Laaja kohorttitutkimus selvittää koronapandemian vaikutuksia keski-ikäisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin

Oulun yliopiston tutkijat ovat alkaneet selvittää koronapandemian vaikutuksia vuonna 1966 syntyneisiin Pohjois-Suomen syntymäkohortin jäseniin. Tutkittavat ovat nyt 55-vuotiaita.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää esimerkiksi sitä, miten pandemia on vaikuttanut henkilöiden mielenterveyteen tai muuttanut heidän terveyskäyttäytymistään tai sosiaalisia suhteitaan.

”Ihmiset reagoivat yksilöllisesti terveysuhkiin, sosiaaliseen eristäytymiseen sekä negatiivissävytteiseen uutisointiin. Nämä voivat joillain lisätä psykososiaalista stressiä. Haluamme saada lisätietoa muun muassa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat psykososiaalisen stressin kehittymiseen ja ilmentymiseen”, professori Sylvain Sebert kuvaa.

Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 on eliniän mittainen seurantatutkimus, joka kattaa yli 12 000 vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntynyttä henkilöä. Kohortin jäsenistä on kerätty tietoa jo raskausajalta lähtien säännöllisin väliajoin.

Nyt alkaneeseen tutkimukseen sisältyy verkkokysely ja kognitiivista suoriutumista mittaavia testejä. Tutkittavilta kerätään kyselyllä tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista arkielämään, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, talouteen ja työelämään sekä mielenterveyteen ja elämänlaatuun. Kognitiivisten testien avulla mitataan muistia ja oppimista.

”Kohortin jäseniä on seurattu läpi elämän ja tutkittavista on olemassa jo entuudestaan runsaasti tutkimustietoa ja näytteitä. Tämä kaikki antaa loistavan lähtökohdan tutkia pandemian vaikutuksia terveyden ja hyvinvoinnin kehittymiseen koko elinkaaren näkökulmasta”, tohtorikoulutettava Helmi Ikonen kertoo.

Tämänhetkinen tutkimusnäyttö osoittaa, että lihavuus, tyypin 2 diabetes sekä sydän- ja verisuonitaudit lisäävät riskiä koronavirusinfektioon sairastumiseen ja vakaviin oireisiin. Nyt alkanut tutkimus voi tuoda lisätietoa myös siitä, miksi jotkut sairastuvat vakavammin kuin toiset.

Jo yli 2 400 kohortin jäsentä on vastannut pandemian vaikutuksia selvittävään kyselyyn ja suorittanut kognitiivista suoriutumista mittaavia testejä. Kaikkiaan tiedonkeruu kestää kesään saakka. Ensimmäisiä tuloksia tutkijat odottavat saavansa jo tämän vuoden aikana.

Viimeksi päivitetty: 1.12.2021