Materiaalitutkimuksesta uusia ratkaisuja vihreään siirtymään ja lääketieteeseen – kansainväliset tutkijat koolle Ouluun

Kansainvälinen elektronispektroskopian ja -rakenteen tutkimuksen konferenssi ICESS järjestetään ensimmäisen kerran Suomessa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella 21.–25.8.2023. Konferenssin yhteydessä järjestetään avoin englanninkielinen yleisötilaisuus tulevaisuuden energiajärjestelmistä Oulun teatterilla.
Photo of University of Oulu professor Marko Huttula
Oulun yliopiston professori Marko Huttula korostaa laadukkaan perustutkimuksen merkitystä ihmiskunnan suurien haasteiden ratkaisuissa.

Edellisen kerran Shanghaissa vuonna 2018 järjestetty kansainvälinen elektronirakenteen ja spektroskopian konferenssi ICESS saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Oulun yliopiston isännöimä konferenssi kokoaa Ouluun noin 200 tutkijaa ja asiantuntijaa eri puolilta maailmaa kuulemaan ja keskustelemaan muun muassa atomi- ja molekyylitutkimuksesta, kvanttimateriaaleista, kuvantamisspektroskopioista sekä nanomateriaaleista. Materiaalien elektronirakenteen tutkimus on avainroolissa muun muassa vihreän siirtymän teknologioiden kehittämisessä. Esimerkiksi aurinkoenergiaan liittyvät materiaalit sekä viime aikoina paljon puhuttaneet vetyenergiaratkaisut pohjautuvat elektronirakenteen syvälliseen ymmärtämiseen ja aineen elektronisten ominaisuuksien hyödyntämiseen.

Konferenssissa kansainväliset huippututkijat esittelevät tutkimustulostensa lisäksi uusimpia kokeellisia menetelmiä sekä teoreettisia malleja, joita voidaan soveltaa esimerkiksi kiertotalouden materiaaliratkaisuissa sekä tulevaisuuden lääketieteen kuvantamissovelluksissa. Oulun yliopistossa on tutkittu atomien, molekyylien ja nanorakenteiden elektronirakennetta jo 1970-luvulta lähtien erityisesti synkrotronisäteilyä hyödyntäen.

Tänä päivänä tieto ja osaaminen on tärkeä osa esimerkiksi Oulun yliopiston monitieteistä vetytutkimusohjelmaa, kertoo konferenssin puheenjohtaja professori Marko Huttula Oulun yliopistosta.

Pitkäjänteisellä ja kansainvälisesti laadukkaalla perustutkimuksella luodaan pohjaa tulevaisuuden ratkaisuille ihmiskunnan suuriin haasteisiin, Huttula jatkaa.

Konferenssi tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden päästä kuulemaan kansainvälisesti arvostetun professori Wolgang Eberhardtin yleisöluentoa. Kaikille avoin, englanninkielinen Designing the Energy System of the Future -luento järjestetään Oulun teatterin Pikisalissa 21.8.2023 kello 17:3018:30. Luennollaan Eberhardt valottaa nykyisen järjestelmän ongelmakohtia ja maalaa tutkimustietoon perustuvan vision kustannustehokkaasta energiajärjestelmästä, joka kykenee vastaamaan yhteiskunnan alati kasvaviin energiatarpeisiin ja luomaan taloudellista kasvua ilman suuria uhrauksia elintasossamme.

Lue lisää:

ICESS-konferenssin verkkosivut

Yleisöluento: Designing the Energy System of the Future

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024