Lukuvuoden avajaiset juhlittiin viimein livenä – katso palkitut ja tallenne

Oulun yliopiston lukuvuoden avajaisia vietettiin Saalastinsalissa maanantaina 5.9. Saalastinsali oli liki täysi juhlavieraita. Juhla alkoi perinteisellä professorikulkueella ja huipentui ansioituneiden yliopistolaisten palkitsemiseen.
Rectori Jouko Niinimäki giving speech in Saalastinsali.

Rehtori Jouko Niinimäki nosti esiin avajaispuheessaan, kuinka globaalin koronapandemian vähitellen hellittäessä olemme yllättäen kohdanneet uuden turvallisuuspoliittisen kriisin.

”Ukrainan sota muuttaa maailmaa. Joudumme sopeutumaan muuttuneeseen geopoliittiseen tilanteeseen, joka näkyy myös yliopistomme arjessa energian, palveluiden ja ruuan hintojen nousuna sekä esimerkiksi matkustusmahdollisuuksien kapenemisena. Suomen maakuva muuttuu ja kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden muuttovirrat kääntyvät uusiin suuntiin. Sota myös muuttaa tutkimuksen prioriteetteja: esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ja energian kulutuksen alentaminen ovat tärkeämpiä kuin koskaan.”

”Vain muutos ja sopeutuminen siihen on pysyvää. Sen me yliopistolaisina hyvin tiedämme ja teemme yhteisönä töitä tieteen ja koulutuksen keinoin juuri sen eteen, että ymmärrämme muuttuneita tilanteita ja pystymme yhteiskuntana kestävällä tavalla sopeutumaan muutoksiin. Sivistys kantaa kriisien yli. Työmme tukee sitä, että pystymme estämään tai lieventämään ei-toivottuja ilmiöitä, kuten ilmaston lämpenemistä, luontokatoa, nälkää tai eriarvoisuutta. YK:n kestävän kehityksen globaali toiminta ohjelma toimii erinomaisena ohjenuorana sille, mitä tavoittelemme.”

Niinimäki otti puheessaan kantaa myös julkisuudessa sekä yliopiston sisällä käytyyn keskusteluun yliopistodemokratiasta.

”Mitä enemmän yliopistolaiset osallistuvat päätöksenteon valmisteluun ja päättämiseen niin organisaatiorakenteen kuin demokraattisten toimielimien kautta, sitä laajempaa on ymmärrys ja sitä viisaampia päätöksiä yliopisto pystyy toiminnassaan tekemään. Tärkeää on myös, että demokraattiset toimielimet ja johtamisrakenteet vuorovaikuttavat rakentavasti.”

Huomio opiskelijoiden mielenterveyteen

Valtiovallan tervehdyksen juhlaan toi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.).

”Ilmastonmuutos ja luonnon tuho, väestörakenteen muutoksen tuomat haasteet, eriarvoisuus ja polarisaatio, kriisit ja epävakaudet, disinformaatio ja demokratian kriisi, ja taudit ja terveysongelmat -kaikkien näiden isojen yhteiskunnallisten ja globaalien ongelmien ratkomisessa tarvitaan tiedettä ja koulutusta.”

Hän nosti puheessaan esille myös opiskelijoiden hyvinvoinnin.

”Kolmasosa korkeakouluopiskelijoista kärsii mielenterveyden ongelmista. Meillä ja tulevilla hallituksilla on paljon tehtävää mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn ja hoidon parantamiseksi. Jos ihmiset voivat huonosti, ei myöskään organisaatiolla ja yhteiskunnalla ole menestymisen eväitä. Toivon, että suomalaiset työpaikat, oppilaitokset ja yliopistot ottavat tavoitteekseen olla hyvän mielen paikkoja. Hyvän mielen yliopistolla ihmiset voivat hyvin ja saavat lopulta myös aikaan enemmän.”

Kampusvisio luodaan yhdessä

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen iloitsi puheessaan siitä, että kampusten käytävät täyttyvät taas ihmisistä.

”Tämä lukuvuosi on erityinen. Opiskelu jatkuu uudessa normaalissa ja kampuksille palataan pitkän etäopiskelujakson jälkeen. Sen aikana yliopisto otti monta askelta eteenpäin. Digiloikattiin luentojen striimaukseen, sähköisiin kurssisuorituksiin ja tulevaisuuden monimuoto-opetukseen. Opintojen suorittamisesta tuli joustavampaa ja monilla aloilla kiinnittyminen työelämään helpottui, kun kursseja pystyi suorittamaan omien aikataulujen mukaisesti.”

Leinonen toimii myös kampusvisio-työryhmän puheenjohtajana, jonka tehtävänä on pohtia, miltä Oulun yliopisto näyttää vuonna 2050.

”Kampusvision työstäminen on ollut todella mielenkiintoinen projekti, jossa riittää kyllä haastettakin. Haluan onnistua siinä. Työryhmä haluaa luoda kampusvision, joka aidosti kumpuaa yhteisön sisältä ja josta olisimme kaikki yhdessä ylpeitä.”

Yliopistoyhteisössä ansioituneet palkittiin

Lukuvuoden avajaisjuhlassa palkittiin perinteiseen tapaan ansioituneita yliopistoyhteisön jäseniä.

Professori Caglar Elbuken palkittiin Euroopan tutkimusneuvoston Consolidator Grant -tutkimusrahoituksesta verisuoniverkostoihin liittyvään projektiinsa. ERC Consolidator Grant -rahoitus on erittäin kilpailtu ja vaatii kunnianhimoista tutkimussuunnitelmaa.

Yliopistotutkija Arto Reiman ja tutkijatohtori Päivi Kekkonen palkittiin hyvin suunnitellusta opintojaksosta ”Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet”. Opintojakso tukee opiskelijoiden jaksamista.

Tutkimus- ja projektipalveluiden EU-tiimi Janika Luukinen, Kirsi Ojutkangas ja Anniina Jaako palkittiin EU-hankevalmisteluprosessin systematisoinnista, tutkijoiden tukemisesta ja palvelujen tuottamisesta yliopistoyhteisölle. Uudesta Horizon Europe -ohjelmasta on kuluneen vuoden aikana voitettu enemmän hankkeita kuin minään muuna vuotena.

Lisäksi palkittiin kolme henkilöä yliopiston arvojen mukaisesta esimerkillisestä toiminnasta:

yliopistolehtori Maria Sinche Gonzalez palkittiin Oulun yliopiston arvon “luomme uutta” edistämisestä sekä ensimmäisestä Oulun yliopiston koordinoimasta Erasmus Mundus - maisteriohjelmasta. Uusi maisteriohjelma ”Sustainable Mineral and Metal Processing Engineering ” alkaa Oulussa syksyllä 2022.

Suunnittelija Angela Suorsa palkittiin Oulun yliopiston arvon "kannamme vastuuta" edistämisestä ja kansainvälisten opiskelijoiden asettautumisesta Ouluun. Suorsa auttaa kokemuksellaan, osaamisellaan ja intohimollaan kansainvälisiä opiskelijoita tulevaisuuden ja urapolun löytämisessä Suomessa.

Professori Sanna Järvelä palkittiin Oulun yliopiston arvon ”onnistumme yhdessä” esimerkillisestä toteuttamisesta. Järvelä on tehnyt pitkäjänteistä työtä yliopiston sisäisen yhteistyön lisäämiseksi poikkitieteellisesti. Hän on mm. tehnyt avauksia yhteisiin tutkimusrahoitushakemuksiin.

Katso avajaisten tallenne

Avajaispuheet kokonaisuudessaan

Viimeksi päivitetty: 6.9.2022