Kesäopinnot 2023

Kesällä 2023 tietojenkäsittelytieteissä on tarjolla kolme kesäkurssia ja lisäksi muutamilla kursseilla on mahdollisuus suorittaa opintoja itsenäisesti. Yliopiston laajasta tarjonnasta voit suorittaa myös sivuaineopintoja.

Kesäkurssit

Tietojenkäsittelytieteissä tarjotaan kesällä 2023 kolme kesäkurssia.

Ohjelmointi 1

Ohjelmointi 2

Tietojärjestelmien perusteet

Näihin ilmoittautuminen tapahtuu Pepin tai avoimen yliopiston kautta (linkit yllä).

Kesäsuoritusmahdollisuus

Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat voivat suorittaa valikoituja kursseja kesällä 2023. Kesällä ei ole varsinaista opetusta tai tukea, vaan suorittaminen tapahtuu tenttimällä, palauttamalla harjoitustyö tai vastaavalla tavalla. Kurssien opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmät voivat poiketa normaalista toteutuksesta, kunhan osaamistavoitteet täyttyvät.

Kesäsuoritusmahdollisuus järjestetään seuraavilla kursseilla. Ilmoittautuminen kurssille suoraan opettajalle sähköpostitse 31.5. mennessä.

· Tietojärjestelmien mallintaminen, suunnittelu ja kehitys (Mikko Rajanen)

· Ohjelmointi 4 (Jouni Lappalainen)

· Research Methods (Arto Lanamäki)

· User Experience (UX) Design and Management (Netta Iivari)

· Advanced Research Methods (Netta Iivari)

· Work Experience in ICT responsibilities (Tonja Molin-Juustila)

· Työharjoittelu ICT tehtävissä (Tonja Molin-Juustila)

· Koulutusharjoittelu (Tonja Molin-Juustila)

Muut kesäopinnot

Kesällä on mahdollisuus opiskella myös sivuaineita, jotka voidaan sisällyttää tutkintoon valinnaisiin opintoihin. Muiden tiedekuntien ja avoimen yliopiston kesäopinnoista löydät tietoa täältä. Huomaa, että voit ottaa opintoja myös toisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, ja hyväksilukea ne Osaamisen tunnistaminen -menettelyn kautta.

Viimeksi päivitetty: 4.4.2023