Kansainvälisiltä opiskelijoilta hyvä palaute Oulun yliopistolle – Yhteyksiä suomalaisopiskelijoihin kaivataan enemmän

Kansainväliset opiskelijat ovat antaneet pääosin myönteisen palautteen opinnoista ja opiskeluolosuhteista Oulun yliopistossa vuosittain toteutettavassa International Student Barometer -kyselyssä. Oulun yliopisto saa heiltä parempia arvioita kuin eurooppalaiset yliopistot keskimäärin. Globaalisti mitattuna on toiminnassa vielä kehitettävää koskien erityisesti työllistymisen tukemista.
Group of students

Kansainvälisten opiskelijoiden yliopiston valintaan vaikuttavat eniten mahdollisuudet tulevaisuuden urakehitykseen. 97 % vastaajista on valinnut Oulun tällä perusteella.

Tyytyväisyys opiskeluun Oulun yliopistossa on 10 % korkeampi kuin Euroopassa keskimäärin. Erityisen tyytyväisiä kansainväliset opiskelijat ovat asumisjärjestelyihin ja asumiseen puhtaassa ja turvallisessa maassa, jossa luonto on lähellä.

Kehitettävää on käytännönläheisessä asiassa, pankkitilin avaamisessa Suomessa. Se voi opiskelijan elämisen kannalta kestää pitkään. Toisena kansainväliset opiskelijat toivovat enemmän kontakteja suomalaisiin opiskelijoihin.

Opetukseen ja oppimiseen Oulun yliopistossa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä on vastaajista 88 %. Hyvinä kansainväliset opiskelijat pitävät fyysisiä oppimisympäristöjä ja välineitä. Kun kysely mittaa opetusta ja oppimista 30 eri tekijän kautta, löytyy myös kehitettäviä kohteita.

Lähes puolet vastaajista Oulun yliopistosta opiskelevat tekniikan eri aloilla. 37 % vastaajista on Euroopan unionin maista, kuten Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. EU:n ulkopuolisten maiden 63 % osuudessa opiskelijat ovat mm. Iranista, Kiinasta ja Intiasta.

Oulun yliopisto on osallistunut kyselyyn jo yli kymmenen vuoden ajan ja kehittänyt sen tulosten perusteella toimintaansa ja palveluja kansainvälisille opiskelijoille.

Viimeksi päivitetty: 28.3.2022