa olevat asiakkaat tai potilaat ovat lääketieteellisin perustein arvioituna alttiita mahdollisten tartuntojen seuraamuksille. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän tai työharjoittelussa olevan on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

Tartuntatautilain 48§ mukaan opiskelijalla tulee olla:

 • rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotus influenssaa vastaan
 • rokotus hinkuyskää vastaan, jos hän hoitaa alle 12 kuukauden ikäisiä

Yhteistyökumppanimme - yliopistosairaala, muut keskussairaalat, terveyskeskukset ja terveydenhuollon alan yksiköt - tulevat kukin omalla tavallaan varmistamaan, että opetus ja harjoittelu sujuu lain vaatimusten mukaisesti. Opiskelija on velvollinen selvittämään kunkin harjoittelupaikan voimassaolevat käytännöt.

YTHS hoitaa asiaan liittyviä käytännön järjestelyjä yhdessä koulutussuunnittelijoiden ja kurssien isäntien kanssa. Tarvittavista rokoteohjelmista ja -aikatauluista annetaan erillisiä vuosikurssikohtaisia ohjeita lukuvuosien aloitus-infoissa.

Tutkintorakenteet

Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2020

Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2019

Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2018

Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2017

Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2016-2017

Lääketieteen koulutusohjelma 2015-2016

Lääketieteen koulutusohjelma 2014-2015

Lääketieteen koulutusohjelma 2013-2014

Lääketieteen koulutusohjelma 2012-2013

Lääketieteen koulutusohjelma  2011-2012

Lääketieteen koulutusohjelma 2010-2011

Lääketieteen koulutusohjelma 2009-2010

Lääketieteen koulutusohjelma  2008-2009

Opinto-opas 2007-2008

Opinto-opas 2006-2007

Opinto-opas 2005-2006

Arkeologia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-90 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Tieteiden ja aatteiden historia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Historian opiskelijan käsikirja Manuale Historiae

Tutkinnon suorittamisen jälkeen

Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin tai täydentää tutkintoaan.

Kandidaatintutkinnon jälkeen voi hakea erilaisiin maisteriohjelmiin erikoistumisopintoihin, esimerkitksi humanistisessa tiedekunnassa tiedeviestinnän maisteriohjelmaan (TIEMA). Mahdollista on myös pätevöityä arkistoalalle suorittamalla arkistonhoitotutkinnon.

Jos opiskelija ei ole hakeutunut opintojensa alkuvaiheessa aineenopettajankoulutukseen, niin se on mahdollista myös kandidaatintutkinnon ja maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen.

Näistä ja muista vaihtoehdosta voi kysyä lisää opinto-ohjaajilta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma sisältää kaksi erillistä opintosuuntaa, Rakennesuunnittelun sekä Yhdyskuntatekniikan. 

Rakennesuunnittelu tähtää erikoisosaamiseen rakenteiden suunnitteluun teräksestä, puusta ja betonista. Rakenteet on suunniteltava ja mitoitettava tarkasti kestämään vaadittua rasitusta. Oululaiset rakennesuunnittelun diplomi-insinöörit ovat tunnettuja niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa suurien siltojen, hallien ja muiden rakennusten suunnittelijoina. Rakentamisteknologiassa koneita ja koneautomaatiota sovelletaan rakennusten ja maarakenteiden rakennus- ja suunnittelutyössä.

Yhdyskuntatekniikka antaa yhdyskuntien toiminnan perustana olevan infrastruktuurin keskeisten osa-alueiden suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja korjaamisessa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Tyypillisiä työnantajia ovat infra-alan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

Opetussuunnitelmista löydät suunnitellut opintokokonaisuudet ja periodisen aikataulun. Opiskelija noudattaa pääsääntöisesti aloitusvuotensa opetussuunnitelmaa:

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatti voi valita DI-vaiheen opintosuunnaksi myös kaivostekniikan. Tässä tapauksessa valmistumisen yhteydessä haetaan siirtoa kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Lisätietoa sekä hakulomakkeet tutkinto-ohjelman vaihtoa varten Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

Kulttuuriantropologia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Tiedotus opiskelijoille

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Liitythän heti opintojen alussa kulttuuriantropologian sähköpostilistalle (kultu-lista)! 

Pääaineen valinta

Kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijoilla on yhteiset perusopinnot. Opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen opiskeluvuoden loppuun mennessä. Molempiin oppiaineisiin otetaan 10 pääaineopiskelijaa.

Ohjeita opiskelijalle

Informaatiotutkimus

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla.

Saamelainen kulttuuri

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Ks. myös Giellagas-instituutin omat www-sivut.

Historia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Historian opiskelijan käsikirja Manuale Historiae

 

 

 

Saksan kieli ja kulttuuri

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM, FM opettaja
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Vanhat opinto-oppaat

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuillaa (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Suomen kieli

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Opintojen rakennekaaviot

Suomen kielen opinnot kandidaatin- ja maisterintutkinnossa

Kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenne

Valinnaiset opinnot

Suomen kielen syventäviin opintoihin sisältyy 25 opintopistettä valinnaisia opintoja. Suomen kielen valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää yleisen kielitieteen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen opintoja, viron kielen valinnaisia kursseja sekä Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja; ks. opinto-opas).

Oppimispäiväkirja- ja esseeohjeet

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja korvaa perinteisen luentokertauksen. Opiskelijan kirjatessa luennolla oppimiaan asioita itselleen jäsennellyssä muodossa oppimispäiväkirja on hänelle oppimisen apuväline parhaimmillaan. Vaikka oppimispäiväkirja ei ole helpoin opintojen suorittamisen tapa, se mahdollistaa luennon mieleen palauttamisen useiden vuosienkin jälkeen.

Mitä oppimispäiväkirja tarkoittaa opiskelijalle?

Oppimispäiväkirja vaatii opiskelijalta sitoutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että luennoilla on käytävä säännöllisesti. Tyydyttävälläkin arvosanalla arvostellusta oppimispäiväkirjasta tulee käydä ilmi, että opiskelija on ymmärtänyt luennon oleellisimmat asiat. Pinnallinen asian käsittely, pelkkä luennoitsijan referointi, asiavirheet, asiaan liittymättömät kommentit tai perustelemattomat mielenilmaisut alentavat arvosanaa.

Mitä oppimispäiväkirja sisältää?

Oppimispäiväkirjassa käsitellään luennolla esitettyjä teemoja, käsitteitä ja ongelmia jäsennellyssä muodossa. Aivan kaikkia luennolla esille nousseita asioita ei ole tarkoituksenmukaista kommentoida päiväkirjassa. Muutaman keskeisen asian tiivis käsittely riittää. Oleellista on, että luennoilla esitettyä peilataan omaan tietämykseen ja kokemukseen. Oppimispäiväkirjassa voi myös perustellusti problematisoida asioita, tai siinä voi nostaa esille sellaista, mikä jäi epäselväksi – jälkimmäiseen voi yrittää esittää ratkaisuja.

Jos luennolla on esitetty luentorunko tai kirjallisuuslistoja, ei niitä pidä kopioida sellaisenaan oppimispäiväkirjaan. Oleellista oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa on sekä opetuksen että mahdollisten keskustelujen jäsentely, huolellinen ja kriittinen kommentointi ja perusteltu argumentointi. Pohdittavia asioita ovat mm. seuraavat:

 • Mikä oli luentojen keskeinen sanoma?
 • Mikä oli täysin uutta, mitä opin ja miten tämä tieto suhteutuu aiemmin opittuun?
 • Miten tähänastiset käsitykseni muuttuivat, missä olen eri mieltä?
 • Miten voin hyödyntää tietoa opinnoissani tai ammatissani?
Miten oppimispäiväkirja rakennetaan?

Päiväkirja on jäsennelty kokonaisuus kappaleineen ja otsikkoineen. Tekstistä löytyvät mahdolliset viittaukset oheiskirjallisuuteen ja lähdeluettelo. 2 op:n laajuisen jakson päiväkirja on 7–10 sivua.

Essee

Esseeteksti jakautuu otsikoiduiksi alaluvuiksi. Asiatyylisen, kielenhuollon suosituksia noudattavan tekstin tulee edetä selkeästi ja loogisesti. Sovi opettajan kanssa siitä, minkä luonteinen essee on: onko se reflektoiva, omia ajatuksiasi sisältävä vai ei. Essee voidaan arvioida joko arvosanalla hyväksytty/hylätty tai numeroin 0–5.

Oppimispäiväkirjan ja esseen muotoiluohjeet

Sekä oppimispäiväkirjan että esseen muotoiluasetukset ovat seuraavat: marginaalit 2,5 cm, kirjasinkoko 12 pt, riviväli 1,5 ja tasaus molempiin reunoihin. Erilliseen kansilehteen merkitään joko luentosarjan nimi, ajankohta ja luennoitsijan nimi tai esseen otsikko, opiskelijan nimi ja opiskelijanumero sekä sen opintojakson nimi ja koodi, jota suoritus koskee. 

Vierailuluennot

Vierailuluennoista kirjoitettavien oppimispäiväkirjojen opintopistemitoituksessa käytetään seuraavaa laskentakaavaa (oletuksena on 8 tunnin luentosarja):

 • 1 op = luennot + 50 s kirjallisuutta ja niistä 5 sivun essee
 • 2 op = luennot + 100 s kirjallisuutta ja niistä 8 sivun essee
 • 3 op = luennot + 150 s kirjallisuutta ja niistä 13 sivun essee

Suositus perustuu suomenkieliseen kirjallisuuteen. Kukin opettaja voi harkintansa mukaan suhteuttaa sivumäärän tekstin kieleen ja sisältöön.

Saamen kieli

Saamen kielet (pohjois- ja inarinsaame)

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Ks. myös Giellagas-instituutin omat www-sivut.

Logopedia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK ja FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

 

Tiedeviestintä, FM

Tiedeviestinnän maisteriohjelma

 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Kaksivuotiset tiedeviestinnän maisteriopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintopistettä.

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Viestinnän tutkimus (30 op)
 • Tieteentutkimus (20 op)
 • Käytännön viestintätaidot (40 op)
 • Pro gradu -tutkielma ja seminaari (30 op)
 • Valinnaiset opinnot
TIEMA:n osaamistavoitteet

TIEMA-tutkinnon suorittanut hallitsee yleistajuisen tiedeviestinnän periaatteet ja osaa viestiä niitä soveltaen. Hän pystyy vertaamaan ja arvioimaan tieteen ja journalismin erilaisia viestintäkäytäntöjä sekä tuottamaan ymmärrettävää ja suurta yleisöä kiinnostavaa tekstiä tieteellisten tutkimustulosten ja tieteen erikoiskielen pohjalta.

Koulutusohjelmasta valmistuneella on kyky kuvailla ja arvioida kriittisesti sekä nykyaikaisen että perinteisemmän tiedeviestinnän toimintatapoja ja kiistakysymyksiä. Hän osaa hyödyntää eri mediakanavia ja soveltaa tieteellisen viestinnän ja tiedottamisen periaatteita käytännön viestintätilanteissa. TIEMA-opiskelija kykenee myös arvioimaan tieteen popularisointia suhteessa tieteellisen toiminnan historiaan, tieteen filosofiaan, tieteen sosiologiaan, tiedekasvatukseen, tiedepolitiikkaan sekä tieteen ja viestinnän etiikkaan.

Tiedeviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa hakea tietoa erilaisista tieteellisistä lähteistä ja tietokannoista sekä soveltaa viestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen menetelmiä. Hän pystyy rajaamaan ja muotoilemaan mielekkään tiedeviestinnän tutkimusongelman, tekemään aiheestaan tutkimuksen ja kirjoittamaan sen pro gradu -opinnäytteeksi.

TIEMAsta valmistunut osaa tehdä ja esittää tieteellisiä seminaaritöitä sekä toimia aktiivisena jäsenenä seminaari- ja työpajatyöskentelyssä. Hän myös tuntee ja osaa arvioida tiedeviestinnän ammatillista kenttää sekä ammatteja.

Kirjallisuus

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

 

Kirjallisuuden opetus syyslukukaudella 2021

 • Kursseihin ilmoittaudutaan Weboodissa/Tuudossa/Pepissä 
 • Salitiedot Pepissä/Tuudossa

Seuraa myös: 

 1. annettua yleistä ohjeistusta koronatilanteen aiheuttamista muutoksista opetukseen
 2. ja erityisesti opettajan tarjoamaan tiedotusta siitä, miten opetustilanteet järjestetään
 
PERUSOPINNOT

(687101P)
Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1 5 op

*Kuisma Korhonen
 Ajankohta: 1. ja 2. periodi

 (687154P)
Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 1 5 op

*Pekka Kuusisto
Ajankohta: 1. ja 2. periodi

(687171P)
Kirjallisuuden praktikum 1 5 op

*Jussi Ojajärvi
Luennot järjestäytymistä ja alustavia harjoituksia varten, näiden jälkeen harjoitusryhmät. 
Ajankohta: 1. ja 2. periodi    
        

AINEOPINNOT

(687121A)
Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

* Nina Työlahti
Ajankohta: 1. ja 2. periodi

 (687174A)
Kirjallisuus yhteiskunnassa 5 op

*Jussi Ojajärvi
Ajankohta: 1 periodi

(687176A)
Lasten ja nuorten kirjallisuus ja sanataide 5 op

*Kuisma Korhonen
Ajankohta: 1. ja 2. periodi

SYVENTÄVÄT OPINNOT

(687153S) 
Tutkimusseminaari 10 op

* Kuisma Korhonen ja Pekka Kuusisto
Ajankohta: 1. ja 2. periodi

Korvaavuuksia myös elokuvatutkimuksen opetuksesta: 

687514P (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687179A tai 687184A)
Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen 5 op

*Aino Isojärvi
Ajankohta: 1. periodi

687516P (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687184A)
Elokuva-analyysi 5 op

*Aino Isojärvi
Ajankohta: 1. periodi

 
Kirjallisuuden opetus kevätlukukaudella 2022 

PERUSOPINNOT

(687155P)
Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op

*Pekka Kuusisto
Ajankohta: 3. ja 4. periodi

 (687172P)
Kirjallisuuden praktikum 2 5 op

* Jussi Ojajärvi
Järjestäytymiskerta helmikuussa + 4. periodilla 2 harjoitusryhmää

AINEOPINNOT

(687156A)
Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2 – Teoriat ja metodit 10 op

*Pekka Kuusisto
Ajankohta: 3. ja 4. periodi

(687157A)
Kirjallisuushistoria 3: Fantasia ja spekulatiivinen fiktio 5 op

*Jyrki Korpua

 • Suorittaminen ja laajuus: luento 20 h, aineistoon perehtyminen ja kotiessee 
 • Ajankohta: 3. ja 4. periodi

(687174A)
Kirjallisuushistoria 4: Suomi 5 op

*Jussi Ojajärvi
Ajankohta: 4. periodi

(687180A) 
Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus: Jälkikoloniaalinen ja ylirajainen kirjallisuudentutkimus 5 op

*Hanna-Leena Määttä
Ajankohta: 4. periodi

 (687121A)
Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

*Nina Työlahti
 Ajankohta: 3. ja 4. periodi

(687184A)

Kirjallisuuden valinnainen metodi: Ekokritiikin soveltava kurssi 5 op
Etusijalla 2. vuosikurssin opiskelijat

*Nina Työlahti
Ajankohta: 3. periodi

SYVENTÄVÄT OPINNOT

(687153S) 
Tutkimusseminaari 10 op

*Kuisma Korhonen ja Pekka Kuusisto
Syksyllä aloittanut ryhmä jatkaa
Ajankohta: 3. ja 4. periodi

 Korvaavuuksia myös elokuvatutkimuksen opetuksesta: 

687515P (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687184A)
Elokuvan historia 5 op

*Aino Isojärvi
Ajankohta: 3. periodi
 

Matemaattiset tieteet

WebOodin opinto-oppaissa on esitetty lyhyesti alan opiskelusta, opintovaatimukset hops -pohjilla sekä kurssitarjonta ko. vuotena.

Moodlen työtilassa Matematiikan Ohjuri (https://moodle.oulu.fi , Luonnontieteellinen tiedekunta) (itsekirjautuminen) on tutkinto-ohjelman opinto-oppaat (pdf)  v. 2015-2019. Niissä esitetään tutkintovaatimukset eri suuntautumisilla, ohjeellinen suoritusaikataulua sekä laajemmin tietoa alan opinnoista. Lisäksi tutkintorakennetaulukot havainnollistavat tutkintovaatimuksia ja opintojen aikataulua.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Lukujärjestykset tehdään Tuudossa (lataa sovellus kännykkääsi).

Kandidaatin tutkinto tehdään opintojen aloitusvuoden mukaisella opetussuunnitelmalla, DI-tutkinto opintosuunnan valintavuoden syksyn opetussuunnitelmalla. Uudet HOPS-pohjat tulevat Oodiin käyttöön kunkin lukuvuoden alkaessa, elokuun 1. päivänä

TkK Prosessitekniikka 2021-2022
TkK Ympäristötekniikka 2021-2022
DI Prosessitekniikka 2021-2022
DI Ympäristötekniikka 2021-2022

TkK Prosessitekniikka 2020-2021
TkK Ympäristötekniikka 2020-2021
DI Prosessitekniikka 2020-2021
DI Ympäristötekniikka 2020-2021

TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2019-2020
DI prosessitekniikka 2019-2020
DI ympäristötekniikka 2019-2020 

- TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2018-2019
DI Prosessitekniikka 2018-2019
DI Ympäristötekniikka 2018-2019

TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2017-2018
DI Prosessitekniikka 2017-2018
DI Ympäristötekniikka 2017-2018

TkK prosessitekniikka 2016-2017
TkK ympäristötekniikka 2016-2017
DI prosessi- ja ympäristötekniikka 2016-2017

Opintojen rakenteet aiemmille vuosikursseille (2016 ja ennen aloittaneille) löytyvät pääsääntöisesti WebOodin HOPSin rakenteesta.

Prosessitekniikan kandidaatti voi valita DI-vaiheen opintosuunnaksi Rikastustekniikan. Tässä tapauksessa valmistumisen yhteydessä siirrytään Kaivos- ja rikastustekniikan (DI) tutkinto-ohjelmaan.     
Hakulomakkeen löydät täältä:  https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57245#6501 

2018 ja aiemmin aloittaneet Ympäristötekniikan kandidaatit, joilla on opinto-oikeus ympäristötekniikan opintoihin voivat hakeutua joustavasti DI-opintoihin Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (DI) tutkinto-ohjelmaan.
Täältä löydät vaadittavat täydentävät opinnot:  Ympäristötekniikka (TkK) ->  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (DI)
Hakulomakkeen löydät täältä:  https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57245#6501  

Opetussuunnitelmatyötä tehdään jatkuvasti ja kurssit muuttuvat tarpeen mukaan. Muutos on tarkoitettu hyväksi, mutta aiheuttaa tietysti epävarmuuksia. Muutokset pyritään kirjaamaan WebOodin/Pepin kurssikuvauksiin (uusiin ja vanhoihin), mutta jos kurssi "katoaa" etkä tiedä millä se korvautuu, ota yhteyttä opintoneuvojaan: Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi) tai koulutusssuunnittelijaan: Noora Redsven (noora.redsven (at) oulu.fi).

Fysikaaliset tieteet

WebOodin opinto-oppaissa on esitetty lyhyesti alan opiskelusta, opintovaatimukset hops -pohjilla sekä kurssitarjonta ko. vuotena.

Moodlen työtilassa Fysiikan Ohjuri (https://moodle.oulu.fi , Luonnontieteellinen tiedekunta) (itsekirjautuminen) on tutkinto-ohjelman opinto-oppaat (pdf)  v. 2008-2020. Niissä esitetään tutkintovaatimukset eri suuntautumisilla, ohjeellinen suoritusaikataulua sekä laajemmin tietoa alan opinnoista. Lisäksi uusimmissa ops:ien  tutkintorakennetaulukot havainnollistavat tutkintovaatimuksia ja opintojen aikataulua.

Ruotsin kieli

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Kaikki tärkeä tieto ruotsin kielen opinnoista kulkee nordistit-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit.

Tarpeellista tietoa kieltenopinnoista kulkee myös ainejärjestö Verban verbapapa-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Ruotsin kielen opiskelijana sinun on ehdottoman tärkeä kuulua molemmille listoille!

Oppiaineen Facebook-sivustoa kannattaa myös seurata (https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).

Instruktioner för uppsatsförfattare (pdf)

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.