Lahjoitukset poikivat Oulun yliopistolle yli 10 miljoonaa euroa tutkimukseen ja koulutukseen

Oulun yliopiston varainhankintakampanja vuosina 2020–2022 tuotti yhteensä 5,2 miljoonaa euroa lahjoituksia. Valtion vastinrahoitus kasvattaa merkittävästi lahjoitusten vaikuttavuutta: vastinrahoituksen kanssa kampanjan kokonaistuotto tutkimuksen ja koulutuksen hyväksi on lähes 10,2 miljoonaa euroa.

Oulun yliopiston varainhankintakampanjan tuotto nousee yli 10 miljoonaan, kun valtioneuvosto teki päätöksen lahjoitusten perusteella maksettavasta vastinrahasta marraskuun alussa.

”Lahjoitusvarat ja niille maksettava valtion vastinraha ovat Oulun yliopistolle merkittävä lisäresurssi, joka mahdollistaa panostuksia uusiin strategisiin tutkimusavauksiin ja avainrekrytointeihin sekä opetuksen kehittämiseen. Oulun yliopisto on jo päättänyt kohdentaa lahjoitusvaroja esimerkiksi perustaakseen uudet professuurit vesitekniikan sekä liiketalouden etiikan alalle sekä vahvistaakseen ruotsin kielen osaamista. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajillemme”, sanoo Oulun yliopiston varainhankinnasta vastaava johtaja Marja Jokinen.

Vastinrahaosuus vahvistaa pitkällä tähtäimellä yliopiston toimintaa pääoman tuoton jakamisen kautta. Yliopiston varainhankinnan kautta syntynyt sijoituspääoma on kaikkiaan jo lähes 90 miljoonaa euroa.

Uusimman kampanjan aikana tukea yliopistolle on tullut laajasti eri tahoilta. Keskeisessä roolissa ovat olleet tiedettä tukevat säätiöt, yhdistykset ja Oulun yliopiston yhteistyöyritykset.

Yli puolet yliopiston saamista lahjoituksista oli kohdennettu tekniikan alalle. Suurimmat lahjoitukset tekivät Maa- ja vesitekniikan tuki ry (miljoona euroa) ja Teknologiateollisuus ry (600 000 euroa).

Lahjoituksia voi tehdä koska tahansa

Oulun yliopisto toteuttaa vastinrahakausista riippumatonta, jatkuvaa varainhankintaa. Lahjoitukset ovat merkittävässä roolissa tutkimuksen ja opetuksen vahvistamisessa sekä yliopiston autonomiassa. Varainhankintakampanjat, lahjoitusprofessuurit, tuki tutkimushankkeille, opetuksen kehittämiseen tai opiskelijoiden hyvinvointiin ovat esimerkkejä viime vuosien lahjoituskohteista. Oulun yliopisto haluaa rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä lahjoittajien kanssa ja käy tiivistä vuoropuhelua yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaikkiaan yliopistot keräsivät kahden vuoden aikana yli 70 miljoonaa euroa valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia yksityisiä lahjoituksia. Valtioneuvosto vahvisti istunnossaan 3. marraskuuta vastinrahoitukseen oikeuttavan lahjoitusten määrän ja kohdensi vastinrahoituksen yliopistoille. Yliopistojen vastinrahoitus, yhteensä 67 miljoonaa euroa, jaettiin yliopistoille samassa suhteessa kuin ne keräsivät lahjoituksia. Valtion yliopistoille vastinrahana osoittamat pääomittamiserät kirjataan yliopistojen peruspääomaan. Yliopistot voivat käyttää toimintaansa ainoastaan näiden pääomien tuottoja.

Pääomittamisella opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa vahvistaa yliopistojen taloutta ja itsenäisiä toimintamahdollisuuksia sekä tukea strategista johtamista.

OKM:n tiedote vastinrahoituksesta
Oulun yliopiston kampanjatulos
Lahjoita Oulun yliopistolle

Viimeksi päivitetty: 7.11.2022