Maantieteen tutkimusyksikössä alkaa Horizon Europe -hanke Borders Shaping Perceptions of European Societies B-SHAPES

Tutkimushankkeelle myönnettiin 3 miljoonaa euroa Euroopan unionin Horizon Europe -tutkimusohjelmasta. Kolme vuotta kestävää hanketta koordinoi Etelä-Tanskan yliopisto (Martin Klatt). Konsortioon kuuluu kahdeksan yliopistoa ja yksi tutkimuslaitos: SDU, Brunel University London (UK), European Academy Bozen (IT), Oulun yliopisto (FI), Eötvos Lorant University Budapest (HU), Halmstadin yliopisto (SE), Liberecin teknillinen yliopisto (CZ), Wroclawin yliopisto (PL) ja Université de Strasbourg (FR). Muita osallistujia ovat National Museum of History (BG), Association of European Border Regions AEBR (DE), The Foundation of European Remembrance and Solidarity (PL), Kreatus Consultancy (PL) ja Lungomare Art Collective (IT).
näyttely

B-SHAPES tarkastelee rajojen roolia eurooppalaisten yhteiskuntakäsitysten rakentumisessa 2000-luvulla. Ajanjaksolle on ollut ominaista rajojen ja rajaamisen prosessien jatkuva muutos. Rajoilla on edelleen keskeinen rooli käsityksissämme yhteiskunnista, kulttuurista, perinnöstä ja kuulumisesta. Tutkimushankkeen kolme empiiristä työpakettia tarkastelee rajojen roolia yhteiskuntakäsitysten rakentumisessa keskittyen euroskeptismiin raja-alueilla, kansallisiin vähemmistöihin sekä rajamaisemiin. Oulun yliopisto johtaa rajamaisemia tarkastelevaa työpakettia (WP5). Työpaketissa erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat Euroopan raja-alueiden asukkaiden, erityisesti nuorten ja kansallisten vähemmistöjen, ympäristökäsitykset ja -arvostukset sekä toimijuuden ja paikkaan kuulumisen tunteen muodostuminen. Tutkimusta tehdään useilla pohjoisen ja eteläisen Euroopan raja-alueilla.

B-SHAPES-hankkeen tulokset mahdollistavat perinteen ja perinnekäytäntöjen uudelleenmäärittelyä. Hankkeessa pohditaan, kuinka kansalliset territoriaaliset lähestymistavat perinteitä ja perintöä kohtaan voidaan korvata kestävillä ylirajaisilla eurooppalaisilla lähestymistavoilla. Hanke tarjoaa kansalaisille, mutta myös talouden aloille mahdollisuuden osallistua osallistavampien kulttuuri- ja arvonäkemysten luomiseen, mikä parantaa elämänlaatua raja-alueilla sekä laajemminkin yhteiskunnissa.

B-SHAPESin tutkijat Oulun yliopistossa ovat professori Eeva-Kaisa Prokkola (PI) sekä tutkijatohtori, FT, Fredriika Jakola. Prokkola johtaa rajamaisemia tarkastelevaa työpakettia.

Lisätietoja: Eeva-Kaisa Prokkola, eeva-kaisa.prokkola@oulu.fi

Kuva: Taidenäyttely ‘Frontiers of Peace’ by Valerio Vincenzo, Schengen, Luxemburg. Kuvaaja Eeva-Kaisa Prokkola 22.2.2023.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2023