Lahjoitusten vuosi 2023

Lahjoitukset mahdollistavat uusia tutkimusavauksia, avainrekrytointeja, tutkimuslaitteiden hankintoja sekä tukea opetukselle ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Tässä katsauksessa annamme esimerkkejä siitä, mitä kaikkea lahjoitukset ovat mahdollistaneet vuonna 2023. Kiitämme lämpimästi jokaista lahjoittajaamme arvokkaasta tuesta!

Lahjoitusvarat edistävät tutkimusta ja koulutusta Oulun yliopistossa

3,4 M€

Lahjoitusvaroja käytettiin tutkimuksen ja opetuksen hyväksi vuonna 2023

56

Lahjoitusvaroin tuettua kohdetta

Uudet tutkimusavaukset

Vuonna 2023 lahjoitusvaroja on käytetty laaja-alaisesti yliopiston strategian mukaisiin kohteisiin. Varat ovat mahdollistaneet uusia tutkimusavauksia sekä uusien teknologioiden kehitystyötä:

 • FUS LiFu -laitehankinta aivotutkimukseen. Laite mahdollistaa erilaisten täsmähoitojen tutkimisen ja voi olla ratkaiseva askel parantavien hoitojen kehittämisessä esimerkiksi Alzheimerin tautiin, aivolymfoomaan ja epilepsiaan.
 • Vesitekniikan digitalisaation uusi professuuri ja tutkimusryhmä sekä yritysyhteistyön kehittämistä vesialalla.
 • Hiilipohjaisten tulostettavien perovskiitti-aurinkokennojen (CPSC) superhydrofobisen pinnoitteen kehitys Mikroelektroniikan tutkimusyksikössä.
 • Lahjoitusvaroilla on kehitetty uutta integroitua vastaanotinpiiriä Raman-spektroskopiaan. Uudella teknologialla mahdollistetaan erittäin vähän virtaa kuluttavat, kestävät, pienikokoiset sekä sarjatuotannossa edulliset vastaanottimet optisiin sovelluksiin.

Tuetut professuurit

Oulun yliopistossa työskentelee lahjoitusvaroihin kokonaan tai osittain perustuvissa tehtävissä kasvava joukko professoreja ja tutkijoita. Uuden professuurin perustaminen on investointi tutkimusalan nostamiseen uudelle tasolle. Vuonna 2023 lahjoitusvaroin on tuettu seuraavien alojen professuureja:

 • Lumisten alueiden hydrologian apulaisprofessuuri
 • Orgaanisen kemian professuuri
 • Ajoneuvotekniikan apulaisprofessuuri
 • Painetun- ja hybridielektroniikan alan professuuri
 • Liiketoimintaetiikan professuuri
 • Rahoitustaloustieteen professuuri
 • Rakennusterveyden professuuri
 • Väylä- ja liikennetekniikan professuuri
 • Geotekniikan professuuri
 • Tietoturvaprofessuuri
 • Tuotantotalouden työelämäprofessuuri

Lahjoitusvarat ovat vaikuttava väylä, sillä useita alunperin lahjoitusvaroilla rahoitettuja professuureja rahoitetaan ensimmäisen viisivuotiskauden jälkeen yliopiston perusrahoituksella.

Nuorten tutkijoiden urapolkujen edistäminen

Tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja epävarmuus rahoituksesta korostuu etenkin tutkijanuran alkuvaiheessa. Lahjoitusvaroilla on voitu mahdollistaa tuki useille tutkijanuran alkuvaiheessa oleville, lupaaville tutkijoille.

Lahjoitusvaroin on tuettu väitöstutkimuksia, joiden aiheina mm.:

 • Teollisuuden mineraalisivuvirtojen hyödyntäminen sementtiä korvaavina materiaaleina
 • Pohjois-Suomen maatalouden vesienhallinnan haasteet
 • Kasvoasymmetria ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Sydämen beeta1-adrenergisen reseptorin (beeta1AR) toiminnan säätely. Tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää uusien farmakologisten hoitojen kehittämisessä.

Esimerkkejä lahjoitusvaroin tuetusta postdoc-tutkimuksesta:

 • Maailmanluokan syöpägenetiikan tutkimusta eturauhassyövästä. Rahoituskauden aikana on mm. osoitettu perinnöllisten ja hankittujen geneettisten muutosten yhteyden lisäävän eturauhassyövän riskiä ja syövän etenemistä
 • Tuberkuloosia aiheuttavan bakteerin rakenne. Tavoitteena on käyttää hyväksi proteiinien rakenteen tarkkaa tuntemusta täsmälääkkeiden kehittämisessä.

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit mahdollistavat korkeatasoisen tutkimustyön ja siihen pohjautuvan opetuksen, edistävät tutkimusyhteistyötä sekä vahvistavat tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja osaamista. Lahjoitusvarat ovat mahdollistaneet useita laitehankintoja vuonna 2023:

 • APT (Atom Probe Tomography) mikroskooppi-investointi
 • Biodiverse Anthropocenes -ohjelman tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen ja erityisesti laboratoriolaitteiden hankinnat
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan geolaboratorion laitteisto
 • Psykologian tutkimuslaitteistot. Psykologia on uusi tutkimus- ja koulutusala Oulun yliopistossa, minkä takia laitteistojen tarve on akuutti.

Opiskelijoiden ja opetuksen tukeminen

Opiskelijoiden hyvinvointi ja opetuksen kehittäminen ovat tärkeässä roolissa lahjoitusvarojen kohdentamisessa. Vuonna 2023 lahjoitusvaroja käytettiin mm. seuraaviin kohteisiin:

 • Lahjoitusvaroilla on palkattu uusi opintopsykologi vastaamaan lisääntyneeseen ohjaustarpeeseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.
 • Yhteistyössä yritysten kanssa on kehitetty mm. geotieteiden ja kaivostekniikan kursseja sekä tuotettu yhdessä kurssipaketteja.
 • Teräsrakenteiden opetuksen tarjontaa avoimessa yliopistossa on lisätty.
 • Kemian alalla toimenpiteitä on kohdistettu opiskelijoiden tuutoritoimintaan, jolla vahvistetaan opiskelijoiden kiinnittymistä yliopistoyhteisöön sekä parannetaan hyvinvointia.
 • Lahjoitusvaroilla on tuettu rakennusterveysasiantuntijan täydennyskoulutuksen valmistelua. Työn ohessa opiskelevia on ohjattu tehostetusti.
 • Lahjoitusvarat ovat mahdollistaneet projektijohtamisen koulutuskokonaisuuden, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2023. Lahjoitusvarat ovat edistäneet etenkin kurssien digioppimiskokemuksen kehittämisestä.
 • Ruotsin kielen opetusta on annettu myös tuleville luokanopettajille, jotka todennäköisesti opettavat ruotsia. Ruotsin kieltä opetetaan nykyään alakoulussa.
 • Kasvatustieteessä lahjoitusvaroja ohjataan opetusta tukeviin teknologiahankintoihin.

Lämmin kiitos lahjoittajillemme!

Tue tutkimusta ja opetusta!

Uutta tutkittua tietoa ja osaajia tarvitaan muuttuvassa maailmassa. Lahjoitusvarat mahdollistavat yliopistolle panostukset uusiin avauksiin. Yhdessä lahjoittajimme kanssa rakennamme kestävää tulevaisuutta!

+