Kohti kestävämpää kampusarkea

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä koostamassa Kestävät kampukset -toimenpideohjelmaa, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021 ja ulottua vuoteen 2025 saakka. Ohjelman teemoja ovat muiden muassa kiinteistöt, liikkuminen, ravintolapalvelut ja hankinnat, ja sen yhtenä tärkeänä tavoitteena on korkeakoulujen hiilijalanjäljen pienentäminen.

Toimenpideohjelman pohjana on käytetty Kestävän kampusarjen kyselyä, joka toteutettiin koko yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteisölle syyskuussa 2020. Kysely tavoitti hyvin kohderyhmät, ja siihen vastasi yli 400 henkeä, joista noin 300 oli Oulun yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita. Kyselyn vastauksista saatiin arvokasta tietoa siitä, miten korkeakouluyhteisö toivoisi kestävää kehitystä edistettävän kampustoiminnoissa. Palaute oli pääosin positiivista, mutta siitä voitiin erottaa kehittämiskohteita, jotka voidaan ottaa huomioon toiminnassa jatkossa.

Oulun yliopiston ympäristökoordinaattori Meeri Hillin mukaan taukotilojen ja opiskelijoiden kiltahuoneiden jätelajittelumahdollisuuksien parantamista tullaan jatkamaan, lajitteluohjeet päivitetään ja kampuksille laaditaan jätehuoltosuunnitelmat. Tarkoitus on myös ryhtyä koostamaan erityisesti kansainvälisille opiskelijoille ja tutkijoille suunnattua kierrätyksen tietopankkia, jossa näkökulma on käytetyn tavaran hankkimisessa ja vastaavasti lähtiessä siitä eroon pääsemisessä.

Kierrätyksen lisäksi kyselyyn vastaajat pitivät ruokailuun liittyviä tekijöitä tärkeinä kestävän kampusarjen osa-alueina.

”Yhteistyötä ravintolapalveluiden kanssa tiivistetään, ja tarkoitus on tuoda paremmin esille ruuan alkuperätietoja ja muita seikkoja, jotka voisivat ohjata ruokailijoita tekemään kestävämpiä valintoja ruokailuissa. Ruokahävikin määrää pyritään vähentämään viestinnän ja yhteistyön keinoin ja yhteistyössä palveluntuottajien etsitään kanssa keinoja vähentää take away -kertakäyttömukien tarvetta,” Meeri Hilli kertoo.

Yhteisö voi seurata raportointia ja jakaa kehitysideoita

Korkeakouluyhteisön jäsenille aletaan raportoida kampuksen kestävyydestä, kuten energiankulutuksesta, jätemääristä ja ruokahävikistä aikaisempaa näkyvämmin. Myös aurinkopaneelien tuotantolukemia pystyy jatkossa seuraamaan reaaliaikaisesti. Lisäksi kestävien ja omaa hyvinvointia lisäävien liikkumismuotojen valintoja opiskelijoiden ja henkilökunnan arjessa pyritään edistämään.

”Kestävän kampusarjen kysely tullaan jatkossa toteuttamaan vuosittain, ja se toimii yhtenä seurantamenetelmänä ja vaikuttamisen kanavana”, Meeri Hilli kertoo.

Kampusten kestävään kehitykseen liittyviä asioita käsitellään kaikille yliopistoyhteisön jäsenille avoimessa kestävän kehityksen neuvottelukunnassa, joka esittää kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä aloitteita edelleen yliopiston kestävän kehityksen työryhmän käsiteltäväksi.

Kampusten kehittämiseen kestävämpään suuntaan kannustavat myös Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit, jotka julkaistiin 24.11.2020.

Lisätietoa: Kestävä kehitys Oulun yliopistossa

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021