Kvanttilaskentaa lääkekehityksen ja talousanalyysien tueksi – merkittävä Business Finland-rahoitus kvanttiohjelmistojen tutkimukseen

Oulun ja Jyväskylän yliopistot saivat rahoituksen 1,2 M€ yhteishankkeeseen, jossa tutkitaan kvanttilaskennan sovellutuksia, ohjelmointia, ohjelmistokehitystä. Tarkoituksena on muun muassa luoda tiekartta kvanttilaskennan hyödyntämiseen suomalaisessa yrityskentässä. Hankkeessa aiotaan kouluttaa Suomen ensimmäiset kvanttiohjelmoijat ja -ohjelmistokehittäjät.

Kvanttilaitteet ovat viime aikoina kehittyneet nopeasti, mistä esimerkkinä on vasta koekäyttöön otettu suomalainen Helmi-kvanttitietokone. Kvanttilaskennan tulevat hyödyntäjät, yritykset ja tutkimusinstituutit, ovat hyvin tietoisia kvanttiteknologian laajasti tunnustetuista mahdollisuuksista vaativissa laskentatehtävissä. Esimerkkejä ovat lääkemolekyylien ominaisuuksien mallintaminen ja sijoitusportfolion tai monimutkaisen teollisuusprosessin optimointi. Samaan aikaan on kuitenkin epäselvää, milloin kvanttitietokoneet ovat riittävän kypsiä eri kvanttilaskennan käyttötapauksiin, miten kvanttitietokoneita ohjelmoidaan, ja milloin on oikea aika panostaa kvanttiohjelmistojen kehittämiseen.

Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa alkaa Business Finlandin rahoittama kahden vuoden ja 1,2 M€ yhteishanke, joka keskittyy monipuolisesti kvanttilaskennan sovellutuksiin, algoritmeihin, sekä kvanttiohjelmistojen ja -ohjelmoinnin tutkimukseen. “Suomessa on ollut pitkään laadukasta quantum hardware-osaamista. Tätä täydentämään meidän hankkeemme keskittyy quantum software -tutkimukseen.” iloitsee hankkeen johtaja, akatemiatutkija, Matti Silveri, Oulun yliopisto.

Hankkeella on laajaa yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa. Yritykset ovat kvanttilaskennan tulevia soveltajia finanssi- ja lääkekehitysaloilta (esimerkiksi Orion Pharma), merkittäviä konsulttiyrityksiä (Futurice, Loihde Advance, 61 NorthPoint Solutions, Solita) ja kvanttiteknologiayrityksiä (Algorithmiq, QuantrolOx, Quanscient). Yhteistyökumppanit pääsevät testaamaan ja kehittämään omista lähtökohdistaan nousevia kvanttilaskennan käyttötapauksia. Hanke edistää suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä lisäämällä tietoa siitä milloin ja mihin tarkoituksiin kvanttilaskentaa kannattaa hyödyntää. “Päätavoitteenamme on luoda tiekartta kvanttilaskennan hyödyntämiseen suomalaisyritysten näkökulmasta, sekä kouluttaa Suomen ensimmäiset kvanttiohjelmoijat ja -ohjelmistokehittäjät.” sanoo hankkeen apulaisjohtaja, professori Tommi Mikkonen Jyväskylän yliopistosta.

Kvanttilaskennan poikkitieteellisen luonteen mukaisesti hankkeessa on mukana fysiikan, sovelletun matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, sekä viestintäteknologian tutkijoita yli tiedekunta- ja yliopistorajojen. Hankkeen valmistelua ja toteutusta on merkittävästi tukenut Oulun yliopiston Kvantum-instituutti. Hanke vahvistaa linkittymistä kansainvälisiin kvanttilaskennan tutkimus- ja hyödyntäjäverkostoihin.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024