Kampusvisiotyöryhmä luovutti loppuraporttinsa Oulun yliopiston hallitukselle – tutustu raporttiin

Oulun yliopiston tulevaisuuden kampusvisiota pohtinut työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Kampusvisiotyöryhmä esitteli loppuraporttinsa Oulun yliopiston hallitukselle 13.12.2022 pidetyssä kampusvisioseminaarissa. Seminaarissa työryhmän jäsenet esittelivät työn vaiheita sekä valmiit kolme skenaariota Oulun yliopiston tulevaisuudenkuvista vuodelle 2050.

”Haluamme kiittää kampusvisiotyöryhmää ja erityisesti ryhmän puheenjohtajana toiminutta Lotta Leinosta erinomaisesta ja huolellisesta työstä. Yliopiston hallitus on nyt vastaanottanut työryhmän toimeksiannon mukaisen raportin kampusvisiosta ja alamme käsitellä asiaa”, Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Juhani Damski sanoo.

Visiotyöryhmä aloitti työnsä maaliskuussa 2022, kun yliopiston hallitus päätti käynnistää pitkän aikavälin visiotyön kampuskokonaisuudesta. Kampusvisiotyön tehtävänä oli tutkia edellytyksiä muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kampusalue yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle asteittain seuraavan 25 vuoden aikana. Työryhmä päätyi visiotyössä kolmeen erilaiseen skenaarioon: Kampus kaupunkina, Kaupunki kampuksena sekä Maailma kampuksena.

15-henkiseen kampusvisiotyöryhmään kuului yliopiston henkilöstöä jokaisesta tiedekunnasta, opiskelijoita sekä eri palveluyksiköiden edustajia. Työryhmä on tehnyt yliopistolaisille kaksi eri kyselyä, kuullut eri alojen asiantuntijoita mm. korkeakoulujen digitalisaation, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden teemoista. Lisäksi työryhmä on benchmarkannut muita korkeakouluja.

Kampusvisioskenaarioiden luonnokset esiteltiin ensimmäisen kerran yliopistoyhteisölle 9.-10.11.2022 järjestelyillä kampusvisiopäivillä. Työryhmä on jatkokehittänyt skenaarioita kampusvisiopäivillä ja palautekyselyssä annettujen palautteiden pohjalta.

”Kampusvisiotyöryhmällä on ollut mielenkiintoinen ja tiivis työjakso, kun olemme hankkineet runsaasti näkemyksiä tulevaisuuden kampuksista ja muokanneet niitä Oulun yliopistoyhteisön asettamien lähtökohtien mukaisiksi. Kampuskysymyksen ratkaisulla tulee olemaan iso merkitys Oulun yliopiston tulevaisuuden ja menestyksen kannalta. On tärkeää luoda selkeä ja pitkäjänteinen suunnitelma, johon yliopisto sitoutuu ja jota kaupunki tukee”, kampusvisiotyöryhmän puheenjohtajana toiminut OYY:n hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen sanoo.

Lisätietoja:

Kampusvisiotyöryhmän puheenjohtaja Lotta Leinonen
044 066 0384, lotta.leinonen@oyy.fi

Katso video "Oulun yliopiston kampusvision kolme skenaariota" YouTubessa.

Kampusvisiotyöryhmän loppuraportti

Kampusvisiotyön loppuraportin esitys

Viimeksi päivitetty: 16.12.2022