Kuutiot varattavissa nyt ryhmätyöskentelyyn ja mediatuotantoon

Oulun yliopistoon Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksille on avattu useita uusinta teknologiaa sisältäviä työskentelytiloja opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Kuutiot, jotka sijaitsevat aula- ja käytävätiloissa, on tarkoitettu monipaikkaiseen ryhmätyöskentelyyn ja mediatuotantoon. Tiloissa on mahdollista toteuttaa laadukasta mediasisältöä ja hyödyntää niitä monipaikkaisessa työskentelyssä ja opiskelussa.
Commercium

Linnanmaalla kuutiot ovat keltaisia ja ne on sijoitettu kolmeen pisteeseen keskusaulan ja päärakennuksen välille. Mediatuotantokuutio on nimeltään Media Cubica ja Ryhmätyökuutiot Civitas ja Commercium.

Kontinkankaan kampuksella ryhmätyökuutio Cogitare ja mediatuotantokuutio Media Digital löytyvät pääaulasta ja ne ovat väritykseltään harmaita.

Kuutioihin mahtuu työskentelemään kerralla 5 henkeä. Opiskelijat ja henkilökunta voivat varata tiloja O365-palvelun Outlook-kalenterin kautta.

Tilat muuntuvat moneen ja tukevat monipaikkaista työskentelyä

Kuutiot ovat äänieristettyjä ja lasiseinät on mahdollista himmentää älykalvon avulla seiniksi, jolloin kuutioissa työskentelystä saa yksityisempää.

Ryhmätyökuutioiden teknologia mahdollistaa monimediaisen työskentelyn, ja tiloissa on laadukas äänentoisto sekä videokuva. Tilat sopivat hyvin tutkimus- ja opetuskäyttöön, sillä AV-teknologia on yhteensopivaa hybridimuotoisten luentosalien, ryhmäopetustilojen ja tutkimusinfrastruktuurin kanssa.

Mediatuotannon kuutioissa on mahdollista tuottaa akustisesti ja visuaalisesti korkeatasoisia digitaalisia sisältöjä, kuten opetusvideoita, podcasteja ja opintoihin liittyviä digitaalisia töitä. Tilat on varustettu video- ja podcast-miksereillä, joiden avulla opiskelijat ja henkilökunta voivat toteuttaa erilaisia ääni-, video- tai hybridituotantoja. Tiloissa on välineistö kolmelle osallistujalle eli erilaiset haastattelut ja ryhmätehtävät on helppo toteuttaa äänieristetyssä mediakuutiossa.

Kuutiot ovat Oulun yliopiston ja Suomen yliopistokiinteistöjen yhteinen demohanke, joka toteutetaan kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan, teknillisen tiedekunnan arkkitehtuurin yksikön ja kampuspalvelujen yhteistyönä.

Tietoa Oulun yliopiston opiskelutiloista

Viimeksi päivitetty: 4.9.2023