Mehiläiset pystyvät ratkomaan matemaattisia tehtäviä ilman numeroita

Tarhamehiläiset pystyvät ratkaisemaan matemaattisen tehtävän numeroita käyttämättä, osoittaa Oulun yliopiston tutkijoiden ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden uusi tutkimus, joka julkaistiin arvostetussa Proceedings of the Royal Society B -sarjassa.
Tarhamehiläinen lähikuvassa

Ihmisten kyky käyttää numeroita on hämmästyttävä kognitiivinen taito. Myös muiden eläinten kyky ja keinot ratkaista numeerisia tehtäviä ovat tutkimuskohteina erittäin kiinnostavia. Eläinten ongelmanratkaisukyky ei kuitenkaan aina toimi tutkijoiden odottamalla tavalla.

Tutkijat kouluttivat tarhamehiläisiä tekemään eron eri lukumäärän symboleja sisältävien korttiparien välillä. Koejärjestely perustui yleisesti käytettyyn tehtävänasetteluun eläinten numeerisen älykkyyden testaamiseksi. Mehiläiset suoriutuivat tehtävistä hyvin koulutuksen ja oppimiskokeen aikana. Lisäkokeet kuitenkin osoittivat mehiläisten käyttävän tehtävien ratkaisussa symbolien lukumäärän sijaan niiden visuaalisia piirteitä, kuten tummien ja vaaleiden sävyjen esiintymistiheyttä.

Varsinaisen kokeen tueksi tutkijat kehittivät myös mehiläisen aivojen fysiologiaan perustuvan matemaattisen mallin, joka perustuu hyönteisen aivojen sisältämien neuroneiden kapasiteettiin ratkaista erityyppisiä ongelmia. Mallin mukaan mehiläisten aivokapasiteetti mahdollistaa tutkittavan ongelmanratkaisun ilman numeerista prosessointia.

Julkaisun pääkirjoittaja, neurotutkija HaDi MaBouDi Sheffieldin yliopistosta Isosta-Britanniasta toteaa: ”Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että eläimet ovat tavattoman nokkelia ja pystyvät ratkaisemaan tehtäviä tehokkailla ja odottamattomilla tavoilla.”

Oulun yliopiston dosentti Olli Loukola, yksi artikkelin kirjoittajista, jatkaa: ”Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että kyky erottaa kohteita toisistaan ei-numeeristen, eli jatkuvien muuttujien perusteella, on luultua yleisempää ja mahdollisesti evolutiivisesti vanhempaa perua kuin numeerinen prosessointi.”

Biologian opiskelija Maria Honkanen Oulun yliopistosta, yksi artikkelin kirjoittajista, lisää: ”On erittäin kiinnostavaa, kuinka tällaisen ihmisen matemaattiseksi mieltämän pulman voi ratkaista ilman numeroita. Tämä osoittaa mielestäni hyvin, kuinka pulmiin voi löytyä useampikin ratkaisu, eri näkökulmista katsottaessa.”

”Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mehiläiset tai muut sanatonta viestintää käyttävät eläimet eivät ymmärtäisi numeroita. Tulokset kuitenkin viittaavat siihen suuntaan, että eläimet voivat käyttää numeroihin liittymättömiä ominaisuuksia matemaattisten pulmien ratkaisemiseen”, MaBouDi huomauttaa.

Artikkeli:

Non-numerical strategies used by bees to solve numerical cognition tasks. HaDi MaBouDi, Andrew B. Barron, Sun Li, Maria Honkanen, Olli J. Loukola, Fei Peng, Wenfeng Li, James A. R. Marshall, Alex Cope, Eleni Vasilaki, and Cwyn Solvi. Proceedings in the Royal Society B.

DOI: 10.1098/rspb.2020.2711

Kuva mehiläisestä: Cwyn Solvi

Viimeksi päivitetty: 20.5.2021