Kestävien akkumateriaalien kehittämiseen Ulla Lassille TIA-professorirahoitus Vaikuttavuussäätiöltä

Tavoitteena on parantaa akkumateriaalien kestävyyttä hyödyntämällä edullisia ja helposti saatavilla olevia raaka-aineita. Tandem Industry Academy Professor (TIA) -rahoitus on suunnattu yliopistoissa työskenteleville professoreille yrityksen kanssa toteutettavaa tutkimusta varten. Se myönnettiin nyt ensi kertaa Oulun yliopistoon. Yrityskumppanina on Kokkolassa toimiva akkumateriaalien tuottaja Umicore Finland Oy ja tutkimusta toteutetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.
Professori Ulla Lassi
Professori Ulla Lassi

Yhteistyössä yrityksen kehitetään uusia, teollisessa mittakaavassa merkittäviä akkukemikaaleja tulevaisuuden akustoihin tukemaan vihreää siirtymää esimerkiksi tuulivoimapuistoihin ja aurinkovoimaloihin. Uudenlaisia akkumateriaaleja tarvitaan kipeästi, sillä raaka-aineet eivät valtavan kysynnän kasvun vuoksi riitä kaikkialle.

Perinteisten kuluttajaelektroniikassa ja sähköisissä ajoneuvoissa käytettävien litiumioniakkujen rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia akkuratkaisuja, joita voidaan käyttää kohteissa, joissa esimerkiksi akun paino ei aseta rajoituksia. Siksi on kehitettävä uusia akkukemikaaleja muihin huimasti kasvaviin tarpeisiin, esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaloihin. TIA-professori-yhteistyössä kehitetään katodimateriaaleja ladattaviin natriumioniakkuihin. Niitä on kehitetty eri puolilla maailmaa, mutta kaupallistaminen edellyttää vielä lisätutkimusta ja -tekniikkaa. Erityisesti korkeamman energiatiheyden omaavia natriumioniakkuja tarvitaan.

Lupaavia laboratoriokokeiluja pitkän pohjatyön jälkeen

Ulla Lassi on tutkinut akkukemikaaleja jo yli 15 vuotta professorina Oulun yliopiston kestävän kemian tutkimusyksikössä. Lassin tutkimusryhmä on kehittänyt muun muassa saostukseen perustuvia katodinvalmistusmenetelmiä litiumioniakkuihin, hyödyntäen sekä primäärejä että sekundäärejä raaka-aineita. Lisäksi on tutkittu mahdollisuuksia edistää akkukemikaalien ja akkukennojen valmistuksen kestävyyttä.

Vahvaan osaamiseen nojaten avataan nyt uutta tutkimusaluetta, joka mahdollistaa uutta liiketoimintaa: ”Emme keksi pyörää uudelleen, vaan pitkien tutkimusten varmistamina jatkamme akkukemian kehittämistä nyt teollisen kumppanin kanssa”, Lassi kuvaa. ”Molemmille avaus on uusi, mutta pohjatyötä on tehty jo niin pitkään, että onnistuminen on todennäköistä. Ensimmäiset laboratoriossa tehdyt kokeet olivat jo varsin lupaavia.”

”Professori Lassi tutkimusryhmineen on yksi harvoista Euroopassa, joka pystyy tekemään tätä korkeatasoista tutkimusta, joten odotukset ovat korkealla”, toteaa Janne Marjelund, Director of Precursor Technology Competence Center, Umicore Finland Oy.

”Yhteistyössä tavoitteenamme on tutkia ja valmistaa uusia materiaaleja, joissa vihreä arvo on kohdallaan. Nyt kestäviä akkujen katodimateriaaleja, joissa on riittävä suorituskyky, ei teollisesti valmisteta. Näemme niille markkinoilla paljon tilausta. Lisäksi erityisen tärkeää on, että yhteistyö mahdollistaa uusien osaajien kouluttamisen teollisuuden tarpeisiin”, Marjelund jatkaa.

Vaikuttavuussäätiön rahoituksen tavoitteena on edistää uuden teollisuuden tarpeista lähtevän tieteellisen tutkimustiedon luomista sekä uusien tutkimuslähtöisten innovaatioiden ja liiketoimintojen syntymistä. Samalla vahvistetaan akkuarvoketjua Suomessa, sillä tuloksia voi hyödyntää laajemmin akkualan yrityksissä. Lue lisää Vaikuttavuussäätiön tiedotteesta 8.12.2022.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024