Koulutuksen eettiset periaatteet ja vilppitapausten käsittely Oulun yliopistossa

Kaikenlainen vilppi opinnoissa on kiellettyä ja Oulun yliopisto suhtautuu erittäin vakavasti kaikkeen epäeettiseen ja vilpilliseen toimintaan. Oulun yliopistossa noudatetaan ohjetta vilppitapausten ehkäisemiseen ja käsittelemiseen. Vilppiepäilyt tutkitaan aina.

Tiedeyhteisöön kuuluminen edellyttää sen jokaisen jäsenen sitoutumista yhteisten eettisten periaatteiden noudattamiseen. Opiskelijoille tämä tarkoittaa mm. sitä, että toisten työpanosta tai tekstiä ei oteta omiin nimiin ja tentti- ja opetustilanteissa toimitaan rehellisesti. Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset voivat olla joko vilppiä tai piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Opiskelussa vilppiä on mikä tahansa epärehellinen toiminta, jonka avulla opiskelija yrittää antaa väärän kuvan joko omasta ja toisen osaamisesta pyrkimyksenä vaikuttaa opintosuorituksen hyväksymiseen ja sen arviointiin. Vilppiä on esimerkiksi lunttaaminen toisen opiskelijan vastauksesta tentissä, toisen opiskelijan esseen tai harjoitustyön kopioiminen ja käyttäminen omana opintosuorituksena tai käytettyjen lähteiden ilmoittamatta jättäminen. Kaikenlainen vilppi opinnoissa on kiellettyä ja Oulun yliopisto suhtautuu erittäin vakavasti kaikkeen epäeettiseen ja vilpilliseen toimintaan.

Vilppiepäilyt tutkitaan aina. Todennettu vilppi johtaa aina asianomaisen opintosuorituksen hylkäämiseen. Todennettu vilppi johtaa myös tarkastukseen jätetyn opinnäytetyön hylkäämiseen. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen opiskelija voi myös saada varoituksen tai hänet voidaan erottaa yliopistosta enintään yhdeksi vuodeksi. Vaihto-opiskelijan tekemästä vilpistä ilmoitetaan myös opiskelijan kotiyliopistoon ja vaihto voi keskeytyä.

Vilppi voi olla myös laissa todettu rikos, jos on kyse esimerkiksi tekijänoikeusrikkomuksesta tai -rikoksesta, opintosuoritusotteen, todistuksen tai minkä tahansa asiakirjan väärentämisestä tai kaupankäynnistä väärennöksillä. Yliopisto voi saattaa rikosepäilyt poliisin tutkittaviksi.

Oulun yliopistossa noudatetaan ohjetta vilppitapausten ehkäisemiseen ja käsittelemiseen. Opiskelijan tulee ilmoittaa havaitsemastaan vilpistä opintojakson vastuuopettajalle vilppiepäilyilmoituslomakkeella. Jos opiskelija on epävarma, mikä toiminta on hyväksyttävää ja mikä vilpillistä, opiskelijan tulee kysyä neuvoa opintojakson opettajalta tai omaopettajalta.

Lisätietoa ja vilppiepäilyilmoituslomake

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021