Blue Circular Nets

CIRCNETS

Kalastus on merkittävä merten muoviroskaongelman lähde, johon tartutaan EU:n Pohjoinen periferia ja Arktis 2021 - 2027 -ohjelmasta (NPA) rahoitettavassa Blue Circular Nets -hankkeesssa (CIRCNETS). CIRCNETS tukee kalastusverkkojen keräystä, käsittelyä ja kierrätystä, jotta nämä verkot poistettaisiin käytöstä ja kierrätettäisiin asianmukaisesti, kun niiden "parasta ennen" -päivä lähestyy.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kansainvälinen

Projektin rahoittaja

Pohjoinen periferia ja Arktis 2021-2027 -ohjelma

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Jenni Ylä-Mella

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Blue Circular Nets (CIRCNETS) on EU:n Pohjoinen periferia ja Artkis 2021 - 2027 -ohjelmasta rahoitettava hanke, joka tarttuu merten muoviroskaongelmaan. Kalastusverkot ovat kertakäyttömuovien ohella yksi keskeisimmistä merten muoviroskaantumiseen vaikuttavista lähteistä Euroopassa.

Monia muovista valmistettuja kertakäyttöisiä tuotteita on voitu korvata vaihtoehtoisista materiaaleista valmistettavilla tavaroilla, mutta tämä ei ole yhtä helppoa kalastusverkkojen kohdalla. Kestävistä muovista valmistetut verkot ovat  elinehto kalastustoimialalle, joten ratkaisuja tähän ongelmaan pitää etsiä toisista lähtökohdista.

Monesti verkot päätyvät mereen niiden rikkoutuessa käytön yhteydessä. Verkkoja ei tulisi käyttää niin kauan kuin ne saavuttavat hajoamispisteensä, vaan ne tulisi poistaa käytössä ajoissa ja kierrättää asianmukaisesti. Tällä hetkellä ei ole  olemassa kattavia kierrätysjärjestelmiä käytöstä poistuville verkoille, mutta lainsäädännölliset uudistukset tulevat edellyttämään verkkojen keräystä vähitellen. Tässä yhteydessä avautuu mahdollisuuksia myös verkkomateriaalien kierrätykseen ja uudellenhyödyntämiseen.

CIRCNETS-hankkeessa ei  tueta ainoastaan kalastussektorin pyrkimyksiä käytöstä poistuvien verkkojen keräämiseksi, vaan myös näistä saatavien materiaalien uudelleen käyttöä. Hankkeen tavoitteena on tukea näin myös kiertotaloutta ja materiaalien kiertoa.