Lahjoita opiskelijalle

Voit lahjoituksellasi tukea opiskelijoiden työelämätaitoja ja kansainvälistä liikkuvuutta. Käytämme opiskelijoiden hyväksi tehdyt lahjoitukset opiskelijoiden harjoittelutukeen ja opiskelijavaihdon apurahoihin.

Opiskelijan harjoittelu

Harjoittelussa opiskelija pääsee luomaan verkostoja työelämään sekä kartuttamaan oman alan työkokemusta. Harjoittelu lisää työelämätaitoja ja antaa uusia näkökulmia sivuainevalintoihin ja urasuunniteluun. Harjoittelupaikasta voi myös tulla opiskelijan tulevaisuuden työpaikka.

Kansainvälistä osaamista vaaditaan tänä päivänä kaikilla aloilla, etenkin, jos tähtäimessä on kansainvälinen tehtävä Suomessa tai ulkomailla. Harjoittelu ulkomailla voi olla olennainen askel oman tavoitteen saavuttamiseksi. Oulun yliopisto mahdollistaa apurahoin tuetun ulkomaan harjoittelukokemuksen.

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Vaihtoon lähteminen on yksi parhaista tavoista hankkia kansainvälistä kokemusta ja osaamista. Oulun yliopisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskella laadukkaissa yliopistoissa ympäri maailmaa.

Kaikki Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat lähteä vaihtoon ja suorittaa osan opinnoistaan ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihto-opiskelun kesto on vaihto-ohjelmasta yksi lukukausi tai kokonainen lukuvuosi.

Opiskelu ulkomailla antaa laajempaa näkökulmaa omaan alaan, kartuttaa kielitaitoa ja kehittää kulttuurienvälisen viestinnän taitoja. Selvitysten mukaan opiskelu tai harjoittelu ulkomailla kehittää myös monia muita suomalaisten työnantajien arvostamia taitoja, kuten uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä.

Näin lahjoitukset auttavat opiskelijoita

Harjoittelutuki mahdollistaa opiskelijan harjoittelun toivotun työnantajan palveluksessa kattamalla osan harjoittelujakson palkkakustannuksista. Voit osallistua opiskelijoiden harjoittelun tukemiseen kartuttamalla lahjoituksellasi jaettavien harjoitteluapurahojen määrää. Esimerkiksi 1600 euron lahjoituskertymä mahdollistaa yhden 3 kk:n mittaisen harjoittelujakson.

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, joka lähtee vaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien kautta, saa yliopistolta kyseisen vaihto-ohjelman mukaisen matka-apurahan. Lahjoitusvaroilla tuetaan esimerkiksi matka-apurahoja Euroopan ulkopuolelle suuntautuvaan vaihtoon.

Lahjoita opiskelijalle

Lahjoittamalla tuet opiskelijoiden harjoittelua ja liikkuvuutta.

Valitse haluamasi lahjoitussumma. Seuraavan sivun alasvetovalikosta valitse kohteeksi "Lahjoitus opiskelijalle".

+

Lue lisää, miten lahjoitusvaroin on tuettu opiskelijoita