Kypsyysnäytteen suorittaminen

Kypsyysnäyte on opinnäytetyössä vaadittava opintosuoritus, joka on suoritettava opinnäytetyön päätteeksi. Kypsyysnäytteet suoritetaan pääsääntöisesti sähköisenä tenttinä EXAM-järjestelmässä.

Kypsyysnäyte on opinnäytetyössä vaadittava opintosuoritus, joka on suoritettava opinnäytetyön päätteeksi. Jos kypsyysnäytettä ei ole suoritettu, opiskelija ei voi valmistua. Tästä syystä opiskelijan tulee sopia kypsyysnäytteen suorittamisesta ja kypsyysnäytteen kielestä ohjaajan kanssa hyvissä ajoin.

Kypsyysnäytteet suoritetaan pääsääntöisesti sähköisenä tenttinä EXAM-järjestelmässä. Kun opiskelija on sopinut kypsyysnäytteen suorittamisesta ohjaajan kanssa,

  • opiskelija ilmoittautuu oman tutkinto-ohjelmansa kypsyysnäytteen toteutukselle Pepissä. Jos opiskelijan oman tutkinto-ohjelman kypsyysnäytteen toteutusta ei löydy Pepistä, hän voi ottaa yhteyttä opinnäytetyön ohjaajaansa. Huom. Ilmoittautuminen kypsyysnäytteen toteutukselle Pepissä tehdään myös siinä tapauksessa, kun opettaja itse valvoo kypsyysnäytteen suorittamisen.
  • Jos kypsyysnäyte tehdään EXAM-järjestelmässä, opiskelija varaa tenttiajan kypsyysnäytteeseen EXAM-järjestelmässä. Opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen tavallisten EXAM-tentin suorittamisohjeiden mukaisesti.

Lue myös: Kypsyysnäyte-verkkosivut.

Viimeksi päivitetty: 2.5.2022