Lahjoitusvaroilla tuettiin uutta tutkimusta, nuorten tutkijoiden urapolkuja sekä koulutusta vuonna 2023

Oulun yliopistossa käytettiin viime vuonna yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa lahjoitusvaroja tutkimuksen ja koulutuksen hyväksi. Lahjoitukset mahdollistivat uusia, merkittäviä tutkimusavauksia kuten ainutlaatuisen aivopesurin hankinnan. Varoilla on myös perustettu uusia professuureja sekä tuettu nuorten tutkijoiden urapolkuja sekä opiskelijoiden hyvinvointia.
FUS LiFu device for brain research

Oulun yliopistossa lahjoitusvaroilla on tuettu kaikkiaan 56 eri kohdetta. Vuonna 2023 varoja käytettiin laaja-alaisesti yliopiston strategian mukaisiin kohteisiin. Lahjoitukset ovat mahdollistaneet uusia tutkimusavauksia sekä uusien teknologioiden kehitystyötä. Mediassa huomiota herätti etenkin ainutlaatuisen FUS LiFu -laitteen hankinta aivotutkimukseen. Laite mahdollistaa erilaisten täsmähoitojen tutkimisen ja voi olla ratkaiseva askel parantavien hoitojen kehittämisessä esimerkiksi Alzheimerin tautiin, aivolymfoomaan ja epilepsiaan.

Lahjoitusvarojen ansiosta on myös tehty avainrekrytointeja eri tieteenaloilla sekä tuettu nuoria tutkijoita heidän urapolullaan. Varoilla on esimerkiksi tuettu väitöskirjatutkimusta sekä postdoc-tutkimusta. Lisäksi eri alojen tenure track –professuurit ovat tulleet mahdollisiksi lahjoitusvarojen tuella. Uuden professuurin perustaminen on investointi tutkimusalan nostamiseen uudelle tasolle. Oulun yliopistossa työskentelee lahjoitusvaroihin kokonaan tai osittain perustuvissa tehtävissä kasvava joukko professoreja ja tutkijoita.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja opetuksen kehittäminen ovat tärkeässä roolissa lahjoitusvarojen kohdentamisessa. Lahjoitusvaroilla on palkattu uusi opintopsykologi sekä kehitetty eri alojen kursseja ja opetusta.

Suurin osa viime vuonna käytetyistä lahjoitusvaroista oli vastinrahakampanjoiden aikana kerättyjä, koulutusaloille kohdennettuja lahjoituksia. Vuodesta 2022 alkaen yliopiston varainhankintaa on toteutettu keräämällä varoja pääsääntöisesti ennalta määriteltyihin kohteisiin.

Kiitämme lämpimästi jokaista lahjoittajaamme arvokkaasta tuesta!

Lahjoitusvarojen käyttö vuonna 2023

Uudet tutkimusavaukset

 • FUS LiFu -laitehankinta aivotutkimukseen.
 • Vesitekniikan digitalisaation uusi professuuri ja tutkimusryhmä sekä yritysyhteistyön kehittämistä vesialalla.
 • Hiilipohjaisten tulostettavien perovskiitti-aurinkokennojen (CPSC) superhydrofobisen pinnoitteen kehitys Mikroelektroniikan tutkimusyksikössä.
 • Lahjoitusvaroilla on kehitetty uutta integroitua vastaanotinpiiriä Raman-spektroskopiaan. Uudella teknologialla mahdollistetaan erittäin vähän virtaa kuluttavat, kestävät, pienikokoiset sekä sarjatuotannossa edulliset vastaanottimet optisiin sovelluksiin.

Tuetut professuurit

 • Lumisten alueiden hydrologian apulaisprofessuuri
 • Orgaanisen kemian professuuri
 • Ajoneuvotekniikan apulaisprofessuuri
 • Painetun- ja hybridielektroniikan alan professuuri
 • Liiketoimintaetiikan professuuri
 • Rahoitustaloustieteen professuuri
 • Rakennusterveyden professuuri
 • Väylä- ja liikennetekniikan professuuri
 • Geotekniikan professuuri
 • Tietoturvaprofessuuri
 • Tuotantotalouden työelämäprofessuuri

Nuorten tutkijoiden urapolkujen edistäminen

Esimerkkejä lahjoitusvaroin tuetusta postdoc-tutkimuksesta:

 • Maailmanluokan syöpägenetiikan tutkimusta eturauhassyövästä. Rahoituskauden aikana on mm. osoitettu perinnöllisten ja hankittujen geneettisten muutosten yhteyden lisäävän eturauhassyövän riskiä ja syövän etenemistä
 • Tuberkuloosia aiheuttavan bakteerin rakenne. Tavoitteena on käyttää hyväksi proteiinien rakenteen tarkkaa tuntemusta täsmälääkkeiden kehittämisessä.

Tutkimusinfrastruktuurit

 • APT (Atom Probe Tomography) mikroskooppi-investointi
 • Biodiverse Anthropocenes -ohjelman tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen ja erityisesti laboratoriolaitteiden hankinnat
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan geolaboratorion laitteisto
 • Psykologian tutkimuslaitteistot. Psykologia on uusi tutkimus- ja koulutusala Oulun yliopistossa, minkä takia laitteistojen tarve on akuutti.

Opiskelijoiden ja opetuksen tukeminen

 • Lahjoitusvaroilla on palkattu uusi opintopsykologi vastaamaan lisääntyneeseen ohjaustarpeeseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.
 • Yhteistyössä yritysten kanssa on kehitetty mm. geotieteiden ja kaivostekniikan kursseja sekä tuotettu yhdessä kurssipaketteja.
 • Teräsrakenteiden opetuksen tarjontaa avoimessa yliopistossa on lisätty.
 • Kemian alalla toimenpiteitä on kohdistettu opiskelijoiden tuutoritoimintaan, jolla vahvistetaan opiskelijoiden kiinnittymistä yliopistoyhteisöön sekä parannetaan hyvinvointia.
 • Lahjoitusvaroilla on tuettu rakennusterveysasiantuntijan täydennyskoulutuksen valmistelua. Työn ohessa opiskelevia on ohjattu tehostetusti.
 • Lahjoitusvarat ovat mahdollistaneet projektijohtamisen koulutuskokonaisuuden, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2023. Lahjoitusvarat ovat edistäneet etenkin kurssien digioppimiskokemuksen kehittämisestä.
 • Kasvatustieteessä lahjoitusvaroja ohjataan opetusta tukeviin teknologiahankintoihin.

Lahjoitus yliopistolle on aina lahjoitus tutkijoille ja opiskelijoille. Lahjoitukset auttavat rakentamaan kestävämpää, älykkäämpää ja terveempää tulevaisuutta.

Lue lisää lahjoitusvuodesta 2023

Lahjoita

Viimeksi päivitetty: 18.1.2024