Maaseuturahastolta rahoitus valtakunnalliselle omistajanvaihdoshankkeelle

Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahaston myöntämän rahoituksen avulla Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®n koordinoimassa VALO-hankkeessa kehitetään valtakunnallinen omistajavaihdoksen digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa sähköisten erityispalvelujen helpon ja tasapuolisen saatavuuden. Sähköiset 24/7 palvelut sujuvoittavat erityisesti harvaanasuttujen alueiden omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia. 
nainen ja mies kilistävät kahvikuppeja

"Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset ovat teema, joka koskee koko Suomea. Niiden onnistuminen ei ole vain yhden maakunnan tai kunnan asia. Yritysneuvonnan tarve varsinkin maaseudun ja harvaan asutun maaseudun erityistarpeiden ja osaamisen näkökulmasta on suuri. Maaseudulla lisähaasteita asettaa palveluiden keskittyminen ja vetäytyminen maaseudulta sekä maakuntien eri käytänteet. Julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen on avainasemassa näiden haasteiden ratkaisemiseen", VALO-hankkeen projektipäällikkö Kai Hänninen sanoo.

"Liiketoiminnan siirtäminen yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai yrityksen muulla omistajan vaihdoksella luo yritystoiminnalle mahdollisuuden jatkua. Omistajanvaihdoksissa on mitä suurimmassa määrin kyse myös työpaikkojen jatkosta ja alueiden elinvoimasta, jolloin jokainen elinkelpoisen yrityksen alasajo jatkajan puutteesta aiheuttaa alueelle pitkävaikutteisia menetyksiä", Hänninen jatkaa.Omistajanvaihdokseen liittyy läheisesti useita ongelmia ja haasteita. Lähtökohtaisesti Suomessa on toteutunut liian vähän omistajanvaihdoksia. Lähes puolet pienyrityksistä ei löydä toiminnalleen jatkajaa. Tilastojen perusteella Suomessa tulisi tehdä 5000 vuodessa omistajanvaihdosta, mutta tällä hetkellä niistä toteutuu noin puolet. Pk-yritysbarometri kevät 2021 mukaan Pk-yrityksistä lähes 40 % suunnittelee toteuttavansa omistajanvaihdoksen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että seuraavien kahden vuoden aikana OV-palveluilla pitää olla kyvykkyys vastata noin 55 000 Pk-yrityksen palvelutarpeisiin. Jo nyt ongelmia aiheuttaa palveluiden alueellisen saatavuuden ja tason vaihtelut.

VALO-hankkeen tavoitteena on: 1) tuottaa tasapuolisia helposti saavutettavia sähköisiä OV-palveluja ja 2) vahvistaa palvelutuottajien toimintaedellytyksiä. Alustalle tuotettavia sähköisiä palveluita ovat esim. ostajan ja myyjän itsearviointitestit, interaktiivinen OV-palvelupolku sekä tieto- ja materiaalipankki. VALO-akatemian verkkokurssit tukevat ja vahvistavat yritysneuvojien ammatillista kehittymistä. Koulutus selkeyttää myös markkinaehtoisten toimijoiden kuten yritysvälittäjien ja lakiasiaintoimistojen yhteistyömahdollisuuksia ja toimintaa.

Hankkeen koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Hankkeen kesto: 03.01.2022 - 30.06.2024 ja myönnetty rahoitus 490 000 €.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija, dosentti

Kai Hänninen

kai.hanninen@oulu.fi

+358 (0) 40 574 7951

Lue lisää hankkeesta:

https://www.oulu.fi/fi/projektit/valo-valtakunnallinen-omistajanvaihdok…Viimeksi päivitetty: 19.1.2022