Kestävän kehityksen sivuaineopinnot tarjolla kaikkien tiedekuntien opiskelijoille

Kestävän kehityksen sivuaine (25 op) tarjoaa kaikille Oulun yliopiston perustutkinto- ja vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua kestävyyden eri ulottuvuuksiin ja valita opintojaksoja yli tiedekuntarajojen. Sivuaineella yliopisto kannustaa opiskelijoita rakentamaan inhimillisempää, kestävämpää ja älykkäämpää maailmaa.

Kestävän kehityksen sivuaine toteutetaan kaikkien Oulun yliopiston tiedekuntien yhteistyönä. Löydät sen Pepin opinto-oppaasta kunkin tiedekunnan alta kohdasta ”Sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet” otsikolla ”Kestävä kehitys”.

Voit valita kursseja opintotaustastasi riippumatta, sillä kestävän kehityksen sivuaineen opintojaksoilla ei ole esitietovaatimuksia. Sivuaine tarjoaa mahdollisuuden suorittaa kestävyysopintoja oman mielenkiinnon pohjalta ja laajentaa omaa osaamista uusille alueille. Myös yksittäisille kursseille ilmoittautuminen on mahdollista, eikä sivuaineeseen tarvitse erikseen hakea. Yli puolet 51 kurssista on mahdollista suorittaa englanniksi.

Oulun yliopiston laajaa kestävyysopintojen tarjontaa täydentävät yhteistyöorganisaatioiden (UniPID, UNIC, FITech, Climate University, Oamk) kurssit, joita voit myös sisällyttää sivuaineeseen. Tule mukaan edistämään kestävyyttä monitieteisesti!

Lisätiedot: leena.paasky@oulu.fi

Katso videolta, millaisiin asioihin eri tiedekuntien tarjoamat kestävyysopinnot painottuvat.

Viimeksi päivitetty: 14.9.2022