Kampusvisio-kyselyyn noin 500 vastausta – skenaarioiden luonti alkaa

Oulun yliopiston kampusvision työstäminen etenee hyvää vauhtia. Parhaillaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos analysoi yliopistoyhteisölle suunnatun kyselyn vastauksia. Tulevaisuuden kampusvisiota koskevaan kyselyyn saatiin kaikkiaan noin 500 vastausta.

Vastaajista noin 470 oli yksittäisiä henkilöitä ja ryhmävastauksia oli noin 30. Kampusvisiotyöryhmä avasi kyselyn yliopistoyhteisölle huhtikuussa ja se oli auki 26.6. saakka

Koulutuksen tutkimuslaitos luovuttaa kyselytulosten raportin kampusvisiotyöryhmälle elokuun lopussa, jonka perusteella työryhmä alkaa luomaan skenaarioita siitä, miltä Oulun yliopisto näyttää vuonna 2050. Yliopiston henkilöstö ja opiskelijat pääsevät kommentoimaan skenaarioita loppuvuodesta. Oulun yliopiston hallitus päätti tiistaina 23.8. jatkaa visiotyöryhmän toimeksiantoa vuoden 2022 loppuun.

Visiotyöryhmä aloitti työnsä maaliskuussa 2022, kun yliopiston hallitus päätti käynnistää pitkän aikavälin visiotyön kampuskokonaisuudesta. Tarkoituksena on tutkia edellytyksiä muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kampusalue Oulun yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle. 15-henkiseen työryhmään kuuluu henkilöstöä jokaisesta tiedekunnasta, opiskelijoita sekä eri palveluyksiköiden edustajia.

Työryhmän puheenjohtaja Lotta Leinonen on tyytyväinen ryhmän aktiivisuuteen.

”Työryhmä on työskennellyt ripeästi ja jäsenet ovat osallistuneet tasapuolisesti. Meillä on hyvä yhteishenki ja vahva tahtotila yhteisen vision luomisesta.”

Skenaarioita luotaessa ei mietitä yliopiston tulevaisuuden sijaintia vaan sitä, millainen on yliopisto vuonna 2050.

Oulun yliopiston visiotyöryhmä
Lotta Leinonen, puheenjohtaja
lotta.leinonen@oyy.fi

Viimeksi päivitetty: 26.8.2022