Kestävä kehitys Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto on sitoutunut arvoissaan toimimaan vastuullisesti yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan, etsimään ratkaisuja maapallon resurssien kestävään käyttöön ja tekemään ekologisesti vastuullisia valintoja omissa toiminnoissaan. Työskentelemme arktisella asenteella, ja ilmastonmuutoksen torjuminen on arktisen alueen säilymisen elinehto. Edistämme kestävää kehitystä koulutuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja kampuskehittämisen toimin. Yliopistolla toimintaa koordinoi Kestävän kehityksen neuvottelukunta.


100 %

Uusiutuvaa energiaa


46 kpl

Kestävän kehityksen opintojaksoja


100 %

Reilun kaupan kahvia kokoustarjoiluista