Kansainväliset opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa ja uratukeen Oulun yliopistossa

Oulun yliopiston kansainväliset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset väitöskirjatutkijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa sekä saamaansa uratukeen, kertoo tuore International Student Barometer –kysely. 90 % vastaajista kertoo olevansa tyytyväisiä kurssien sisältöön. Opiskelijat ovat myös entistä tyytyväisempiä saamaansa uratukeen.

Kansainväliset opiskelijat sekä väitöskirjatutkijat ovat tyytyväisiä Oulun yliopistossa oppimiseen, jonka pisteet ovat nousseet verrattuna Oulun yliopiston edeltävien vuosien tuloksiin. Yli 95 % vastaajista on tyytyväisiä oppimisessa käytettyyn teknologiaan ja laboratorioihin, yli 94 % vastanneista on tyytyväisiä opiskelun tukeen ja tuutorointiin.

Suurin osa, 84 %, opiskelijoista kokee, että opinnot siivittävät heitä uratavoitteitaan kohti. Opiskelijat olivat myös pääosin tyytyväisä saamaansa uratukeen ja -ohjaukseen. Kyselyyn vastanneista kansainvälisistä opiskelijoista 74 % on tyytyväisiä mahdollisuuksiin tavata työnantajia ura- ja verkostoitumistapahtumissa sekä saamaansa tukeen CV:n ja työhakemusten työstämisessä. Tyytyväisyys oli noussut viidenneksellä edelliskyselystä. Opiskelijat arvostavat myös sitä, että heillä on mahdollisuus kartuttaa työkokemusta opintojen osana opintojaan.

Työllisyys- ja ura-asioihin liittyvä kysymysmoduuli on ollut mukana kyselytutkimuksessa vuodesta 2021 lähtien.

Myös elämää Oulussa arvioidaan hyväksi, turvalliseksi ja laadukkaaksi. Jopa 99 % vastaajista pitää kampusta ja siellä oleskelua turvallisena ja yli 93 % pitää myös kampuksen ympäristöä turvallisena. Lisäksi asumista pidetään laadukkaana (91 %).

Kyselyn perusteella kehitettävää on etenkin sosiaalisten suhteiden luomisessa. Vain 56 % vastaajista on tyytyväisiä siihen, kuinka on onnistunut saamaan suomalaisia ystäviä Oulussa.

Interntional Student Barometer –kysely tehtiin 7.11. - 19.12.2022 ja siihen vastasi 562 opiskelijaa Oulun yliopistosta. Vastaajat olivat yhteensä 66 eri maasta. Tutkinto-opiskelijoita 61 %, vaihto-opiskelijoita 19 % ja väitöskirjatutkijoita 20 %. Oulun yliopisto osallistui ISB-tutkimukseen nyt jo 11 kerran.

Viimeksi päivitetty: 21.4.2023