Lahjoitusprofessuurit vahvistavat Oulun yliopiston vastuullisen liiketoiminnan ja taloustieteen tutkimusta

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu lahjoitusvaroin professuurit liiketoimintaetiikan ja rahoitustaloustieteen aloille. Kauppatieteeseen kohdennettujen lahjoitusvarojen turvin perustetut professuurit vahvistavat kauppakorkeakoulun asemaa tutkimuksen ja koulutuksen vahvana toimijana ja tukevat sen strategisia tavoitteita olla kansainvälinen, monitieteinen ja tutkimusperusteinen kauppakorkeakoulu.

Liiketoimintaetiikan professuuri täydentää kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan tutkimusta, jonka ytimessä ovat yritysten eettisten arvojen edistäminen, vastuullinen johtaminen ja liiketoiminnan etiikka. Tulevaisuuden yritysjohtajat tarvitsevat yhä enemmän työkaluja eettisten kysymysten huomioimiseen päätöksenteossaan.

Professoriksi on nimitetty YTT José-Carlos García-Rosell, jonka tutkimus keskittyy yritysten yhteiskuntavastuuseen, liiketoimintaetiikkaan ja vastuulliseen johtamiseen. García-Rosellilla on dosentin arvo Tampereen yliopistossa ja slovenialaisessa Mariborin yliopistossa. Viimeksi hän on toiminut yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa.

”Nimitykseni liiketoimintaetiikan professoriksi on erityisen merkittävä, sillä se tarjoaa alustan yritys- ja yhteiskuntaelämän huippututkimukseen. Lisäksi se on erinomainen tilaisuus edistää eettisiä ja vastuullisia liiketoimintatapoja koulutuksen ja yritysyhteistyön avulla”, José-Carlos García-Rosell sanoo.

Rahoitustaloustieteen professuuri vahvistaa pankkitoiminnan, rahoitusjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden sekä osuuskunnallisen liiketoiminnan tutkimusta ja opetusta. Osuuskunnilla on tärkeä rooli nykypäivän ja tulevaisuuden haasteissa, joten alalle tarvitaan päteviä asiantuntijoita.

Tehtävään nimitetyn professori KTT Juha-Pekka Junttilan tutkimus suuntautuu makrotaloustieteeseen, vastuulliseen rahoitukseen, pankkitoimintaan, keskuspankin rahapolitiikkaan ja kryptovaluuttojen merkitykseen sekä energiarahoitukseen ja hyödykemarkkinoihin.

”Rahoitustaloustieteen professuuri avaa mahdollisuuden rakentaa uusia sisältöjä tutkimustyöhön ja koulutukseen. Tärkeinä teemoina ovat pankkitoiminnan muutos digitalisoituneessa rahoituksen välityksessä sekä rahoitus- ja hyödykemarkkinoiden ja kokonaistaloudellisen kehityksen väliset yhteydet. Näillä on suuri merkitys erityisesti Pohjois-Suomen yrityssektorin tulevassa kehityksessä jo lähitulevaisuudessa”, Juha-Pekka Junttila kertoo.

Junttila on toiminut taloustieteen professorina Jyväskylän yliopistossa ja dekaanina Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä. Lisäksi hän on työskennellyt tutkijana ja professorina Oulun yliopistossa ja on Oulun yliopiston dosentti. Junttilalla on pitkä kokemus hallitustyöskentelystä OP-ryhmässä.

Lahjoitusprofessuurit avaavat uusia mahdollisuuksia Oulun yliopiston kauppakorkeakoululle sekä tutkimuksessa että opetuksessa. ”Liiketoimintaetiikan ja rahoitustaloustieteen professuurit tukevat erinomaisesti kauppakorkeakoulun strategisia tavoitteita ja vahvistavat edelleen vastuullisen liiketoiminnan ja taloustieteen tutkimustamme”, kauppakorkeakoulun dekaani Janne Järvinen korostaa.

Kiitämme lämpimästi kauppatieteelle annetuista lahjoituksista, jotka mahdollistivat professuurit.

Professors José-Carlos García-Rosell and Juha-Pekka Junttila.

Professorit José-Carlos García-Rosell ja Juha-Pekka Junttila.

Viimeksi päivitetty: 7.11.2023