Lahjoita opiskelijalle – uusi keräyskohde tukee opiskelijoiden harjoittelua ja liikkuvuutta

Oulun yliopisto kerää lahjoitusvaroja, joilla tuetaan opiskelijoiden työelämätaitoja ja kansainvälistä osaamista. Lahjoituksilla tuetaan opiskelijoiden kotimaan ja ulkomaan harjoittelua sekä vaihto-opiskelua ulkomailla.

Työharjoittelussa opiskelija pääsee luomaan verkostoja työelämään sekä kartuttamaan oman alan työkokemusta. Harjoittelu antaa uusia näkökulmia urasuunniteluun ja parhaassa tapauksessa harjoittelupaikasta voi tulla opiskelijan tulevaisuuden työpaikka.

Kansainvälistä osaamista vaaditaan tänä päivänä kaikilla aloilla ja harjoittelu ulkomailla on tärkeä osa oman asiantuntijuuden kehittämisessä. Viime vuonna ulkomailla tehtiin noin 40 harjoittelua.

Harjoittelutuki mahdollistaa opiskelijan harjoittelun toivotun työnantajan palveluksessa kattamalla osan harjoittelujakson palkkakustannuksista.

”Harjoittelujaksot ovat luonteva tapa rakentaa yritysten ja yliopiston välistä yhteistyötä osaavan työvoiman turvaamiseksi", kertoo yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka.

Harjoitteluapurahojen suuruus on nykyään 1200-2000 euroa. Tuen suuruus riippuu mm. kohdemaasta ja harjoittelun pituudesta.

Vaihtoapurahan turvin ulkomaille

Vaihtoon lähteminen on yksi parhaista tavoista hankkia kansainvälistä osaamista. Oulun yliopisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskella yliopistoissa ympäri maailmaa. Opiskelu ulkomailla kartuttaa myös kielitaitoa ja kehittää kulttuurienvälisen viestinnän taitoja, joista on hyötyä työelämässä.

Kaikki Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat lähteä vaihtoon ja suorittaa osan opinnoistaan ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihto-opiskelun kesto on ohjelmasta riippuen yksi lukukausi tai kokonainen lukuvuosi.

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, joka lähtee vaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien kautta, saa yliopistolta kyseisen vaihto-ohjelman mukaisen matka-apurahan. Lahjoitusvaroilla tuetaan erityisesti matka-apurahoja Euroopan ulkopuolelle suuntautuvaan vaihtoon. Viime vuonna 255 Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaa lähti vaihtoon ulkomaille.

Nyt kerättävillä lahjoitusvaroilla kasvatetaan yliopiston myöntämien apurahojen määrää ja mahdollistetaan yhä useamman opiskelijan mahdollisuus harjoitteluun ja opiskelijavaihtoon. Keräysvaroja jaetaan opiskelijoiden tukemiseen ensi vuodesta alkaen osana vuotuista apurahajakoa.

Lue lisää Lahjoita opiskelijalle-sivulta.

Viimeksi päivitetty: 31.10.2023