Katse satamista kalanviljelylaitoksiin CIRCNETS-hankkeessa

Mitä käytöstä poistettaville kalastusvälineille tehdään kalasatamissa? Päätyvätkö ne sekajätteen keräysastiaan, vai kenties jonnekin sataman alueelle varastoon odottamaan lopullista kohtaloaan? Näitä asioita selvitettiin kesällä 2023 kalasatamille suunnatussa verkkokyselyssä, joka avataan nyt myös kalanviljelylaitoksille. Vuoden 2025 alussa käynnistyvän käytöstä poistettujen kalastusvälineiden erilliskeräyksen piiriin kuuluvat myös kalanviljelytoiminnassa käytettävät muoviset työvälineet.
Kalastusverkkoja levitettynä satamassa
CIRCNETS-hankkeessa selvitettiin kesällä, mitä käytöstä poistettaville kalastusvälineille tehdään satamissa. Nyt samoja asioita selvitetään kalanviljelylaitosten osalta.

Kesän 2023 aikana Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö selvitti osana EU-rahoitteista CIRCNETS-hanketta Pohjois- ja Itä-Suomen kalasatamien jätehuollon ja kalastusvälinejätteen nykytilaa. Satamille suunnatun verkkokyselyn tavoitteena oli saada yleiskuva siitä, miten kalasatamien jätehuolto on järjestetty, sekä millaisia ja kuinka paljon näitä välineitä poistetaan käytöstä vuosittain . Muovia sisältävien kalastusvälinen erilliskeräys tulee käynnistymään vuoden 2025 alusta, joten tutkijoita kiinnosti myös se, kerättiinkö joissakin satamissa näitä jo erikseen.

Koska myös kalanviljelytoiminnassa käytettävät käytettävät muoviset työvälineet - esimerkiksi verkkokassit ja muoviset altaat - tulevat erilliskeräyksen piiriin, selvitetään CIRCNETS-hankkeessa nyt syksyn aikana kalanviljelylaitosten toimintaa tällä saralla. Laitoksille avataan 5. lokakuuta verkkokysely, joka on vastattavissa 20.12.2023 asti. Kalanviljelylaitosten toimintaa koskevien kysymyksien lisäksi lomakkeessa kysytään myös vastaajien halukkuutta paikan päällä tehtäviin vierailuihin tai verkkohaastatteluihin, joilla syvennetään kyselyn pohjalta saatavia tuloksia ja tutustutaan tarkemmin laitosten toimintaan. Vastaavia vierailuja tehtiin myös kyselyyn osallistuneissa kalasatamissa elokuussa 2023.

Lisätietoa 5.10.-20.12.2023 avoinna olevasta verkkokyselystä, kyselyn tietosuojaselvitys ja varsinainen linkki kyselylomakkeeseen löytyvät alla olevien linkkien takaa niin suomeksi kuin ruotsiksikin.

Linkki suomenkieliseen kyselyyn

Lisätietoa tutkimuksesta suomeksi

Tutkimuksen tietosuojailmoitus suomeksi

Länk till svenskspråkig förfrågan

Information om forskningen på svenska

Datasekretessannmälan för vetenskaplig forskning på svenska

Lisätietoa CIRCNETS-hankkeesta

Viimeksi päivitetty: 12.12.2023