Korkeakoulut linjasivat etätenteistä: etävalvontaa voi käyttää tarkoin reunaehdoin

Koronavuosi on lisännyt voimakkaasti etätenttien tarvetta korkeakouluissa, ja tenttitilanteisiin liittyvästä etävalvonnasta on syntynyt keskustelua myös julkisuudessa. Suomen korkeakoulut ovat nyt laatineet yhteisen ohjeen etätenttien valvonnan järjestämisestä.

”Ohje kertoo, mitä vaatimuksia yleinen tietosuoja-asetus GDPR asettaa etäopetukseen ja -valvontaan. Olennaista on, miten opiskelijan oikeuksia ja henkilötietoja turvataan”, kertoo koulutuspalveluiden johtaja ja valtakunnallisen työryhmän puheenjohtaja Vesa-Matti Sarenius Oulun yliopistosta.

Korkeakoulut tekevät valtakunnallisen ohjeluonnoksen perusteella omia tarkennettuja ohjeitaan. Esimerkiksi Oulun yliopistossa suositellaan ensisijaisesti käyttämään opintosuoritusten arvioinnissa muita menetelmiä kuin etävalvottua etätenttiä. Lisäksi etävalvotulle tentille on aina järjestettävä vaihtoehto. Etätenttien videovalvonta on kuitenkin sallittua yliopiston linjausten mukaisesti ja määrätyllä ohjelmistolla.

Oulun poliisilaitos teki lokakuussa päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä tapauksessa, jossa opiskelija oli tehnyt ilmoituksen Oulun yliopiston järjestämän etäkokeen valvonnasta.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2020