Oulun yliopistolle vastinrahakampanjassa lahjoituksia yhteensä 5,2 miljoonaa euroa

Oulun yliopiston kesäkuun lopussa päättynyt kaksivuotinen varainhankintakampanja tuotti yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Kampanja liittyi valtion vastinrahoitukseen, jossa valtio maksaa lisäkertoimen mukaisen vastinrahan yliopiston keräämälle lahjoituspääomalle. Vastinraha kasvattaa näin merkittävästi lahjoitusten vaikuttavuutta. Valtion vastinrahapäätös saadaan loppusyksystä 2022.

Tukea yliopistolle on tullut laajasti eri tahoilta. Keskeisessä roolissa ovat olleet tiedettä tukevat säätiöt, yhdistykset ja Oulun yliopiston yhteistyöyritykset.

Yli puolet yliopiston saamista lahjoituksista oli kohdennettu tekniikan alalle. Suurimmat lahjoitukset tekivät Maa- ja vesitekniikan tuki ry (1 miljoona euroa) ja Teknologiateollisuus ry (600 000 euroa).

”Kiitämme kaikkia lahjoittajiamme, jotka ovat nähneet Oulun yliopiston merkityksen ja osallistuneet kampanjaamme. Yhteisölahjoitusten ohella olemme kiitollisia niille lukuisille yksityishenkilöille, jotka ovat yliopiston ystävinä halunneet ohjata tukensa Oulussa tehtävän koulutuksen ja tutkimuksen hyväksi, ” sanoo yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka.

Lahjoitusvarat ja niille maksettava valtion vastinraha ovat yliopistolle merkittävä lisäresurssi, joka mahdollistaa esimerkiksi uusia tutkimusavauksia ja avainrekrytointeja sekä tukea tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Yliopisto on jo päättänyt kohdentaa vastinrahakampanjan lahjoituksia esimerkiksi vesitekniikan uuden professuurin perustamiseen.

”Varainhankintakampanjan aikana olemme käyneet tiivistä vuoropuhelua lahjoittajien kanssa. Tulevaisuudessa haluamme edelleen vahvistaa lahjoittajasuhteita ja yhteistyötä. Oulun yliopiston varainhankinta on vastinrahakausista riippumatonta, jatkuvaa toimintaa. Lahjoitusvarat ovat muodostuneet yhä tärkeämmäksi, pitkäjänteiseksi rahoitusinstrumentiksi tutkimuksen ja opetuksen vahvistamisessa”, jatkaa yhteyspäällikkö Kati Ketola.

Viimeksi päivitetty: 1.7.2022